Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunnan kokoonpano ja yhteystiedot

Esikunnan tehtävänä on avustaa komentajaa vartioston johtamisessa ja hallinnossa, huolehtia päätösten mukaisesta suunnittelusta ja käskytyksestä sekä valvoa ja tukea yksiköitä niille asetettujen tehtävien täyttämisessä.

Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunta sijaitsee Immolassa Imatran pohjoisosassa. Alueella toimii myös Raja- ja merivartiokoulu ja Rajavartiolaitoksen esikunnan palvelualueen henkilöstöä.

Yhteystiedot

Komentaja
Eversti Vesa Blomqvist

Apulaiskomentaja
Everstiluutnantti Jukka Lukkari

Rajatoimisto
Majuri Jouni Lahtinen

Henkilöstötoimisto
Majuri Heikki Kammonen

Viestintä
Viestintäsihteeri Enni Matikainen
info.southeast.border(a)raja.fi
p. 0295 422 060

Osoite: Niskapietiläntie 32 E, 55910 Imatra
Puhelin: 0295 422 000
Telekopio: 0295 411 507
e-mail: kaakkoissuomenrajavartiosto(at)raja.fi
Johtokeskus 24/7 puh. 0295 422 010 (kiireelliset yhteydenotot ja havainnot rajaseudulta)

Tarkista Rajavartiolaitoksen laskutusosoite.