Suomenlahden merivartiosto viikko 13: Pääsiäinen näkyi rajat ylittävän henkilöliikenteen lievänä kasvuna – Merialueella huvialusliikenne alkoi, edelleen myös jäihin putoamisia

6.4.2021 14.25
Tiedote

Suomenlahden merivartiosto jatkaa sisärajavalvonnan palauttamisen ja rajanylitysliikenteen rajoittamisen toimeenpanoa voimassa olevien valtioneuvoston päätösten mukaisesti 30.4.2021 asti.

Helsingin sataman rajanylityspaikalla edelleen runsaasti rajatarkastusten jatkotoimenpiteitä

Suomenlahden merivartioston rajatarkastustoiminnan painopiste pysyi sisärajavalvonnan palauttamisen ja rajanylitysliikenteen rajoittamisen seurauksena Helsingin satamassa. Helsingin sataman kautta Suomeen saapui viikolla 13 yhteensä 11 070 henkilöä, mikä on noin 400 matkustajaa enemmän kuin edellisellä viikolla (viikko 12: 10 667). Käännytyspäätösten valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet työllistivät sataman rajatarkastusyksikköä edelleen merkittävällä tavalla.  Tarkempaa selvitystyötä vaativia, niin sanottuja II-linjan rajatarkastuksia maahanpääsyn edellytysten täyttymisen selvittämiseksi tehtiin viikon 13 aikana 165 (viikko 12: 214). Viikon 13 aikana Helsingin Satamassa käännytettiin 46 henkilöä (viikko 12: 63). Yleisimpänä käännytysperusteena oli uhka kansanterveydelle sekä pyrkiminen Suomeen sellaiseen työhön, joka ei kuulu yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta välttämättömien työtehtävien piiriin. Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että henkilö ei voi itse määrittää työmatkansa välttämättömyyttä. Pelkästään koronatestitodistus, todistus sairastetusta koronasta tai koronarokotustodistus ei oikeuta ulkomaan kansalaisen maahantuloa.

Suomenlahden merivartiosto tukee rajatarkastustehtäviensä ohella päivittäin Helsingin ja Vantaan kaupunkeja pakollisia terveystarkastuksia koskevissa järjestelyissä Helsingin satamassa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Helsinki ja Vantaa ovat osoittaneet Suomenlahden merivartiostolle virka-apupyynnöt Helsingin sataman ja Helsinki-Vantaan lentoaseman rajanylityspaikoilla toimeenpantavien pakollisten terveystarkastusten tukemiseksi.

SLMV:n rajavartiomiehet jatkoivat matkustajien informointia Tallinnan satamassa 

Suomenlahden merivartioston rajavartiomiehet jatkoivat matkustajien informointia Tallinnan satamassa. Lisäksi Tallinnassa toimivat rajavartiomiehet tekivät yhteistyötä Tallinna - Helsinki välillä operoivien laivayhtiöiden kanssa. Tallinnassa tapahtuvalla toiminnalla kyetään parantamaan rajatarkastusten sujuvuutta Helsingin satamassa. Näin ollen matkustajien informointi Tallinnassa hyödyttää matkustajien ohella sekä laivayhtiöitä että rajatarkastusviranomaisia. Suomenlahden merivartioston toimesta Tallinnan satamassa annetun informaation perusteella viikon 13 aikana noin 30 henkilöä luopui matkustusaikeistaan Suomeen tai päätti siirtää Suomeen suuntautuvan matkansa ajankohtaa. Toiminta Tallinnan satamassa tapahtuu tiiviissä yhteistyössä Viron poliisi ja rajavartioviraston pohjoisen prefektuurin rajavartijoiden kanssa.

