Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunnan kokoonpano ja yhteystiedot

Esikunnan tehtävänä on avustaa komentajaa vartioston johtamisessa ja hallinnossa, huolehtia päätösten mukaisesta suunnittelusta ja käskytyksestä sekä valvoa ja tukea yksiköitä niille asetettujen tehtävien täyttämisessä.

Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunta sijaitsee Immolassa Imatran pohjoisosassa. Alueella toimii myös Raja- ja merivartiokoulu ja Rajavartiolaitoksen esikunnan palvelualueen henkilöstöä.

Yhteystiedot

Komentaja
Eversti Vesa Blomqvist
vesa.blomqvist(at)raja.fi
p. 0295 422 001

Apulaiskomentaja
Everstiluutnantti Jukka Lukkari
jukka.lukkari(at)raja.fi
p. 0295 422 002

Rajatoimisto
Majuri Samuli Murtonen
samuli.murtonen(at)raja.fi
p. 0295 422 011

Henkilöstötoimisto
Majuri Heikki Kammonen
heikki.kammonen(at)raja.fi
p. 0295 422 051

Viestintä
Viestintäsihteeri Veera Savelius
info.southeast.border(a)raja.fi
p. 0295 422 060

Osoite: Niskapietiläntie 32 E, 55910 Imatra
Puhelin: 0295 422 000
Telekopio: 0295 411 507
e-mail: kaakkoissuomenrajavartiosto(at)raja.fi
Johtokeskus 24/7 puh. 0295 422 010 (kiireelliset yhteydenotot ja havainnot rajaseudulta)

Tarkista Rajavartiolaitoksen laskutusosoite.