SLMV viikko 7: Laaja rikostutkintaan liittyvä operaatio Lahdessa; Ilmatyynyalus miehistöineen pelastettiin

22.2.2021 15.04
Tiedote

Suomenlahden merivartiosto jatkaa sisärajavalvonnan palauttamisen toimeenpanoa voimassa olevan valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 18.3.2021 asti.

Helsinki-Vantaan lentoaseman rajanylityspaikka

Helsinki-Vantaan lentoasemalla Suomeen saapuvien matkustajien määrässä oli kasvua sekä ulko- että sisärajalennoilla. Viikon 7 aikana Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui sisärajaliikenteessä 3494 henkilöä (viikko 6: 2940). Ulkorajaliikenteessä (muualta kuin Schengen -valtioista Suomeen saapuva liikenne) Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui viikolla 7 yhteensä 2529 henkilöä (viikko 6: 2052). 

Suomenlahden merivartioston Helsingin rajatarkastusosasto käännytti sisärajaliikenteessä viikon 7 aikana Helsinki-Vantaan lentoasemalla yhteensä 18 henkilöä. Käännytysten pääasiallisena syynä oli saapuminen Suomeen muussa kuin 27.1. voimaan tulleen valtioneuvoston päätöksen mukaisessa tarkoituksessa. Tällainen syy on esimerkiksi saapuminen muussa kuin välttämättömässä työmatkaliikenteessä. Ulkorajaliikenteen rajatarkastusten seurauksena Helsinki-Vantaan lentoasemalla evättiin seitsemän henkilön maahanpääsy.

Helsingin sataman rajanylityspaikka

Merivartioston rajatarkastustoiminnan painopiste jatkui sisärajavalvonnan palauttamisen seurauksena Helsingin satamassa. Suomenlahden merivartioston Sataman rajatarkastusyksikkö jatkoi sisärajavalvontaa Virosta ja Saksasta saapuvaan reittiliikenteeseen. Sataman rajatarkastusyksikön toimintaa tuettiin päivittäin Rajavartiolaitoksen muiden hallintoyksiköiden sekä Suomenlahden merivartioston muiden yksiköiden toimesta. 

Helsingin satamassa matkustajamäärä kasvoi Suomeen saapuvan liikenteen osalta viikkoon 6 verrattuna. Viikolla 7 Helsingin sataman kautta Suomeen saapui 13 058 henkilöä (viikko 6: 11 434). Maasta poistamista koskevien päätösten valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat tutkinnat työllistivät sataman rajatarkastusyksikköä kuluneella viikolla. Viikon 7 aikana Helsingin Satamassa käännytettiin 32 henkilöä. Yleisimpänä käännytysperusteena oli uhka kansanterveydelle (saapuminen työhön, jota ei ole määritetty yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta välttämättömäksi). Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että henkilö ei voi itse määrittää työmatkansa välttämättömyyttä. 

Suomenlahden merivartioston rajavartiomiesten toiminta Tallinnan satamassa jatkui

Suomenlahden merivartioston rajavartiomiehet jatkoivat matkustajien informointia Tallinnan satamassa. Lisäksi Tallinnassa toimivat rajavartiomiehet tekivät yhteistyötä Helsinki-Tallinna välillä operoivien laivayhtiöiden kanssa. Tallinnassa tapahtuvalla toiminnalla kyettiin parantamaan merkittävästi rajatarkastusten sujuvuutta Helsingin satamassa. Tallinnassa annetun informaatioon perusteella 39 Suomeen aikonutta henkilöä luopui matkustusaikeistaan tai päätti siirtää matkansa ajankohtaa saatuaan tietoa Suomessa voimassa olevista maahanpääsyn edellytyksistä.

Rajavartiolaitoksella laaja rikostutkintaan liittyvä operaatio Lahdessa

Viikolla 7 Suomenlahden merivartiostossa aloitettiin 12 uutta esitutkintaa, joista 10 käsiteltiin suppeassa menettelyssä. Lisäksi rikostorjuntayksikkö jatkoi työtään aiemmin käynnistettyjen esitutkintojen ja tiedonhankintaprojektien loppuun saattamiseksi.

Rajavartiolaitos suoritti tiistaina 16.2.2021 Lahdessa rikostutkintaan liittyvän operaation, jonka aikana otettiin kiinni useita rikoksesta epäiltyjä henkilöitä. Rikosepäilyssä oli kyse siitä, että Suomeen on tuotu ja yritetty tuoda sellaisia henkilöitä, joiden maahantulo on tapahtunut laittomin keinoin. Rikoskokonaisuuteen liittyvät teot ovat tapahtuneet vuoden 2020 aikana. Tekoja on tullut ilmi Kaakkois-Suomen maarajalla, sekä pääkaupunkiseudun laiva- ja lentoliikenteessä. Rikosta tutkitaan törkeänä laittoman maahantulon järjestämisenä Suomenlahden merivartioston ja Kaakkois-Suomen rajavartioston yhteistyönä. Kiinniottojen yhteydessä suoritettiin useita kotietsintöjä, sekä takavarikoitiin rikoksen tutkintaan liittyvää todistusaineistoa. Tutkintaa jatketaan alkaneella viikolla. 

Kolme Rajavartiolaitoksen virkamiestä kotietsinnällä.

Ilmatyynyalus miehistöineen pelastettiin 

Suomenlahden merivartiostolla oli viikon 7 aikana yhteensä 6 kpl (viikko 6: 12 kpl) meripelastus-, avustus- ja virka-aputehtävää merialueella. Pelastustehtävät liittyivät jäillä liikkumiseen. Yhdessä tapauksessa liukastuminen jäällä johti lonkan sijoiltaan menoon. Toisessa tapauksessa henkilö ajoi autoa Porkkalan edustalla, jossa jäät olivat paikoitellen heikkoja. Vakavilta henkilövahingoilta onneksi vältyttiin.

Viikon merkittävin meripelastustapahtuma oli sunnuntaina Meritaito Oy:n ilmatyynyaluksen ja sen miehistön pelastaminen aluksen saaman teknisen vian vuoksi. Tehtävää hankaloitti vaikea sää, mutta se suoritettiin menestyksekkäästi erinomaisessa yhteistyössä Merivoimien miinalaiva Uusimaan, sekä Finnpilot Oy:n Porkkalan tukiaseman luotsiveneen kanssa. Tässäkin tapauksessa henkilövahingoilta onneksi vältyttiin.

Jään paksuus Suomenlahden merialueella vaihtelee paljon alueittain ja jopa päivittäin. Lähipäivien sääennusteen perusteella jääpeite on Suomenlahden alueella heikkenemässä. Merivartiosto kehottaa erityiseen varovaisuuteen jäällä liikuttaessa. Varustuksen, sekä pukeutumisen tulee olla kunnossa. On myös tärkeää ilmoittaa läheisille missä liikkuu. Merivartiosto muistuttaa, että Suomenlahden merialueella ei voi olla koskaan varma jäiden kestävyydestä. Heikkoa jäätä on edelleen myös rantojen läheisyydessä.

Paareilla makaavan potilaan ympärillä merivartija ja kaksi pelastuslaitoksen työntekijää. Vasemmalla kuvassa Rajavartiolaitoksen ilmatyynyalus ja takana ambulanssi.

Raja - tiedote