Ohjeet rajanylitykseen koronapandemian aikana 12.7.2021 - 25.7.2021

Rajavartiolaitoksen ohjeistus matkustajille maahantuloa koskien.

Tällä valtioneuvoston päätöksen mukaisella Rajavartiolaitoksen ohjeistuksella annetaan tietoa maahantuloon kohdistuvista muutoksista 19.7.2021 ja 26.7.2021 lukien. Päätökset ovat voimassa sisärajojen osalta 25.7.2021 asti ja ulkorajojen osalta 22.8.2021 saakka.

Rajavartiolaitoksen ohjeistuksessa matkustajille koskien maahantuloa koronapandemian aikana käytetään termejä:

 • Normalisoitunut rajaliikenne
 • Rajoitusluokka 1
 • Rajoitusluokka 2.

Maakohtaisen luokittelun avulla helpotetaan ohjeistuksen luettavuutta ja ymmärrettävyyttä kansalaisille. Rajoitusluokat kuvastavat sitä, mitkä rajaliikenteen rajoitukset ja maahantulon edellytykset koskevat kustakin maasta Suomeen saapuvia matkustajia tai maiden asukkaita. Ohjeistus perustuu valtioneuvoston kulloinkin tekemiin rajaliikennepäätöksiin.

Terveysturvallisuusohjeistus (koskien muun muassa koronatestejä ja -todistuksia sekä suosituksia välttää kontakteja)

Maahan saapuvia henkilöitä koskevat maahantulon rajoitusten lisäksi tartuntatautilain mukaiset velvoitteet ja terveysviranomaisten ohjeet.

Rokotustodistuksilla tai todistuksilla sairastetusta taudista on vaikutusta myös maahan saavuttaessa sovellettaviin terveysturvallisuustoimiin. Terveysviranomaiset arvioivat todistukset osana rajoilla toteutettavia terveysturvallisuustoimenpiteitä.  

Näistä terveysturvallisuustoimista ja Suomeen saapuvien matkustajien terveysturvallisuusohjeista (mm. suositukset välttää kontakteja ja edellä mainitut todistukset) vastaa ja ohjeistaa Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos (THL). Katso ajantasaiset matkustamiseen liittyvät terveysturvallisuuden suositukset THL:n ohjeistuksesta: 

Ohjeet Suomeen saapuville matkustajille ja työntekijöille

Kuvalinkki THL:n verkkosivuille. Terveysturvallisuusohjeita koskien matkustamista koronapandemian aikana.

On suositeltavaa kirjautua Finentry-palveluun ennen maahantuloa: Etusivu - Finentry. Lapin sairaanhoitopiirin alueella vastaava palvelu on Laplandentry

1. Yleinen

Perustuslain 9 §:n mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan, ja samoin jokaisella on oikeus lähteä Suomesta. Oikeuteen lähteä maasta voidaan kuitenkin lailla säätää välttämättömiä rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi.

Jokaisen Suomesta toiseen valtioon matkustavan tulee itse tarkistaa, mitkä ovat maahantulon rajoitukset ja edellytykset kohdemaassa. Kohdemailla voi olla voimassa omia rajoituksiaan ja edellytyksiään matkailijoille.

Sisärajaliikenteellä eli sisärajan ylittävällä liikenteellä tarkoitetaan Suomen ja toisen Schengen-alueeseen kuuluvan valtion rajan ylittävää liikennettä. Schengen-maita ovat EU:n jäsenmaista Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro sekä EU:n ulkopuolisista maista Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi.

Ulkorajaliikenteellä eli ulkorajan ylittävällä liikenteellä tarkoitetaan Suomen ja Schengen-alueeseen kuulumattoman valtion välistä liikennettä. Rajanylityksessä Suomen ja toisen valtion välisessä liikenteessä sovelletaan ulkorajan rajanylitystä koskevaa ohjeistusta, mikäli toinen valtio ei kuulu Schengen-alueeseen. Tämä koskee myös Schengen-alueeseen kuulumattomia EU:n jäsenmaita. EU:n jäsenmaista Schengen-alueeseen eivät kuulu Bulgaria, Irlanti, Kroatia, Kypros eikä Romania. 

2. Normalisoitunut rajaliikenne

Tämä kappale koskee:

 • Sisärajaliikennettä, jonka osalta sisärajavalvonta on poistunut: Islanti, Italia, Itävalta, Liettua, Puola, Saksa, Slovakia, Sveitsi, Tšekki ja Unkari sekä Schengen-maiden välinen huvialusliikenne.
 • Ulkorajaliikennettä, jonka osalta rajoitukset poistuneet: Bulgaria, Romania, San Marino sekä Vatikaani
 • Suomen ja Azerbaidžanin, Albanian, Australian, Bosnia ja Hertsegovinan, Brunein, Etelä-Korean, Hongkongin, Japanin, Kanadan, Kosovon, Macaon, Moldovan, Pohjois-Makedonian, Serbian, Singaporen, Taiwanin ja Uuden-Seelannin välistä ulkorajaliikennettä näiden maiden ja alueiden asukkaiden osalta (vain suorat lennot).
 • Hyväksytyn rokotussarjan saaneita tai covid-19-taudin alle kuusi kuukautta sitten sairastaneita sisärajaliikenteessä sekä Suomen ja Andorran, Irlannin, Kroatian, Kyproksen sekä Monacon välisessä liikenteessä.

2.1 Sisärajaliikenne rajoituksitta 

Sisärajavalvontaa ei ole Suomen ja Islannin, Italian, Itävallan, Liettuan, Puolan, Saksan, Slovakian, Sveitsin, Tšekin ja Unkarin välisessä liikenteessä, eikä Schengen-maiden välisessä huvialusliikenteessä.

Schengen-maiden välinen huvialusliikenne on rajavalvonnan näkökulmasta rajoituksetta mahdollista. Huviveneillä ei ole velvollisuutta saapua rajatarkastukseen. Merialueen lisäksi huviveneellä on mahdollista saapua maahan myös Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisillä rajavesistöillä. 

