Suomenlahden merivartioston viikko 2: Merialueella jäihin putoamisten aiheuttamia hätätilanteita - Rajatarkastusten painopiste edelleen Helsingin satamassa

20.1.2021 14.31
Tiedote

Voimassa olevan valtioneuvoston päätöksen mukaisesti Suomenlahden merivartiosto jatkaa sisärajavalvonnan palauttamisen toimeenpanoa 9.2.2021 asti.

Helsinki-Vantaan lentoaseman rajanylityspaikka

Edelleen jatkuvat lentojen keskeytykset ovat näkyneet Helsinki-Vantaan lentoliikenteen päivittäisten matkustajamäärien laskuna. Tarkastetun liikenteen kokonaismäärä viikon 2 aikana oli noin 10 300 henkilöä (1 500 hlöä/vrk). Sisärajavalvonnan yhteydessä tehtyjen rajatarkastusten jatkotoimenpiteinä Suomenlahden merivartioston Helsingin rajatarkastusosasto käännytti viikon 2 aikana muista Schengen -jäsenvaltioista saapuvan liikenteen osalta Helsinki-Vantaan lentoasemalla yhteensä 10 henkilöä. Pääasiallisena syynä oli pyrkiminen Suomeen turismitarkoituksessa sisärajavalvonnan piirissä olevasta Schengen -maasta / uhka kansanterveydelle. Ulkorajaliikenteen rajatarkastusten seurauksena 10 henkilön maahanpääsy evättiin.

Suomenlahden merivartiosto tukee Helsinki-Vantaan lentoasemalla terveysviranomaisten toimintaa jakamalla matkustajille Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronaohjeita. Lisäksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla jaetaan Helsinki-Vantaan lentoaseman rajanylityspaikkakohtaista COVID-19 oirearviolomaketta. Myös kaikkien Suomeen saapuvien matkustajien ohjaamista vapaaehtoiseen COVID-19 -testaukseen on jatkettu Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Helsingin sataman rajanylityspaikka

Autoja ohjataan rajatarkastuksiin Helsingin satamassa.

Vartioston rajatarkastusten painopiste on edelleen Helsingin satamassa. Matkustajamäärät laskivat hieman vuoden vaihteen määriin verrattuna. Suomenlahden merivartioston sataman rajatarkastusyksikkö jatkoi sisärajavalvontaa Virosta ja Saksasta saapuvaan reittiliikenteeseen. Viikolla 2 matkustajamäärä pelkästään maahan saapuvan liikenteen osalta oli noin 17 000 henkilöä (n. 2 400 hlöä/vrk), painottuen sunnuntain ja maanantain työmatkaliikenteeseen. Tarkempia II-linjan rajatarkastuksia maahanpääsyn edellytysten täyttymisen selvittämiseksi tehtiin yhteensä yli 140 henkilölle. Tämä on yli 40 II-linjan tarkastusta enemmän kuin viikolla 1. Suomenlahden merivartioston sataman rajatarkastusyksikkö käännytti kuluneen viikon aikana 24 henkilöä. Käännytyksistä valtaosa perustui puuttuviin työ- tai oleskelulupiin, sekä pyrkimiseen Suomeen turismitarkoituksessa sisärajavalvonnan piirissä olevasta maasta.

Suomenlahden merivartioston sataman rajatarkastusyksikkö tukee terveysviranomaisia jakamalla rajatarkastusten yhteydessä THL:n koronaohjeita. 

Sataman rajatarkastusyksikkö johti torstaina 14.1.2021 yhteistoiminnassa poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen (PTR) kesken suoritetun valvontaiskun raskaaseen liikenteeseen laittoman maahantulon paljastamiseksi Länsisatamassa, Katajanokalla ja Vuosaaressa. Valvontaiskuun osallistui henkilöstöä Suomenlahden merivartioston lisäksi Helsingin poliisista ja Meritullista. Valvonnassa hyödynnettiin merivartio- ja poliisikoiria, sekä teknisiä apuvälineitä.

Suomenlahden merivartioston rajavartiomiesten toiminta Tallinnan satamassa jatkui

Suomenlahden merivartioston rajavartiomiehet jatkoivat matkustajien informointia Tallinnan satamassa yhteystyössä Viron poliisi- ja rajavartioviraston pohjoisen prefektuurin kanssa. Osaston päätehtävänä on informoida matkustajia Suomessa voimassa olevista maahanpääsyn edellytyksistä jo ennen matkan aloittamista. Lisäksi Tallinnassa toimivat rajavartiomiehet tekevät yhteistyötä Helsinki-Tallinna välillä operoivien liikenteenharjoittajien kanssa. Tallinnassa tapahtuvalla toiminnalla kyetään parantamaan rajatarkastusten sujuvuutta Helsingin satamassa.

Rikostorjuntatyö

Rikostorjunnan painopiste oli kuluneella viikolla jo käynnistetyissä esitutkinnoissa ja tiedonhankintaprojekteissa. Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikkö aloitti viikolla 2 yhden (1) uuden esitutkinnan, jossa nimikkeenä on laittoman maahantulon järjestäminen. 

Merialueella hätätilanteita jäihin putoamisista johtuen – rajojen valvontaa jatkettiin

Heikko jää Tammisaaren edustalla.

Suomenlahden merivartiostolla oli viikon 2 aikana yhteensä 10 meripelastus-, avustus- ja virka-aputehtävää. Viikolla 2 korostuivat jäihin putoamisista johtuneet hätätilanteet, joita oli yhteensä kolme tapausta. Viikonlopun aikana ihmiset liikkuivat merivartioston havaintojen perusteella merenjäällä varsin uhkarohkeasti. Jään päälle satanut lumi estää teräsjään syntymistä ja siitä johtuen jäät ovat vielä erittäin heikkoja. Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että merenjäät eivät kanna kulkijaa. Jäihin pudottaessa hypotermia uhkaa välittömästi.

Porvoossa havaittiin sunnuntaina 17.1. venesatamasta ilkivaltaisesti ammuttu hätäraketti. Porvoon merivartioaseman autopartio suoritti alueella etsintää ja tähystystä, mutta mitään hätään viittaavaa ei löytynyt. Paikalla ollut poliisipartio löysi paikalta hätäraketin hylsyn. Silminnäkijähavainnon mukaan satamaan telakoituun veneeseen olisi murtauduttu ja veneestä varastettu hätäraketti olisi ammuttu ilkivaltaisesti. Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa.
 

Raja - tiedote