Ohjeet rajanylitykseen koronapandemian aikana 1.2.2022 alkaen

Tämä valtioneuvoston päätöksen mukainen ohjeistus on voimassa 14.2.2022 saakka. Sinun tulee tutustua tähän ohjesivuun, mikäli sinä tai läheisesi olette saapumassa Suomeen ulkomailta.

Mikäli olet matkustamassa Suomesta toiseen valtioon, sinun tulee itse tarkistaa mitkä ovat maahantulon rajoitukset ja edellytykset kohdemaassa. Kohdemailla voi olla voimassa omia rajoituksiaan ja edellytyksiään matkailijoille.   

Tiukentunut rajavalvonta ei vaikuta perustuslain 9 §:ssä turvattuun liikkumisvapauteen, jonka mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan. Jokaisella on myös oikeus lähteä maasta.

Valitse tästä mitä tilannetta tiedontarpeesi koskee, ja pääset suoraan oikeaan kohtaan ohjeessa

 1. Saapuminen Suomeen EU- ja Schengen-maista (sisärajaliikenne)
 2. Saapuminen Suomeen muista maista (ulkorajaliikenne)
 3. Risteilyalusliikenne
 4. Täsmentäviä tulkintaohjeita (mm. erityisryhmät)

Muistathan, että maahantulon sallimisesta päätetään aina tapauskohtaisesti rajatarkastuksen yhteydessä. Rajavartiolaitos ei myönnä ennakkolupia maahantuloa varten.

 

1. Saapuminen Suomeen EU- ja Schengen-maista (sisärajaliikenne)

Mitä maita tämä koskee?

Schengen-maita ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro, Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi. Liikenne näistä maista Suomeen on sisärajaliikennettä.

Lisäksi tämä kappale koskee Andorraa, Bulgariaa, Irlantia, Kroatiaa, Kyprosta, Monacoa, Romaniaa, San Marinoa ja Vatikaania.

Mitkä ovat maahantulon edellytykset?

Näistä maista saavuttaessa ei ole matkustusrajoituksia. Muistathan, että Suomeen saapuvia matkustajia koskevat kuitenkin tartuntatautilain mukaiset velvoitteet.

 

2. Saapuminen Suomeen muista maista (ulkorajaliikenne)

Mitä maita ja alueita tämä kappale koskee?

Tämä kappale koskee liikennettä kaikista maista, joita ei yllä ole lueteltu. Tähän kappaleeseen kuuluu esimerkiksi maahantulo Venäjältä, Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Yhdysvalloista ja Turkista.

Mitkä ovat maahantulon edellytykset?

Näistä maista saapuvien matkustajien maahantulo Suomeen on sallittua, huomioiden kuitenkin normaalit ulkomaalaisen maahantuloa koskevat säännökset, sekä alla mainitut vaatimukset.

Maahantulo Suomeen edellyttää, että henkilöllä on esittää:

 • todistus täydestä hyväksytystä covid-19-rokotussarjasta ja viimeisestä rokotuskerrasta on kulunut vähintään 7 vuorokautta tai
 • todistus sairastetusta covid-19-taudista ja yhdestä hyväksyttävästä covid-19-rokotteesta (rinnastetaan täyteen rokotussarjaan, tulee esittää yhdellä todistuksella) tai 
 • EU:n digitaalinen koronatodistusLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta covid-19-taudista. 
 • edellä mainittujen vaatimusten lisäksi henkilön tulee esittää todistus enintään 48 tuntia ennen Suomeen saapumista tehdyn covid-19-testin negatiivisesta tuloksesta. Testituloksena hyväksytään tulos sekä PCR- että antigeenitestistä. 
 • nämä edellytykset koskevat vuonna 2006 tai sitä ennen syntyneitä.

Yllä mainitut vaatimukset eivät koske Suomen kansalaisia, Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia (esim. oleskeluoikeutensa rekisteröineet ja oleskeluluvan omaavat), eikä henkilöiltä, joiden maahantuloperuste on jokin alla luetelluista syistä. Maahantuloperusteen välttämättömyys arvioidaan aina tapauskohtaisesti rajatarkastuksessa, jonka tekee rajatarkastusviranomainen.

Välttämätön syy

 • yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävä työ, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan henkilön tai henkilöiden työsuoritusta eikä työ siedä viivästystä 
 • terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö (mukaan lukien ensihoito), vanhustenhuollon ammattihenkilöstö työtehtävissään, sekä viranomaiset välttämättömissä virkatehtävissä
 • kuljetus- ja logistiikkahenkilöstö työtehtävissään
 • diplomaatit, kansainvälisten organisaatioiden henkilöstö, sotilashenkilöstö ja avustusjärjestöjen henkilöstö työtehtävissään
 • kansainvälisiin neuvotteluihin osallistuvat valtioiden edustajat ja kansainvälisten järjestöjen työhön osallistuvat henkilöt
 • Suomen oleskeluluvalla matkustavat henkilöt
 • kansainvälistä suojelua tarvitsevat tai muutoin humanitaarisista syistä matkustavat henkilöt
 • pakottavat perheasiat tai muut pakottavat henkilökohtaiset syyt
 • muu välttämätön ja perusteltu syy (esimerkiksi ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajat, säännöllisen reittiliikenteen kauttakulku lentoasemalla, kiinteistö, asunto tai vapaa-ajan asunto Suomessa, ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen perheenjäsenen maahan saapuminen).

Välttämättömällä syyllä saapuvan täysi-ikäisen henkilön mukana voi saapua maahan hänen matkaseurueessaan matkustava alaikäinen lapsi. Tällöin alaikäistä lasta koskee tartuntatautilain mukaiset velvoitteet ja terveysviranomaisten ohjeet.

Tietoa vaadituista rokotteista ja testeistä THL:n sivuilta

Muistathan, että Suomeen saapuvia matkustajia koskevat tartuntatautilain mukaiset velvoitteet. Sinun pitää tutustua terveysviranomaisten ohjeisiin, riippumatta siitä mistä maasta olet Suomeen saapumassa. Tutustu terveysturvallisuusohjeisiin THL:n verkkosivuilla.