2.2 Ulkorajaliikenne rajoituksitta

Suomen ja Bulgarian, Romanian, San Marinon sekä Vatikaanin välinen liikenne on rajoituksitta sallittua kaikilla rajanylityspaikoilla huomioiden kuitenkin ulkomaalaisen maahantuloa koskevat säännökset.

Azerbaidžanin, Albanian, Australian, Bosnia ja Hertsegovinan, Brunein, Etelä-Korean, Hongkongin, Japanin, Kanadan, Kosovon, Macaon, Moldovan, Pohjois-Makedonian, Serbian, Singaporen, Taiwanin ja Uuden-Seelannin asukkaiden maahantulo Suomeen on rajoituksitta sallittua kyseisestä maasta tai alueesta saapuvassa liikenteessä huomioiden kuitenkin ulkomaalaisen maahantuloa koskevat säännökset.

Edellä mainittujen maiden passeilla matkustavien voidaan lähtökohtaisesti olettaa asuvan kyseisessä maassa. Rajatarkastuksessa voidaan myös tarvittaessa esittää kysymyksiä asuinmaan selvittämiseksi. Lähtökohtaisesti luotetaan matkustajan omaan ilmoitukseen asuinmaasta. Asumisen voi tarvittaessa vahvistaa esittämällä esimerkiksi kyseisen kolmannen valtion myöntämän henkilöllisyystodistuksen tai ajokortin taikka muun asumista osoittavan asiakirjan. Lisäksi kyseisten maiden oleskelu- ja työluvat osoittavat asumisen maassa. Asumisen tällaisessa maassa voi osoittaa myös muulla virallisella asiakirjalla, joka vahvistaa asumisen kyseisessä maassa.

Maahantulo Suomeen näistä maista muiden kuin näissä maissa asuvien henkilöiden osalta sallitaan samoin rajoituksin kuin rajoitusluokassa 2.

2.3 Hyväksytyn covid-19 -rokotussarjan saaneiden ja covid-19-taudin sairastaneiden maahantulo 

Edellä mainitun normalisoituneen rajaliikenteen lisäksi sallitaan hyväksytyn covid-19 -rokotussarjan saaneiden ja covid-19-taudin sairastaneiden maahantulo rajoituksitta sisärajaliikenteessä sekä Suomen ja Andorran, Irlannin, Kroatian, Kyproksen sekä Monacon välisessä ulkorajaliikenteessä, jos hänellä on esittää todistus ennen Suomeen saapumista saadusta hyväksyttävästä covid-19-rokotussarjasta tai alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta covid-19-taudista seuraavasti: 

 • henkilö on saanut täyden rokotussarjan ja viimeisestä rokotuskerrasta on kulunut vähintään kaksi viikkoa;
 • henkilö on sairastanut covid-19-taudin alle kuusi kuukautta sitten. 

Lisäksi EU- ja Schengen-valtioissa asuvat, joilla on esittää edellä mainittu todistus, voivat saapua rajoituksitta Suomeen myös ulkorajan kautta.

Hyväksyttäviä rokotteita ovat Euroopan lääkeviraston (EMA), Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA), Ison-Britannian lääkeviranomaisen (MHRA) ja Maailman terveysjärjestön (WHO) hyväksyttyjen rokotteiden listoilla olevat rokotteet. Maahantulon yhteydessä esitettävästä todistuksesta tulee käydä ilmi rokotetun tai covid-19-taudin sairastaneen henkilön nimi ja syntymäaika, annettu rokote, kunkin rokotesarjaan kuuluvan saadun annoksen päivämäärä, todistuksen antopaikka ja päiväys sekä todistuksen antajan allekirjoitus ja leima tai muu vastaava vahvistus.

Suomen hyväksymät rokotteet voit tarkistaa THL:n internet-sivuilta: Mitkä rokotevalmisteet hyväksytään maahantulopisteillä? - Infektiotaudit ja rokotukset - THL

Esitettävän todistuksen tulee olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen. Saamelaisten kotiseutualueella esitetty todistus voi olla myös saamenkielinen. Todistukseksi käy myös oikeaksi todistettu käännös. Todistus voi olla myös EU:n digitaalinen covid-todistus.

Edellä mainitun todistuksen esittävän henkilön mukana voi saapua maahan hänen huollettavana oleva alaikäinen lapsi. Alaikäisen lapsen terveysturvallisuustoimet määräytyvät voimassaolevan terveysturvallisuusohjeen mukaan.

3. Rajoitusluokka 1

Rajoitusluokka 1 koskee:

 • Maita, joiden osalta sisärajavalvonta jatkuu: Alankomaat, Belgia, Espanja, Kreikka, Latvia, Liechtensteinin, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Slovenia, Tanska ja Viro.
 • Suomen ja Andorran, Irlannin, Kroatian, Kyproksen sekä Monacon välistä ulkorajaliikennettä

Nämä rajoitukset ovat voimassa 25.7.2021 saakka.

3.1 Sisärajaliikenne Alankomaista, Belgiasta, Espanjasta, Kreikasta, Latviasta, Liechtensteinista, Luxemburgista, Maltalta, Norjasta, Portugalista, Ranskasta, Ruotsista, Sloveniasta, Tanskasta ja Virosta

Sisärajavalvonta jatkuu Suomen ja Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Kreikan, Latvian, Liechtensteinin, Luxemburgin, Maltan, Norjan, Portugalin, Ranskan, Ruotsin, Slovenian, Tanskan ja Viron välisessä liikenteessä huvialusliikennettä lukuun ottamatta. Rajan ylittäminen on sallittua Suomen ja Norjan välisen maarajan rajayhteisöjen asukkaille.

