Hyppää sisältöön

Väyläalueiden nopeuksia rajoitetaan tilapäisesti Hangon läntisellä merialueella Poker Run Hanko 2021 -tapahtuman ajalla 14.8. klo 12.00-17.00

Julkaisuajankohta 12.8.2021 15.54
Tiedote

Väyläalueiden nopeusrajoituksia lasketaan tilapäisesti vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi Poker Run 2021 -tapahtuman aikana.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom rajoittaa vesiliikennelain (782/2019) 100 §:n perusteella vesikulkuneuvojen nopeuksia siten, että liitekartan punaiseksi merkityille väyläosuuksille Hangon ja Kemiönsaaren merialueilla (väylät Kistskär-Tulliniemi, Skomakaren, SLMP-Kajgrund, Kasnäs-Rosala väylä, Idskär-Biskopsö-Långön-väylä, Högsåra-Biskopsö-väylä ja Taalintehtaan väylä.) määrätään tilapäinen 55 km/h nopeusrajoitus ajalle 14.8.2021 klo 12.00 - 17.00. Rajoitusalueet sijaitsevat osin Poker Run 2021 -venetapahtuman reitillä sekä välittömässä läheisyydessä ja koskevat kaikkia vesilläliikkujia.

Tämän lisäksi Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (VARELY) on tehnyt vesiliikennelain 106 §:n mukaisen lupapäätöksen Poker Run 2021 -tapahtumaan, jonka mukaisesti tapahtuman valmistelussa ja sen toteutuksessa on huomioitava 50 solmun (n. 93 km/h) maksiminopeus.

Rajavartiolaitos, joka on meripelastuslain (1145/2001) mukainen johtava meripelastusviranomainen sekä vesiliikennelain mukainen valvontaviranomainen, on lausunnoissaan katsonut molemmat nopeusrajoitukset tarpeelliseksi vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi Poker Run 2021 -venetapahtumassa 14.8.2021 Hangon läntisellä merialueella. 

Vesikulkuneuvoja koskevat tilapaiset nopeusrajoitukset ovat tarpeen vesiliikenteen yleisen turvallisuuden varmistamiseksi ja mahdollisten vaaratilanteiden estämiseksi. Asetetut matalammat nopeusrajoitukset sijoittuvat joko risteäville, kapeille, kaarteisille tai rajoitetun näkyvyyden väyläosille, joissa kulkemiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Hangossa ja Hangon läntisellä merialueella järjestettävän Poker Run -tapahtuman ajankohdasta johtuen samaan aikaan väylillä on myös muuta kesäviikonlopun vesiliikennettä. 

Rajavartiolaitos ei osallistu tapahtuman järjestämiseen, mutta on varautunut yksiköillään merialueilla tapahtuma-aikaan mahdollisiin meripelastustoimen sekä muita lakisääteisiä valvontatehtäviään varten (ei osana järjestävää 
organisaatiota). Vastuu tapahtuman turvallisuudesta on tapahtuman järjestäjällä.


Lisätietoja:
Rajavartiolaitoksen toiminnasta; 

Suomenlahden merivartiosto, apulaiskomentaja Mikko Hirvi, puh. 0295 426 002, mikko.hirvi(at)raja.fi

Lupapäätöksistä; 

Linkki Traficomin päätökseen
Traficom, ylitarkastaja Jani Koiranen, puh. 0295 346 707, jani.koiranen(at)traficom.fi

Linkki Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) päätökseen 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), luonnonsuojeluyksikkö, ylitarkastaja, Tapio Aalto, puh. 0295 022 849, tapio.aalto(at)ely-keskus.fi

Raja - tiedote