Suomenlahden merivartioston viikot 52, 53 ja 1: Rajatarkastusten painopiste edelleen Helsingin satamassa – Jäät vaarallisen heikkoja

11.1.2021 15.15
Tiedote

Voimassa olevan valtioneuvoston päätöksen mukaisesti Suomenlahden merivartiosto jatkaa sisärajavalvonnan palauttamisen toimeenpanoa 9.2.2021 asti.

Helsinki-Vantaan lentoaseman rajanylityspaikka

Tarkastetun liikenteen kokonaismatkustajamäärä oli viikkojen 52, 53 ja 1 aikana yhteensä noin 36 600 henkilöä (n. 1 740 hlöä/vrk). Uuden virusmuunnoksen leviämisen ehkäisemiseksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on keskeyttänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksesta lennot Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta Suomeen tämän hetkisen päätöksen mukaan 18.1.2021 saakka. Muun muassa nämä lentojen keskeytykset näkyivät Helsinki-Vantaan lentoliikenteen päivittäisissä matkustajamäärissä hienoisena laskuna aiempiin viikkoihin verrattuna. Sisärajavalvonnan palauttamisen yhteydessä tehtyjen rajatarkastusten jatkotoimenpiteinä Suomenlahden merivartioston Helsingin rajatarkastusosasto käännytti viikkojen 52, 53 ja 1 aikana muista Schengen -jäsenvaltioista saapuvan liikenteen osalta Helsinki-Vantaan lentoasemalla yhteensä 58 henkilöä. Pääasiallisena syynä oli pyrkiminen Suomeen turismitarkoituksessa sisärajavalvonnan piirissä olevasta Schengen -maasta / uhka kansanterveydelle. Ulkorajaliikenteen rajatarkastusten seurauksena 34 henkilön maahanpääsy evättiin kolmen edellä mainitun viikon aikana.

Rajatarkastustoimenpiteiden ohella Suomenlahden merivartioston Helsingin rajatarkastusosasto osallistuu kaikkien Suomeen saapuvien matkustajien ohjaamiseen COVID-19 -testaukseen Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Lisäksi Suomenlahden merivartiosto tukee terveysviranomaisia jakamalla sekä Helsingin satamassa että Helsinki-Vantaan lentoasemalla THL:n laatimia koronaohjeita terveysturvallisuuden edistämiseksi ja koronapandemian torjumiseksi.

Helsingin sataman rajanylityspaikka

Rajavartija ja rajakoira tarkastavat rekka-autoa.

Merivartioston rajatarkastustoiminnan painopiste on edelleen Helsingin satamassa. Suomenlahden merivartioston sataman rajatarkastusyksikkö jatkoi sisärajavalvontaa Virosta ja Saksasta saapuvaan reittiliikenteeseen. Viikoilla 52, 53 ja 1 matkustajamäärä pelkästään maahan saapuvan liikenteen osalta oli noin 67 200 henkilöä (n. 3 200 hlöä/vrk), painottuen sunnuntain ja maanantain työmatkaliikenteeseen. Tarkempia II-linjan rajatarkastuksia maahanpääsyn edellytysten täyttymisen selvittämiseksi suoritettiin matkustajille edelleen runsaasti, yli 100 viikkoa kohden. Suomenlahden merivartioston sataman rajatarkastusyksikkö käännytti Helsingin satamassa viimeisen kolmen viikon aikana yhteensä 70 henkilöä. Käännytyksistä valtaosa perustui puuttuviin työ- tai oleskelulupiin sekä pyrkimiseen Suomeen turismitarkoituksessa sisärajavalvonnan piirissä olevasta maasta.

Joulun ja uudenvuoden jälkeinen paluuliikenne alkoi vilkastua lauantaina 2.1.2021. Sunnuntaina 3.1.2021 Länsisatamaan Tallinnasta saapuneen Tallink Megastarin kyydissä oli 470 henkilöautoa. Kyseessä oli korkein yksittäisessä aluksessa saapuneiden ajoneuvojen lukumäärä sisärajavalvonnan palauttamisen aikana. Suomeen saapui Helsingin sataman kautta viikon 1 aikana lähes 30 000 matkustajaa.

Suomenlahden merivartioston sataman rajatarkastusyksikkö johti viikolla 1 poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen (PTR) valvontaiskun raskaaseen liikenteeseen laittoman maahantulon paljastamiseksi Länsisatamassa, Katajanokalla ja Vuosaaressa. Rajavartiolaitoksen lisäksi valvontaiskuun osallistui henkilöstöä Helsingin poliisista ja Meritullista. Valvonnassa hyödynnettiin muun muassa merivartio- ja poliisikoiria.

Suomenlahden merivartioston rajavartiomiesten toiminta Tallinnan satamassa jatkui

Suomenlahden merivartioston rajavartiomiehet jatkoivat matkustajien informointia Tallinnan satamassa yhteystyössä Viron poliisi- ja rajavartioviraston pohjoisen prefektuurin kanssa. Lisäksi Tallinnassa toimivat rajavartiomiehet tekevät yhteistyötä Helsinki-Tallinna välillä operoivien liikenteenharjoittajien kanssa. Tallinnassa tapahtuvalla toiminnalla kyetään parantamaan rajatarkastusten sujuvuutta Helsingin satamassa. Viikon 1 aikana Tallinnassa työskennelleiden rajavartiomiesten toiminnalla kyettiin vähentämään II-linjan rajatarkastusten työmäärää Helsingin satamassa merkittävällä tavalla.

Rikostorjuntatyö

Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikkö aloitti viikoilla 52, 53 ja 1 viisi (5) uutta esitutkintaa, joissa kaikissa on nimikkeenä valtionrajarikos. Lisäksi aloitettiin 18 suppeaa esitutkintaa. Rikostorjuntayksikössä jatkettiin käynnissä olevien esitutkintojen selvittämistä.

Merialueella rajojen valvontaa ja meriturvallisuustehtäviä

Rajavartija katsoo kelkan päältä avoinna olevaa merta.

Suomenlahden merivartiostolla oli viikkojen 52, 53 ja 1 aikana yhteensä kahdeksan (8) meripelastus-, avustus- ja virka-aputehtävää. 

Itäisen Suomenlahden merialueella on edelleen satunnaista vapaa-ajan huvialusliikennettä. Helsingin, Tammisaaren ja Hangon edustalla huvialuksia on havaittu vuodenaikaan nähden varsin paljon. Alkaneen viikon 2 loppupuolelle luvattujen pakkasten myötä on mahdollista, että jääpeitettä alkaa muodostumaan Suomenlahden alueella meren sisälahtiin ja myös ulommas saaristoon. Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että jäät ovat vielä heikkoja eivätkä kanna kulkijaa. Mereen jouduttaessa hypotermia uhkaa nopeasti. 
 

Raja - tiedote