Rajayhteisöt määritellään kuntapohjaisesti ja niillä tarkoitetaan rajan eri puolilla sijaitsevia vastakkaisia kuntia, joissa on liikennettä valtakunnan rajan yli. Liikenne Suomen ja Norjan välisellä maarajalla rajayhteisöjen välillä (Norjassa Omasvuonon, Kaivuonon, Raisin, Koutokeinon, Kaarasjoen, Tenon, Uuniemen ja Etelä-Varangin kunnat sekä Suomessa Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat) sallitaan. Rajan ylittäviltä henkilöiltä vaaditaan normaalit matkustusasiakirjat ja heidän pitää pystyä todistamaan henkilöllisyytensä. Pohjoismaiden kansalaiselle riittää Pohjoismaiden välisessä liikenteessä se, että henkilö kykenee jollakin tavoin osoittamaan henkilöllisyytensä. Lähtökohtaisesti matkustajan pitää pystyä osoittamaan, että hän kuuluu rajayhteisöön asuinpaikkansa perusteella. Tarvittaessa rajavartijat voivat esittää matkustajalle tarkentavia kysymyksiä varmistuakseen tästä.

Siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, sisärajan ylittäjien on käytettävä rajanylityspaikkoja. Muualta rajan ylittäminen ei ole sallittua ilman rajanylityslupaa. Suomesta poistuvan on otettava huomioon myös kohdemaan mahdolliset rajoitukset Suomesta saapuville henkilöille.

Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla Karesuvannon, Kolarin, Muonion, Pellon ja Ylitornion rajanylityspaikat ovat avoinna klo 7.00–21.00.

19.7.2021 alkaen Suomen ja Norjan välinen maarajaliikenne on mahdollista vuorokauden ympäri.

Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä tehtävissään, terveydenhuollon henkilöstöä, pelastustoimen henkilöstöä ja vanhustenhuollon ammattihenkilöstöä työtehtävissään, viranomaisten välttämättömissä virkatehtävissä liikkuvia eikä niitä perusoikeuksilla liikkuvia, joiden rajanylityksen tarkoitus on säännöllinen työssäkäynti. Lisäksi Rajavartiolaitos voi sallia rajanylityksen aukioloaikojen ulkopuolella tapauskohtaisesti, jos sille on erityinen peruste.

3.2. Ulkorajaliikenne Andorrasta, Irlannista, Kroatiasta, Kyprokselta sekä Monacosta

Suomen ja Andorran, Irlannin, Kroatian, Kyproksen sekä Monacon välisessä liikenteessä sallitaan maahantulo vastaavin rajoituksin kuin sisärajoilla. 26.7.2021 alkaen maahantulorajoitukset näistä maista poistuvat, osana sisärajavalvonnan päättymistä. 

3.3. Rajoitusluokassa 1 sallittu liikenne

 • Paluu Suomeen
  • Suomen kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
  • Suomessa asuvat EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
  • oleskeluluvalla Suomessa oleskelevat kolmannen maan kansalaiset
  • Suomessa asuvat erosopimuksen piirissä olevat Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
 • Paluu muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta
  • muiden EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
  • oleskeluluvalla toisessa EU- tai Schengen-valtiossa asuvat kolmannen maan kansalaiset
  • toisessa EU- tai Schengen-valtiossa asuvat erosopimuksen piirissä olevat Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
 • Työmatka ja muu välttämätön syy
  • työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva työmatka 
  • yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävä työ, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan henkilön tai henkilöiden työsuoritusta eikä työ siedä viivästystä 
  • terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö (mukaan lukien ensihoito), vanhustenhuollon ammattihenkilöstö työtehtävissään, sekä sisärajalla viranomaiset välttämättömissä virkatehtävissä 
  • kuljetus- ja logistiikkahenkilöstö työtehtävissään 
  • diplomaatit, kansainvälisten organisaatioiden henkilöstö, sotilashenkilöstö ja avustusjärjestöjen henkilöstö työtehtävissään
  • kansainvälisiin neuvotteluihin osallistuvat valtioiden edustajat ja kansainvälisten järjestöjen työhön osallistuvat henkilöt
  • opiskelu Suomessa
  • Suomen oleskeluluvalla matkustavat henkilöt sekä oleskeluoikeutensa rekisteröineet EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset
  • liikenne Suomen ja Norjan välisellä maarajalla rajayhteisöjen välillä (Norjassa Omasvuonon, Kaivuonon, Raisin, Koutokeinon, Kaarasjoen, Tenon, Uuniemen ja Etelä-Varangin kunnat sekä Suomessa Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat)
  • perheasiat 
  • kansainvälistä suojelua tarvitsevat tai muutoin humanitaarisista syistä matkustavat henkilöt
  • muu välttämätön ja perusteltu syy (esimerkiksi välttämättömät tai muuten perustellut henkilökohtaiset syyt, ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajat, säännöllisen reittiliikenteen kauttakulku lentoasemalla, luonnontuotteiden kerääminen aiesopimukseen sitoutuneiden yritysten kutsuun perustuen, kiinteistö, asunto tai vapaa-ajan asunto Suomessa, omaisuusjärjestelyt Suomessa, sisärajalla saamelaisten elinkeinon ja kulttuurin harjoittaminen).

Saamelaisten elinkeinon ja kulttuurin harjoittaminen on välttämätön syy saapua maahan. Saamelaiset voivat ylittää Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisen maarajan ja rajajoet myös muualta kuin rajanylityspaikkojen kautta. Tämä ei kuitenkaan oikeuta saamelaisia ylittämään rajaa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla, lukuun ottamatta maastoajoneuvoja.

Diplomaattien lisäksi maahantulo sallitaan myös virkamatka- tai virkapassin haltijoille työtehtävissään.

Muu välttämätön syy arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksessa saadun selvityksen perusteella.

Katso täsmentäviä tulkintaohjeita kappaleesta 5.

4. Rajoitusluokka 2

Rajoitusluokka 2 koskee kaikkea muuta ulkorajaliikennettä kuin kappaleessa 3 mainittua ulkorajaliikennettä. Tähän luokkaan kuuluu esimerkiksi maahantulo Venäjältä, Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Yhdysvalloista ja Turkista. Nämä rajoitukset ovat voimassa 22.8.2021 saakka.

