Vuosittain palvelukseen astuu yksi saapumiserä heinäkuussa. Kaikkien palvelukseen hyväksyttyjen varusmiesten palvelusaika on 347 vuorokautta. Koulutukseen hakeudutaan vapaaehtoisesti valintakokeiden kautta vuosittain 6.12. mennessä. 

Koulutus sisältää runsaasti yksilö- ja pienryhmätaitojen kehittämistä, sovellettuja harjoituksia, sekä kovilla ampumatarvikkeilla suoritettavia taisteluampumaharjoituksia kaikissa sää- ja valaistusolosuhteissa. Toimintaympäristölle on ominaista valtakunnan rajan läheisyys ja sen erityispiirteet. Koulutuskieli on suomi.

Jokaisen erikoisrajajääkärin koulutukseen kuuluu:

 • tiedustelu-, taistelu- ja tukitehtävät
 • erikoisjoukkotehtävien taktiikka
 • ase- ja ampumakoulutus
 • siirtymämenetelmäkoulutus
 • rajaturvallisuuskoulutus
 • erätaito- ja selviytymiskoulutus
 • lähitaistelukoulutus.

Lisäksi erikoisrajajääkäri saa syventävän koulutuksen jollakin seuraavista aselajikursseista:

 • pioneerikurssi
 • lääkintäkurssi
 • viestikurssi
 • tukiasekurssi.

Kaikki erikoisrajajääkärit saavat vähintään aliupseeritasoisen johtajakoulutuksen. Koulutamme noin joka viidennen varusmiehistä reservin upseereiksi.

Koulutamme erikoisrajajääkärikomppanian reserviupseerit Utin Jääkärirykmentissä toimeenpantavalla reserviupseerikurssin erikoisjoukkolinjalla.
 

Video 1, tekstitykset: "Varusmiespalvelus edessä? Olisiko sinusta vaativimpiin tehtäviin? Hae erikoisrajajääkäriksi. Hakuaikaa 6.12. asti." Videolla varusmiehet harjoittelevat maastossa, rakennuksessa ja vesillä. Videon taustamusiikkina on raskas rockmusiikki.

 

Video 2, tekstitykset: "Hae erikoisrajajääkäriksi. Hakuaikaa 6.12. asti." Videolla varusmiehet hiihtävät lumella ja harjoittelevat pimeissä sisätiloissa, metsässä, suolla, vedessä sekä rakennuksessa sisällä ja rakennuksen ulkopuolella. Kalustosta näkyvät nopeavene ja helikopteri sekä aseistusta. Videon taustamusiikkina on raskas konemusiikki.