Brexitin vaikutukset rajaliikenteeseen

Yhdistynyt kuningaskunta on eronnut EU:sta 1.2.2020. Siirtymäkausi ja vapaa liikkuvuus päättyy 31.12.2020. 

Siirtymäkauden jälkeen eli 1.1.2021 alkaen Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisiin sovelletaan rajatarkastuksissa EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia koskevia sääntöjä. Rajatarkastuksissa on varmistettava, että Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen täyttää kaikki Schengenin rajasäännöstössä säädetyt kolmansien maiden kansalaisten maahantulon edellytykset. Yhdistyneen kuningaskunnan viisumivapaus tulee voimaan 1.1.2021.

Kulkuväylät ja opasteet

 • Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten tulee käyttää kolmansien maiden kansalaisille tarkoitettuja väyliä rajanylityspaikoilla (eli väylät ”kaikki passit” tai ”viisumia ei vaadita”). Poikkeuksena ovat henkilöt, jotka ovat EU-kansalaisen perheenjäseniä vapaan liikkuvuuden direktiivin perusteella. 

Rajatarkastusautomaatti

 • Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset eivät 1.1.2021 alkaen voi entiseen tapaan hyödyntää rajatarkastusautomaatteja. 
 • Tulevaisuudessa varaudutaan tarjoamaan mahdollisuus käyttää automatisoitua rajatarkastusta Helsinki-Vantaan lentoasemalla, kuten nykyäänkin on mahdollista eräiden viisumivapaiden maiden kansalaisille, mutta tästä ilmoitetaan myöhemmin erikseen. Automaattien käyttö riippuu liikennetilanteesta ja COVID-19 matkustusrajoitteista.

Muutokset maahantuloon

 • Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten maahantuloon tulee muutoksia ja rajoitteita verrattuna aiempaan EU-kansalaisen asemaan. Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisen tulee varautua maahan saapuessa näihin asioihin:
  • Matkustamiseen viisumivapaasti 1.1.2021 alkaen lyhytaikaista oleskelua varten 
  • Kolmannen maan kansalaisen maahantulon edellytyksiin ja tarkastuksiin, joissa selvitetään maahantulon edellytykset 
  • Matkustusasiakirjojen leimaamiseen maahantulon ja maastalähdön yhteydessä, pois lukien oleskeluluvalla maahan saapuvat sekä erosopimuksen piirissä olevat.

Erosopimuksen mukainen oleskeluoikeus

 • Erosopimuksella on turvattu jäsenvaltioissa asuvien Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten sekä heidän perheenjäsentensä EU-oikeuteen perustuva asema ja oikeudet, jos he ovat asettuneet asumaan jäsenvaltioon ennen siirtymäkauden päättymistä ja jatkavat sen jälkeen jäsenvaltiossa asumista.

Hyväksytyt Yhdistyneen kuningaskunnan matkustusasiakirjat

Matkustusrajoitukset / rajoitusluokkamuutokset

 • 1.1.2021 lukien Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisessä liikenteessä sovelletaan EU:n ulkopuolisia, kolmansia maita koskevia rajoituksia (rajoitusluokka 2).
 • Lue lisää: Ohjeet rajanylitykseen koronapandemian aikana