26.7.2021 alkaen Suomeen voivat saapua kaikista maista henkilöt, joilla on esittää todistus saadusta ja hyväksyttävästä covid-19-rokotussarjasta ennen Suomeen saapumista. Viimeisestä rokotusannoksesta on täytynyt kulua aikaa vähintään 14 vuorokautta. Suomen hyväksymät rokotteet voit tarkistaa THL:n internet-sivuilta: Mitkä rokotevalmisteet hyväksytään maahantulopisteillä? - Infektiotaudit ja rokotukset - THL

4.1 Sallittu liikenne rajoitusluokassa 2

 • Paluu Suomeen
  • Suomen kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
  • Suomessa asuvat EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
  • oleskeluluvalla Suomessa oleskelevat kolmannen maan kansalaiset
  • Suomessa asuvat erosopimuksen piirissä olevat Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
 • Paluu muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta
  • muiden EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
  • oleskeluluvalla toisessa EU- tai Schengen-valtiossa asuvat kolmannen maan kansalaiset
  • Suomessa asuvat erosopimuksen piirissä olevat Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
 • Välttämätön syy
  • yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävä työ, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan henkilön tai henkilöiden työsuoritusta eikä työ siedä viivästystä 
  • terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö (mukaan lukien ensihoito), vanhustenhuollon ammattihenkilöstö työtehtävissään, sekä viranomaiset välttämättömissä virkatehtävissä
  • kuljetus- ja logistiikkahenkilöstö työtehtävissään
  • diplomaatit, kansainvälisten organisaatioiden henkilöstö, sotilashenkilöstö ja avustusjärjestöjen henkilöstö työtehtävissään
  • kansainvälisiin neuvotteluihin osallistuvat valtioiden edustajat ja kansainvälisten järjestöjen työhön osallistuvat henkilöt
  • Suomen oleskeluluvalla matkustavat henkilöt
  • kansainvälistä suojelua tarvitsevat tai muutoin humanitaarisista syistä matkustavat henkilöt
  • pakottavat perheasiat tai muut pakottavat henkilökohtaiset syyt
  • muu välttämätön ja perusteltu syy, esimerkiksi ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajat, säännöllisen reittiliikenteen kauttakulku lentoasemalla, ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen perheenjäsenen maahan saapuminen, luonnontuotteiden kerääminen aiesopimukseen sitoutuneiden yritysten kutsuun perustuen, kiinteistö, asunto tai vapaa-ajan asunto Suomessa.
 • Erityisryhmät (esim. kulttuurin, urheilun, elinkeinoelämän edustajat)

Välttämätön syy arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksessa saadun selvityksen perusteella.

Diplomaattien lisäksi maahantulo sallitaan myös virkamatka- tai virkapassin haltijoille työtehtävissään.

Vartiuksen, Niiralan, Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikkojen aukioloa rajoitetaan. Vartiuksen rajanylityspaikka on avoinna henkilöliikenteelle klo 8.00-19.00, Niiralan rajanylityspaikka on avoinna henkilöliikenteelle klo 9.00-20.00 ja Nuijamaan sekä Vaalimaan rajanylityspaikat ovat avoinna henkilöliikenteelle klo 7.00-21.30. Imatran rajanylityspaikka on suljettu henkilöliikenteeltä. Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske tavaraliikennettä eivätkä henkilöitä, joilla on välttämätön ja kiireellinen tarve rajan ylittämiseen aukioloaikojen ulkopuolella.

Risteilyalusten satamakäynti on sallittua ilman matkustajien maissa käyntiä. Kuitenkin 26.7.2021 alkaen matkustajien maissakäynti sallitaan toisesta EU- tai Schengen valtion satamasta saapuvassa risteilyalusliikenteessä tietyin edellytyksin.

Muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvilla muilla kuin Suomen kansalaisilla ei ole lentoliikennettä lukuun ottamatta oikeutta palata Suomen kautta asuinmaahansa, jos kauttakulku liittyy vapaa-ajanmatkustukseen.

Katso täsmentäviä tulkintaohjeita kappaleesta 5.

5. Täsmentäviä tulkintaohjeita

Tämä kappale on jaettu kolmeen osaan:

 • 5.1 Tulkintaohjeita: Yleinen
 • 5.2 Tulkintaohjeita: rajoitusluokka 1
 • 5.3 Tulkintaohjeita: rajoitusluokka 2

5.1 Tulkintaohjeita: Yleinen

Maahantulosta päätetään rajatarkastuksen yhteydessä

Rajavartiolaitos ei myönnä ennakkolupaa maahantuloa varten. Ulkorajaliikenteessä ja siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, maahantulon sallimisesta päätetään aina rajatarkastuksen yhteydessä.

Matkustusasiakirjat

Suomen kansalaisella tulee maasta poistuttaessa olla hallussaan vaadittava matkustusasiakirja.

Ulkomaalaisella tulee olla vaadittava matkustusasiakirja ja tarvittaessa vaadittava viisumi tai oleskelulupa.

Pohjoismaiden kansalaiselle riittää Pohjoismaiden välisessä liikenteessä se, että henkilö kykenee osoittamaan henkilöllisyytensä.

Suomen myöntämä oleskelulupa

Suomeen voi saapua Suomen myöntämällä oleskeluluvalla. Rajatarkastuksessa tulee esittää oleskelulupakortti.

Suomen myöntämällä oleskeluluvalla maahan saapuvan henkilön mukana voi saapua hänen huolettavana oleva lapsi/ henkilö.

