Suomen ja Norjan sekä Suomen ja Ruotsin välisen maarajan rajanylityspaikkojen aukioloajat 15.2.2021 alkaen

15.2.2021 16.05
Tiedote

Valtioneuvoston 11.2.2021 tekemän päätöksen mukaisesti Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisten rajanylityspaikkojen aukioloaikoja rajoitetaan 15.2.2021 klo 00:00 alkaen.

Lapin rajavartioston valvomien rajanylityspaikkojen uudet aukioloajat henkilöliikenteelle 15.2. lukien ovat seuraavat:

 • Suomen ja Norjan välinen maaraja klo 9:00–21:00 Suomen aikaa. 
 • Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla Karesuvannon, Kolarin, Muonion ja Pellon rajanylityspaikat ovat avoinna klo 7:00–21:00 Suomen aikaa. 

Ylitornion rajanylityspaikka on auki vuorokauden ympäri, samoin Länsi-Suomen merivartioston valvoma Tornion rajanylityspaikka.

Tavaraliikenteelle kaikki rajanylityspaikat ovat auki läpi vuorokauden.

Rajanylityspaikkojen aukioloaikojen ulkopuolella sallittua henkilöliikennettä on valtioneuvoston päätöksen mukaisesti:

 • Suomen kansalaisten tai Suomen oleskeluluvan omaavat henkilöt, joilla on työhön perustuva syy matkustaa rajan yli;
 • Ulkomaalaiset henkilöt, joilla on
  • yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävä työ, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan henkilön tai henkilöiden työsuoritusta eikä työ siedä viivästystä
  • terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö (mukaan lukien ensihoito) sekä vanhustenhuollon ammattihenkilöstö työtehtävissään, viranomaisten välttämättömät virkatehtävät
  • kuljetus- ja logistiikkahenkilöstö työtehtävissään
  • diplomaatit, kansainvälisten organisaatioiden henkilöstö, sotilashenkilöstö ja avustusjärjestöjen henkilöstö työtehtävissään
  • kansainvälisiin neuvotteluihin osallistuvat valtioiden edustajat ja kansainvälisten järjestöjen työhön osallistuvat henkilöt

Huomioitavaa on, että perustuslaillinen oikeus saapua Suomeen tai poistua Suomesta ei anna sellaisenaan oikeutta matkustaa rajanylityspaikkojen kautta niiden aukioloaikojen ulkopuolella. Rajanylityspaikat ovat henkilöliikenteen osalta avoinna aukioloaikojen ulkopuolella vain edellä mainituissa tapauksissa.

Rajavartiolaitoksen ohjeistus matkustajille maahantuloa koskien:  www.raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona 

Usein kysyttyä koronaviruksen vaikutuksista rajanylitysliikenteeseen: www.raja.fi/usein-kysytyt-kysymykset-korona  

Lisätietoa Norjan viranomaisten asettamista maahantulon rajoituksista 29.1.2021 alkaen:  https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/travel-to-norway/id2791503/  

Lisätietoa Ruotsin viranomaisten asettamista maahantulon rajoituksista 6.2.2021 alkaen: https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/ 

Lisätietoja medialle:
Lapin rajavartioston mediapuhelin, p. 0295 412 533
Rajavartiolaitoksen mediapuhelin: 050 456 2862 (arkisin klo 08.00-16.00), [email protected]

Kansalaisneuvonta:
Rajavartiolaitoksen kansalaisneuvontapuhelin: 0295 420 100 (arkisin klo 08.00-16.00), [email protected]
 

Raja - tiedote