Hyppää sisältöön

Vaalimaan ja Nuijamaan rajanylityspaikkojen henkilöliikenteen aukioloajat 7.6.2021 klo 00.00 alkaen

Julkaisuajankohta 3.6.2021 16.15
Tiedote

Terveysturvallisuuden varmistamiseksi valtioneuvosto teki 3.6.2021 päätöksen rajanylitysliikenteen rajoitusten muutoksista 7.6.2021 alkaen. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikkojen aukioloa rajoitetaan Rajavartiolaitoksen hallintoyksikön päällikön päätöksellä hänen kuultuaan asiassa alueellisia ja paikallisia terveysviranomaisia sekä tarvittaessa muita viranomaisia. 

Kaakkois-Suomen rajavartiosto on kuullut muita viranomaisia henkilöliikenteen rajoitusten valmisteluun liittyen, ja asiaa on käsitelty Viipurin alueen rajavaltuutetun kanssa.
Kaakkois-Suomen rajavartioston komentajan 3.6.2021 tekemän päätöksen mukaisesti Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikkojen henkilöliikenteen aukioloaikoja rajoitetaan 7.6.2021 klo 00.00 alkaen seuraavasti.
Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikat eivät ole avoinna henkilöliikenteelle klo 21.30–07.00 välisenä aikana alla olevaa välttämätöntä ja kiireellistä henkilöliikennettä lukuun ottamatta: 

  • Saimaan kanavan vuokra-alueen valtiosopimuksen velvoitteisiin liittyvä huolto- ja talvikunnossapitohenkilöstön liikkuminen,
  • pakottava ja yllättävä työtehtävä, joka ei siedä viivästystä (esim. huomattavien lisävaurioiden tai haitan estämiseksi),
  • kiireellinen sairaankuljetuksen tai muun pelastushenkilöstön työtehtävä,
  • muu tapauskohtainen erityisen pakottava, välttämätön ja kiireellinen syy, joka ei siedä viivästystä.

Pietarissa pelattavien jalkapallon EM-kisojen kisaturistien rajanylitysten terveysturvallisuuden, hallitun maasta poistumisen ja maahan saapumisen varmistamiseksi Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikat ovat avoinna poikkeuksellisesti seuraavina ajankohtina:

  • 16.6.2021 klo 04.00 – 17.6.2021 klo 21.30 ja 
  • 21.6.2021 klo 7.00 – 22.6.2021 klo 21.30 

Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske tavaraliikennettä.
 

Korona Raja - tiedote