Suomessa vireille pantuun oleskelulupahakemukseen voi odottaa ratkaisua Suomessa ja oleskelu Suomessa on laillista hakemuksen käsittelyn ajan. Myös paluu Suomeen sallitaan. Viisumivelvollinen tarvitsee kuitenkin voimassaolevan viisumin paluuta varten, mikäli mahdollisen viisumin sallima oleskeluaika on ylitetty. Viisumivapaan maan kansalainen voi palata Schengen-alueen ulkopuolelta suoraan Suomeen, jos viisumivapaata oleskeluaikaa ei ole jäljellä. Oleskeluluvalla tapahtunutta oleskelua ei oteta huomioon lyhytaikaisen oleskelun laskennassa.

Rajanylittäminen rajanylityspaikkojen aukioloaikojen ulkopuolella eräissä tapauksissa

Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla Karesuvannon, Kolarin, Muonion, Pellon ja Ylitornion rajanylityspaikat ovat avoinna henkilöliikenteelle klo 7.00–21.00.

Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske tavaraliikennettä eivätkä sellaista välttämätöntä henkilöliikennettä, jolla on perusteltu tarve rajan ylittämiseen aukioloaikojen ulkopuolella. Välttämättömäksi henkilöliikenteeksi, jolla on perusteltu tarve rajan ylittämiseen aukioloaikojen ulkopuolella, katsotaan esimerkiksi kuljetus- ja logistiikkahenkilöstö työtehtävissään sekä terveydenhuollon henkilöstö, pelastustoimen henkilöstö (mukaan lukien ensihoito) ja vanhustenhuollon ammattihenkilöstö työtehtävissään, viranomaisten välttämättömät virkatehtävät sekä ne perusoikeuksilla liikkuvat, joiden rajanylityksen tarkoitus on säännöllinen työssäkäynti. Lisäksi perustelluksi tarpeeksi voidaan tapauskohtaisesti katsoa muu erityinen peruste, esimerkiksi kiireellisestä sairaustapauksessa johtuva sukulaisen tapaaminen, sääolosuhteiden merkittävät vaikutukset liikenteessä tai muu perusteltu tarve, jos odotusaika rajanylityspaikalla muodostuisi kohtuuttomaksi. 

Vartiuksen, Niiralan, Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikkojen aukioloa rajoitetaan. Vartiuksen rajanylityspaikka on avoinna henkilöliikenteelle klo 8.00-19.00, Niiralan rajanylityspaikka on avoinna henkilöliikenteelle klo 9.00-20.00 ja Nuijamaan sekä Vaalimaan rajanylityspaikat ovat avoinna henkilöliikenteelle klo 7.00-21.30. Imatran rajanylityspaikka on suljettu henkilöliikenteeltä. Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske tavaraliikennettä eivätkä henkilöitä, joilla on välttämätön ja kiireellinen tarve rajan ylittämiseen aukioloaikojen ulkopuolella. Välttämättömäksi ja kiireelliseksi tarpeeksi katsotaan:

 • Saimaan kanavan vuokra-alueen valtiosopimuksen velvoitteisiin liittyvä huolto- ja talvikunnossapitohenkilöstön liikkuminen;
 • pakottava ja yllättävä työtehtävä, joka ei siedä viivästystä (esimerkiksi huomattavien lisävaurioiden tai haitan estämiseksi); 
 • kiireellinen sairaankuljetuksen tai muun pelastushenkilöstön työtehtävä;
 • muu tapauskohtainen erityisen pakottava, välttämätön ja kiireellinen syy, joka ei siedä viivästystä. 

Suomen kansalaisen perheenjäsen

Suomen kansalaisen perheenjäsen voi saapua Suomeen, jos hän täyttää ulkomaalaislain 37 §:n mukaiset vaatimukset. Suomen kansalaisen perheenjäsen voi kuitenkin olla joko Suomessa asuvan tai ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen perheenjäsen. Myös perheenjäsenellä tulee olla vaadittava matkustusasiakirja ja tarvittaessa vaadittava viisumi tai oleskelulupa.

Vapaan liikkuvuuden säännöksiä sovelletaan Suomen kansalaisen perheenjäseneen, jos Suomen kansalainen on käyttänyt vapaan liikkuvuuden direktiivin mukaista liikkumisoikeuttaan asettumalla toiseen jäsenvaltioon ja perheenjäsen tulee Suomeen hänen mukanaan tai seuraa häntä myöhemmin. Maahan voi saapua Suomen kansalaisen perheenjäsen, jos hänellä on vaadittava oleskeluoikeuden osoittava asiakirja Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa.

Säännöllisen reittiliikenteen kauttakulku lentoasemalla

Ulkorajaliikenteessä ja siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, säännöllisen reittiliikenteen kauttakulku lentoasemalla sallitaan. Kauttakulkumatkan aikana pysytään lähtökohtaisesti lentoaseman kauttakulkualueella, mutta henkilön maahantulo voidaan yksittäistapauksessa myös sallia edellä mainitun kauttakulun suorittamista varten. Henkilö voi majoittua esimerkiksi lentoaseman lähistöllä olevaan hotelliin tai majoitusliikkeeseen erityisesti, jos kauttakulun odotusaika lentoasemalla muodostuu pitkäksi. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi jatkolennon peruuntumisesta johtuva kohtuuttomaksi muodostuva odotusaika.

Kohdemaat saattavat edellyttää koronatestauksen suorittamista myös kauttakulkulentoasemalla. Testauksen ja testitulosten odottaminen ei yksinomaan ole peruste maahantulon sallimiselle kauttakulkumatkan aikana.

Luonnontuotteiden kerääminen

Luonnonmarjapoimijoiden ja luonnontuotteiden kerääjien sekä poiminnan tai keruun liitännäistehtäviin saapuvien maahantulo sallitaan aiesopimukseen sitoutuneiden yritysten kutsuun perustuen niin sisä- kuin ulkorajalla. 

