Verkkorikostiedustelu vaatii jatkuvaa sopeutumista muuttuvaan toimintaympäristöön

Tietoyhteiskunnassa myös rikolliset ovat siirtyneet tarjoamaan palveluitaan verkossa. Matkojen järjestäminen, asiakirjojen hankkiminen ja jopa matkan ohjaaminen tapahtuvat verkossa tai erilaisten applikaatioiden avulla. Tämän vuoksi verkkorikostiedustelun pitää pystyä sopeutumaan nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Siksi panostamme jatkuvasti siihen, että oma verkkorikostiedustelukykymme vastaa nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. 

Eri viranomaisten sujuvalla yhteistyöllä on tärkeä rooli verkkorikostiedustelussa. Teemme ainutlaatuista PTR-yhteistyötä Tullin ja poliisin kanssa. Yhteistyöhömme kuuluu esimerkiksi se, että meillä on analysoituun tietoon perustuva reaaliaikainen yhteinen tilannekuva.  

Rikostorjunnalla on monta tehtävää myös merellä 

Tehtävämme on paljastaa, ehkäistä ennalta ja tutkia merellä tapahtuvat rikokset ja rikkomukset vesiliikennelain, merilain ja merenkulun ympäristönsuojelulain mukaan. 

Meillä on monialaonnettomuudessa erilaisia tehtäviä: ihmishenkien pelastaminen, ympäristövahinkojen torjunta ja rikostorjunta. Näissä onnettomuuksissa rikostorjuntamme tehtävänä on selvittää, onko tapahtuneessa syytä epäillä rikosta. Avomerellä tapahtuneessa monialaonnettomuudessa tutkinnan turvaaminen vaatii meripelastustoiminnassa ja ympäristövahinkojen torjuntatoiminnassa olevien resurssien jakamista myös rikostorjuntatehtäviin. Resurssien jakamisessa ihmishenkien pelastaminen on aina ensisijaista, mutta samassa yhteydessä meidän tulee varmistaa rikostutkinnalle tärkeiden tietojen dokumentointi. 

Monialaonnettomuudella tarkoitetaan suuronnettomuutta, joka vaarantaa ihmishenkien lisäksi myös ympäristön, aluksen ja aluksen lastin tai muun omaisuuden.