Helsinki-Vantaan lentoaseman rajatarkastustoiminta

Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkustajamäärä nousi noin sadalla matkustajalla edelliseen viikkoon verrattuna. Viikon 13 aikana Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui sisärajaliikenteessä muista Schengen-valtioista 4089 henkilöä (viikko 12: 3967). Ulkorajaliikenteessä (muualta kuin Schengen-valtioista Suomeen saapuvassa liikenteessä) Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui viikolla 13 yhteensä 2 395 henkilöä (viikko 12: 2484). Rajatarkastuksia tehtiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla viikon 13 aikana yhteensä 8922 matkustajalle.

Tarkempaa selvitystyötä vaativia, niin sanottuja II-linjan rajatarkastuksia maahanpääsyn edellytysten täyttymisen selvittämiseksi, sekä hallinnollisen tutkinnan toimenpiteitä oli alhainen kokonaismatkustajamäärä huomioiden edelleen huomattavasti. Suomenlahden merivartioston Helsingin rajatarkastusosasto käännytti sisärajaliikenteessä viikon 13 aikana Helsinki-Vantaan lentoasemalla yhteensä 38 henkilöä. Käännytysten pääasiallisena syynä oli pyrkiminen Suomeen muussa kuin 27.1.2021 voimaan tulleen valtioneuvoston päätöksen mukaisessa tarkoituksessa, esimerkiksi ei-välttämättömäksi katsottavassa työmatkaliikenteessä. Ulkorajaliikenteen rajatarkastusten seurauksena Helsinki-Vantaan lentoasemalla evättiin viikon 13 aikana yhteensä neljän henkilön maahanpääsy.

Rikostorjunta on osa rajaturvallisuuden ylläpitoa

Viikolla 13 Suomenlahden merivartiostossa aloitettiin kahdeksan uutta esitutkintaa, joissa rikosnimikkeenä oli muun muassa epäilty valtionrajarikos.

Huvialusliikenne on käynnistynyt - edelleen myös jäihin putoamisia

Suomenlahden merivartiostolla oli viikon 13 aikana yhteensä 13 meripelastus-, avustus- ja virka-aputehtävää merialueella. Kolmessa näistä tapauksista merenjäällä liikkunut henkilö putosi jäihin. Yhdessä tapauksessa henkilö putosi jäihin mönkijällään ajaen. Kaikissa jäihin vajoamisissa oli tragedian ainekset, mutta kuolonuhreilta onneksi vältyttiin. Espoon Suvisaaristossa kaatui sunnuntai-iltana 4.4. melontaretkellä ollut henkilö kanootteineen. Ilman kuivapukua merellä liikkuneen henkilön onnistui pitää kaatuneesta kajakistaan kiinni siihen asti, kunnes kajakki ajautui saaren rantaan. Suomenlahden merivartioston Helsingin merivartioaseman partioveneen miehistö onnistui pelastamaan henkilön karikkoisesta saaresta pintapelastajaa käyttäen. Kylmettynyt henkilö kuljetettiin ensihoidon toimenpiteiden kohteeksi.

Suomenlahden merivartiosto korostaa, että veneilykauden ensimmäisiin merimatkoihin kannattaa valmistautua erityisellä huolellisuudella. Huomiota tulisi kiinnittää aluksen tekniikan ja navigointivälineiden kuntoon sekä viestivälineiden, kuten kännykän, toimintakuntoon ja asianmukaiseen suojaamiseen. Lämpimän pukeutumisen merkitys korostuu jääkylmässä merivedessä veneiltäessä. Ilman asianmukaista pukeutumista hypotermia uhkaa mereen pudottaessa välittömästi. Merimatkasta reitteineen ja arvioituine saapumisaikoineen kannattaa informoida jotakuta läheisistä etukäteen.

Läntinen ja keskinen Suomenlahti ovat käytännössä täysin jäistä vapaita. Itäisellä suomenlahdella rantojen läheisyydessä on vielä paikoin jääpeitettä. Myös aivan rantojen välittömässä läheisyydessä oleva jää on vaarallisen heikkoa, eikä se kestä edes ihmisen painoa. 
 

Raja - tiedote