Erityisryhmät

Ulkorajaliikenteessä  erityisryhmien, esim. kulttuurin, urheilun, elinkeinoelämän edustajien, maahan pääsy voidaan sallia, kun henkilöiden tai henkilöryhmien maahan pääsy on perusteltua. Tällaisia tehtäviä ovat erityisesti elpymisen, uuden kasvun, alueellisen talouden tai pitkän aikavälin toimintaedellytysten turvaamiseksi välttämättömät tehtävät sekä vastavuoroisuuteen perustuvat järjestelyt.

Erityisryhmiä koskevat hakemukset lähetetään suoraan Rajavartiolaitokselle sähköpostilla ([email protected]). Kutsuva taho tekee hakemuksen.

Hakemuksissa on perusteltava toiminnan kansallinen merkityksellisyys ja syyt siihen, ettei muita menettelyjä voida noudattaa sekä menettelyt, joilla huolehditaan terveysturvallisuuden toteutumisesta. Työnantajan tai muun maahan kutsuvan tahon tulee esittää henkilölle tai ryhmälle oma terveysturvallisuutta koskeva toimenpidesuunnitelmansa kansallisia ohjeita noudattaen.

Mikäli terveysturvallisuustoimenpiteiden osalta noudatetaan vähintään voimassa olevia kansallisia terveysviranomaisten suosituksia, niin hakemuksessa ei tarvita erillistä terveysviranomaisten lausuntoa näistä toimenpiteistä. Niissä tapauksissa, kun hakemuksessa esitetyissä terveysturvallisuustoimenpiteissä esitetään poikkeamista voimassa olevista suosituksista tai kyseessä on muuten poikkeava hakemus (esim. suuri ryhmäkoko tai useita erillisiä ryhmiä), tulee erillinen paikallisen (kunnan tai sairaanhoitopiirin) tartuntatautiviranomaisen lausunto liittää osaksi hakemusta.

Hakemukset lähetetään Rajavartiolaitokselta vastuuministeriöiden sekä tarvittaessa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen lausuttavaksi. Lausunnon saatuaan Rajavartiolaitos tekee hakemukseen perustuvan linjauksen maahan pääsyn välttämättömyydestä ja informoi hakijaa tekemästään linjauksesta. Hakemuksen käsittelyaika on arviolta 2 viikkoa. Lopullinen päätös maahanpääsystä tehdään rajatarkastuksessa.

5.2 Tulkintaohjeita: rajoitusluokka 1

Työmatka 

Työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva työmatka on sallittu sisärajaliikenteessä kaikissa liikennemuodoissa. Työmatkan tarkoitus ja edellytykset selvitetään rajatarkastuksen yhteydessä. Rajatarkastuksessa on varauduttava esittämään työmatkan perusteet ja erityisesti työsuhdetta tai toimeksiantoa koskevat asiakirjat. 

Lisäksi sallitaan kansainvälisiin velvoitteisiin perustuvien vapaaehtoistyöohjelmien puitteissa tapahtuva liikkuvuus (esim. EU Solidaarisuusjoukot). 

Työperäisen maahanmuuton tilanteessa sallitaan myös työmatkalla olevan ja maahan muuttavan henkilön mukana saapuvan perheen (puoliso ja alaikäiset lapset) maahan saapuminen.  

Kolmannesta maasta toisen EU- tai Schengen-valtion kautta saapuviin kausityöntekijöihin (kolmannen maan kansalaiset) sovelletaan samoja periaatteita kuin ulkorajalla.

Liikenne Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisellä maarajalla paikallisten rajayhteisöjen välillä

Rajayhteisöön kuulumisen perusteella ollut maahantulo-oikeus Suomen ja Ruotsin välisen maarajan rajayhteisöille on lakkautettu. Maahantulo on sallittua Suomen ja Norjan välisen maarajan rajayhteisöjen asukkaille. Suomen kansalaisella on yhä kaikissa tapauksissa oikeus saapua maahan ja poistua maasta.

Perheasiat

Rajoitusluokassa 1 Suomeen voi saapua perheasioissa.

Suomessa asuvan sukulaisen tapaamista varten maahan saapuvat henkilöt tulkitaan perheasioissa matkustaviksi henkilöiksi. Sukulaisen tapaamista varten maahan saapumista sovelletaan seuraaviin henkilöihin:

 • Suomessa asuvien tai oleskelevien Suomen kansalaisten maahan saapuvat sukulaiset,
 • Suomessa asuvien EU-/ Schengen-kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä maahan saapuvat sukulaiset,
 • Suomen oleskeluluvalla Suomessa oleskelevien kolmannen maan kansalaisten maahan saapuvat sukulaiset.

Sukulaisella tarkoitetaan puolisoa, lapsia, lapsenlapsia, vanhempia, appivanhempia, isovanhempia, sisaruksia, lapsenlapsenlapsia, enoa, setää, tätiä, lankoa, kälyä ja serkuksia mukaan lukien kaikkien edellä mainittujen perheeseen (puoliso ja alaikäiset lapset) kuuluvat. Lähtökohtaisesti rajatarkastuksessa luotetaan matkustajan omaan ilmoitukseen sukulaissuhteesta. Myös huollettavana olevan henkilön huoltaja tai edunvalvoja rinnastetaan sukulaiseksi tässä tarkoituksessa.

Myös seurustelusuhteen perusteella maahan saapuvat henkilöt tulkitaan perheasioissa matkustaviksi henkilöiksi. Seurustelusuhteella tarkoitetaan käytännössä parisuhdetta. Seurustelusuhteeseen sisältyvät avioliitossa ja jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sukupuolestaan riippumatta. Tässä kohdin hyväksytään myös parisuhteet ilman kahden vuoden yhtäjaksoista yhdessä asumisen vaatimusta. Lisäksi seurustelusuhteena sallitaan esimerkiksi pääsääntöinen eri maissa asuminen, ns. etäsuhteet. Lähtökohtaisesti rajatarkastuksessa luotetaan matkustajan omaan ilmoitukseen seurustelusuhteesta, yksittäistapauksissa voidaan kysellä tarkempia tietoja.

