Skip to Content

Gränsbevakningsväsendets medborgarrådgivning är överbelastad – det tar flera dagar att svara på gränsöverskridningsförfrågningar

Utgivningsdatum 8.7.2021 13.24 | Publicerad på svenska 12.7.2021 kl. 15.16
Pressmeddelande

Resenärerna kan göra gränskontrollerna smidigare genom sina egna åtgärder både före resan och strax innan de anländer till gränskontrollen. Gränsbevakningsväsendet uppmanar till att kontrollera anvisningarna för gränsöverskridningen i första hand på Gränsbevakningsväsendets webbplats och kontrollera om det finns svar på frågan där.

När trafikmängderna ökar kan inspektionsverksamheten i synnerhet vid Finlands landgränser tidvis bli överbelastad. Resenärerna kan göra kontrollerna vid gränsen betydligt smidigare genom att reservera de dokument och intyg som behövs och fylla i hälsouppgifterna redan på förhand i det elektroniska Finentry-systemet (i Lappland Laplandentry)  innan de anländer till gränskontrollen. EU-medborgarna uppmanas ladda ner EU:s digitala coronaintyg som tagits i bruk den 1 juli 2021.

Medborgarrådgivningen om gränsövergångstrafiken vid Gränsbevakningsväsendet har under den senaste tiden varit överbelastad. Gränsbevakningsväsendet strävar efter att besvara medborgarnas förfrågningar så snabbt som möjligt, men på grund av det ökade antalet förfrågningar tar det för närvarande flera dagar att besvara frågor per e-post och telefon. Gränsbevakningsväsendet rekommenderar att medborgarna granskar de aktuella anvisningarna för gränsöverskridningen samt svaren på vanliga frågor på Gränsbevakningsväsendets webbplats innan de kontaktar medborgarrådgivningen.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ansvarar för och ger anvisningar om hälsosäkerhetsåtgärder som gäller personer som kommer till Finland och om hälsosäkerhetsanvisningar för resenärer som anländer till Finland. 

Gränsbevakningsväsendets anvisningar för smidigare gränskontroll:

Före resan:

 • Kontrollera före resan om din resa till Finland uppfyller gällande bestämmelser och resebegränsningar. Aktuella anvisningar finns på Gränsbevakningsväsendets webbplats. På sidan hittar du också svar på vanliga frågor.
 • Kontrollera öppettiderna vid det gränsövergångsställe du använder om du reser via landsgränsen. I regel är det tillåtet att överskrida gränsen endast under öppettiderna. Öppettiderna för Finlands gränsövergångsställen finns på Gränsbevakningsväsendets webbplats. Myndigheterna i mållandet informerar om öppettiderna för gränsövergångsställena i mållandet.

Före ankomsten till gränskontrollen:

 • Om du är EU-medborgare, ladda ner ett digitalt coronaintyg till din mobiltelefon. Ta också med pappersversionen för säkerhets skull.
 • Gör resedokumenten och andra dokument lätta att få tillgång till.
 • Fyll i de uppgifter som behövs vid hälsoundersökningen i det elektroniska Finentry-systemet. I Lapplands sjukvårdsdistrikt är motsvarande system Laplandentry. Alla medlemmar i resesällskapet ska fylla i sina uppgifter. 

Vid ett gränsövergångsställe:

 • Vänta i lugn och ro på din tur och följ givna instruktioner och order.
 • Se till att du har laddat ned EU:s digitala coronaintyg och fyllt i uppgifterna om hälsokontrollen i det elektroniska systemet (Finentry / Laplandentry).

Mer information om EU:s digitala coronaintyg:

 • Finska medborgare: EU:s digitala coronaintyg finns tillgängligt via Mina Kanta-sidor (pdf-fil).
 • Svenska medborgare: How the Covid Certificate works - Krisinformation.se 
 • Norska medborgare: About COVID-19 certificate - helsenorge.no
 • Övriga EU-medborgare: bekanta dig med hälsovårds- eller andra myndigheters officiella webbsidor i ditt land för att få mer information.
Gränsbevakningsväsendet Raja – pressmeddelande