Maahan saapuminen seurustelusuhteen perusteella sallitaan Suomen kansalaisten seurustelukumppaneiden lisäksi myös Suomessa asuvien EU-/ Schengen-kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä sekä Suomen oleskeluluvalla Suomessa oleskelevien kolmannen maan kansalaisten seurustelukumppaneille. Seurustelusuhteen perusteella maahan saapuvan henkilön huolettavana oleva henkilö voi myös saapua Suomeen.

Rajoitusluokassa 1 Suomeen voi saapua myös muissa perheasioissa. Muita perheasioita ovat esimerkiksi hautajaiset, häät ja sairastapaukset. Näitä tapahtumia varten maahan voi saapua myös muita kuin sukulaisia.

Opiskelu

Opiskelun perusteella voi saapua Suomeen rajoitusluokassa 1 seuraavasti:

 • yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten tutkintoon johtavan koulutuksen valintakokeisiin osallistuvat hakijat
 • opiskelijat, joilla on tutkinto-oikeus suomalaisessa yliopistossa, ammattikorkeakoulussa, lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa
 • Erasmus-, Nordplus- ja kahdenvälisten vaihto- ja harjoitteluohjelmien puitteissa suomalaiseen oppilaitokseen opiskelemaan tulevat vaihto-opiskelijat, tai opintoihin kuuluvaan työharjoitteluun tulevat opiskelijat. Vaihdon tai harjoittelun kestoa ei rajoiteta.

Opiskelija voi myös saapua Suomeen Suomen myöntämällä oleskeluluvalla.

Välttämättömät tai muutoin perustellut henkilökohtaiset syyt

Rajoitusluokassa 1 Suomeen voi saapua välttämättömästä tai muutoin perustellusta henkilökohtaisesta syystä. Välttämättömäksi tai muutoin perustelluksi henkilökohtaiseksi syyksi tulkitaan esimerkiksi henkilökohtaista läsnäoloa edellyttävä suoritus tai tapahtuma, joka ei siedä viivästystä ja jonka toteuttamatta jääminen aiheuttaisi olosuhteet huomioiden kohtuutonta haittaa. Esimerkiksi osallistuminen oppilaitoksen pääsykokeeseen katsotaan perustelluksi henkilökohtaiseksi syyksi saapua maahan, jos pääsykokeeseen osallistuminen edellyttää fyysistä läsnäoloa. Välttämättömät tai muutoin perustellut henkilökohtaiset syyt arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksen yhteydessä. Mikäli on mahdollista ottaa mukaan tilannetta todistavia dokumentteja, se voi sujuvoittaa rajatarkastusta.

Suomessa kiinteistön, asunnon tai vapaa-ajan asunnon omistavan henkilön taikka omaisuusjärjestelyjä varten maahan saapuminen

Rajoitusluokassa 1 Suomeen voi saapua Suomessa kiinteistön, asunnon tai vapaa-ajan asunnon omistava henkilö. Myös omistajan perhe voi saapua. Tässä tapauksessa perheellä tarkoitetaan aviopuolisoa, avopuolisoa ja omistajan lapsia perheineen. Kiinteistön, asunnon tai vapaa-ajan asunnon omistamiseen rinnastetaan myös vastaavan kohteen pitkäaikainen vuokraaminen (yli vuoden vuokrasopimus ja sopimus tehtynä ennen sisärajatarkastusten palauttamista 03/2020).

Asuntovaunu ei ole kiinteistö, vapaa-ajan asunto tai loma-asunto niiden alkuperäisessä merkityksessä, joten lähtökohtaisesti asuntovaunun omistus ei ole riittävä syy maahan saapumiselle. Tähän kohtaan voidaan soveltaa tapauskohtaisella harkinnalla edellä olevaa vuokra-asuntoa koskevaa ohjeistusta. Maahan pääsy voidaan sallia, mikäli henkilö pystyy osoittamaan pitkäaikaisen asuntovaunun käyttämisen samalta leirintäalueelta käsin ja vaunua käytetään kuten loma- tai vapaa-ajanasuntoa (kiinteät terassi- ja katosrakennelmat, jne.), ja henkilöllä on tarve tarkastaa omistuksensa kunto.

Omaisuusjärjestelyjä varten maahan saapuvaksi henkilöksi katsotaan henkilö, joka saapuu maahan esimerkiksi kiinteistön, asunnon tai vapaa-ajan asunnon myymistä tai ostamista taikka muuta omaisuusjärjestelyjä varten. Vähäarvoisen (alle 15 000 euro) omaisuuden ostamista tai myymistä ei lähtökohtaisesti katsota omaisuusjärjestelyksi.

5.3 Tulkintaohjeita: rajoitusluokka 2

Pakottavat perheasiat 

Suomeen voi saapua rajoitusluokassa 2 pakottavissa perheasioissa. Pakottava perheasia on esimerkiksi oman lapsen syntymä, lähiomaisen vakava sairaustapaus, omat häät, sukulaisen tapaaminen tai seurustelusuhde.

Sukulaisen tapaaminen

Sukulaisen tapaamista varten maahan saapumista sovelletaan seuraaviin henkilöihin:

 • Suomessa asuvien tai oleskelevien Suomen kansalaisten maahan saapuvat sukulaiset,
 • Suomessa asuvien EU-/ Schengen-kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä maahan saapuvat sukulaiset,
 • Suomen oleskeluluvalla Suomessa oleskelevien kolmannen maan kansalaisten maahan saapuvat sukulaiset.

Sukulaisella tarkoitetaan puolisoa, lapsia, vanhempia, appivanhempia ja isovanhempia mukaan lukien edellä mainittujen perheeseen (puoliso ja alaikäiset lapset) kuuluvat. Lähtökohtaisesti rajatarkastuksessa luotetaan matkustajan omaan ilmoitukseen sukulaissuhteesta. Myös huollettavana olevan henkilön huoltaja tai edunvalvoja rinnastetaan sukulaiseen tässä maahantulon tarkoituksessa.

Seurustelusuhde

Rajoitusluokassa 2 Suomeen voi saapua seurustelusuhteen perusteella.

Seurustelusuhteeseen sisältyvät avioliitossa ja jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sukupuolestaan riippumatta. Tässä kohdin hyväksytään myös parisuhteet ilman kahden vuoden yhtäjaksoista yhdessä asumisen vaatimusta. Lisäksi seurustelusuhteena sallitaan esimerkiksi pääsääntöinen eri maissa asuminen, ns. etäsuhteet, ja muut vakiintuneet yhdessä olon muodot.

Lähtökohtaisesti rajatarkastuksessa luotetaan matkustajan omaan ilmoitukseen seurustelusuhteesta, yksittäistapauksissa voidaan kysellä tarkempia tietoja. Maahan saapuminen seurustelusuhteen perusteella sallitaan Suomen kansalaisten seurustelukumppaneiden lisäksi myös Suomessa asuvien EU-/ Schengen-kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä sekä Suomen oleskeluluvalla Suomessa oleskelevien kolmannen maan kansalaisten seurustelukumppaneille. Seurustelusuhteen perusteella maahan saapuvan henkilön huolettavana oleva henkilö voi myös saapua Suomeen.

Pakottavat henkilökohtaiset syyt 

Suomeen voi saapua ulkorajaliikenteessä rajoitusluokassa 2 pakottavasta henkilökohtaisesta syystä. Pakottavaksi henkilökohtaiseksi syyksi tulkitaan henkilökohtaista läsnäoloa edellyttävä pakottava tai ennalta arvaamaton syy, joka ei siedä viivästystä ja henkilön saapumatta jääminen aiheuttaisi olosuhteet huomioiden merkittävää haittaa. Pakottava henkilökohtainen syy voi olla esimerkiksi osallistuminen lähiomaisen hautajaisiin. Pakottavat henkilökohtaiset syyt arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksen yhteydessä. Mikäli on mahdollista ottaa mukaan tilannetta todistavia dokumentteja, se voi sujuvoittaa rajatarkastusta.

Myös osallistuminen oppilaitoksen pääsykokeeseen katsotaan pakottavaksi henkilökohtaiseksi syyksi saapua maahan, jos pääsykokeeseen osallistuminen edellyttää fyysistä läsnäoloa.

Suomessa kiinteistön, asunnon tai vapaa-ajan asunnon omistavan henkilön maahan saapuminen

Suomessa kiinteistön, asunnon tai vapaa-ajan asunnon omistava henkilö voi saapua Suomeen myös ulkorajaliikenteessä kolmansista maista. Myös omistajan perhe (puoliso ja alaikäinen lapsi) voi saapua maahan.

Yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta merkittävät työt

Ulkorajaliikenteessä katsotaan muuksi välttämättömäksi syyksi erityisesti yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta merkittävä työ, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan henkilön tai henkilöiden työsuoritusta eikä työ siedä viivästystä.

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla on määritetty yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävät työt, jotka eivät siedä viivästystä. Listaus kriittisistä tehtävistä ei muodosta maahanpääsyä koskevaa ennakkopäätöstä. Työnantajan tulee erillisellä lomakkeella perustella, miksi Suomeen tulevan työntekijän työtehtävä on kriittinen ja sellainen, että työsuoritus ei siedä viivästystä. Työnantaja täyttää "Työnantajan tai toimeksiantajan perustelut työntekijän maahantulon välttämättömyydestä" -lomakkeen ja antaa sen työntekijälleen. Suomeen pyrkivä työntekijä esittää tämän lomakkeen rajatarkastuksessa muiden rajanylitykseen vaadittavien asiakirjojen lisäksi.

Rajatarkastusviranomainen ottaa listauksen kriittisistä tehtävistä sekä työnantajan perustelut huomioon sen arvioidessa välttämätöntä syytä maahantulolle. Päätöksen maahantulon sallimisesta tekee rajatarkastusviranomainen tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

Kausityöntekijät (kolmannen maan kansalaiset)

Huoltovarmuuden kannalta kriittisen kausityövoiman maahantulo sallitaan kasvukautena 2021. 

Kausityöluvan tulee olla myönnetty ennen maahantuloa, jotta työntekijällä on tosiasiallinen mahdollisuus suorittaa huoltovarmuuskriittistä työtä, joka ei siedä viivästystä.

Työnantajan tulee työnantajan perustelulomakkeella perustella kausityöntekijän maahan saapuminen. Suomeen pyrkivä kausityöntekijä esittää tämän lomakkeen rajatarkastuksessa muiden rajanylitykseen vaadittavien asiakirjojen lisäksi. Rajatarkastusviranomainen ottaa työnantajan perustelut huomioon sen arvioidessa kausityöntekijän maahantuloa.

Kausityöhön saapuvan kolmannen maan kansalaisen alaikäinen lapsi voi saapua kausityöntekijän mukana maahan, jos lapsen etu ja hoito sitä vaatii.

Kausityötodistuksella tai kausityöviisumilla saapuvien kausityötekijöiden (kolmannen maan kansalaiset) osalta huoltovarmuuskriittinen työ kattaa maa-, puutarha- ja metsätiloilla tapahtuvat työt. Turkistarhoilla suoritettavia töitä ei katsota huoltovarmuuskriittiseksi.  

Kausityöoleskeluluvan haltijat voivat saapua Suomeen vastaavalla tavalla kuin oleskeluluvan haltijat.  

Maa- ja metsätalousministeriö ohjeistaa työnantajia kausityöntekijöiden terveysturvallisesta maahantulosta sekä kausityöntekijöitä terveysturvallisuudesta: Ohjeet alkutuotannon kausityövoiman terveysturvalliseen maahantuloon.

Maahan voi saapua viisumivapaasti ennen kuin jo myönnetyn kausityöluvan voimassaolo alkaa omaehtoiseen karanteeniin siirtymistä varten.