Hyppää sisältöön

SLMV viikko 4: Muuttuneet rajanylitysliikenteen rajoitukset vähensivät rajanylitysliikennettä ja lisäsivät käännytysten määrää – merialueella pelastustehtäviä jäihin putoamisista johtuen

Julkaisuajankohta 2.2.2021 9.25
Tiedote

Rajanylitysliikenteen rajoituksia kiristettiin valtioneuvosoton päätöksellä keskiviikosta 27.1.2021 alkaen. Maahantulo työssäkäynnin perusteella on rajoitettu vain välttämättömään, eli yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta merkittävään työhön. Suomenlahden merivartiosto jatkaa sisärajavalvonnan palauttamisen toimeenpanoa voimassa olevan valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 25.2.2021 asti.

Helsinki-Vantaan lentoaseman rajanylityspaikka

Sisärajaliikenteen (muista Schengen-valtioista Suomeen saapuva liikenne) matkustajamäärissä oli havaittavissa laskua edelliseen viikkoon nähden. Viikon 4 aikana Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui 3778 henkilöä muista Schengen -valtioista (viikko 3: 5845). Sisärajaliikenteen matkustajavolyymien lasku johtui keskiviikkona 27.1.2021 voimaan astuneista rajanylitysliikenteen rajoitusten muutoksista. Helsinki-Vantaan lentoaseman ulkorajaliikenteessä (muualta kuin Schengen -valtioista saapuva liikenne) matkustajamäärät sen sijaan kasvoivat hieman. Ulkorajaliikenteessä Suomeen saapui Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta viikolla 4 yhteensä 2641 henkilöä (viikko 3: 2358).

Suomenlahden merivartioston toimesta tarkastetun lentoliikenteen kokonaismatkustajamäärä Helsinki-Vantaan lentoasemalla viikon 4 aikana oli noin 8 500 henkilöä (n. 1 200 hlöä/vrk). Sisärajavalvonnan yhteydessä tehtyjen rajatarkastusten jatkotoimenpiteinä Suomenlahden merivartioston Helsingin rajatarkastusosasto käännytti viikon 4 aikana Helsinki-Vantaan lentoasemalla yhteensä 56 henkilöä. Käännytysten pääasiallisena syynä oli saapuminen Suomeen muussa kuin 27.1. voimaan tulleessa valtioneuvoston päätöksen mukaisessa tarkoituksessa (esim. ei välttämättömäksi luettava työmatkaliikenne). Ulkorajaliikenteen rajatarkastusten seurauksena Helsinki-Vantaan lentoasemalla evättiin kymmenen (10) henkilön maahanpääsy.

Suomenlahden merivartiosto jakaa Helsinki-Vantaan lentoasemalla rajatarkastusten yhteydessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronaohjeistusta. Helsinki-Vantaan lentoasemalla jatkettiin kaikkien Suomeen saapuvien matkustajien ohjaamista vapaaehtoiseen COVID-19 -testaukseen.

Helsingin sataman rajanylityspaikka

Merivartioston rajatarkastustoiminnan painopiste viikolla 4 oli edelleen Helsingin satamassa. Suomenlahden merivartioston sataman rajatarkastusyksikkö jatkoi sisärajavalvontaa Virosta ja Saksasta saapuvaan reittiliikenteeseen. Sataman rajatarkastusyksikön toimintaa tuettiin päivittäin vartioston muiden yksiköiden toimesta. Yhteistyötä tehtiin myös Helsingin meritullin ja Helsingin poliisilaitoksen kanssa. 

Kiristyneiden rajanylitysliikenteen rajoituksien johdosta matkustajamäärissä oli saapuvan liikenteen osalta laskua edelliseen viikkoon verrattuna. Viikolla 4 matkustajamäärä Suomeen saapuvan liikenteen osalta oli noin 13 000 henkilöä (n. 1 850 hlöä/vrk). Viikolla 3 Suomeen saapui Helsingin sataman kautta noin 20 000 matkustajaa. Keskiviikosta 27.1.2021 alkaen muuttuneet rajanylitysliikenteen rajoitukset lisäsivät käännytysten määrää Helsingin satamassa noin kolmanneksen. Helsingin Satamassa tehtiin viikon 4 aikana yhteensä 41 käännytyspäätöstä (viikko 3: 30). Pääasiallisena käännytysperusteena oli uhka kansanterveydelle (saapuminen työhön, joka ei kuulu yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta merkittävään työhön). Suomenlahden merivartiosto korostaa, että henkilö ei voi itse määrittää työmatkansa välttämättömyyttä. Sataman rajatarkastusyksikkö käännytti 25 henkilöä valtioneuvoston päätöksen voimaantuloa seuranneen ensimmäisen vuorokauden (27.1.) aikana. 

Rajanylitysliikenteen rajoitusten kiristyminen lisäsi myös tarkempaa selvitystyötä vaativien, niin sanottujen II-linjan, rajatarkastusten lukumääriä maahanpääsyn edellytysten täyttymisen selvittämiseksi. Viikon 4 aikana sataman rajatarkastusyksikkö suoritti yhteensä 140 II-linjan tarkastusta (edellinen viikko 130).

Lisäksi sataman rajatarkastusyksikkö johti maanantaina 25.1. raskaan liikenteen valvontaiskun kätkeytyneiden laittomien maahantulijoiden paljastamiseksi. Valvontaiskuun osallistui partiot sataman rajatarkastusyksiköstä, tullista ja Helsingin poliisilaitoksen liikennevalvontasektorilta. Iskussa ei paljastunut ajoneuvoihin kätkeytyneitä henkilöitä. Viranomaisyhteistyö oli sujuvaa.

Kymmeniä autoja jonottamassa Länsisatamassa.

Suomenlahden merivartioston rajavartiomiesten toiminta Tallinnan satamassa jatkui päivittäin 

Suomenlahden merivartioston rajavartiomiehet jatkoivat matkustajien informointia Tallinnan satamassa yhteystyössä Viron poliisi- ja rajavartioviraston pohjoisen prefektuurin kanssa. Lisäksi Tallinnassa toimivat rajavartiomiehet tekivät yhteistyötä Helsinki-Tallinna välillä operoivien liikenteenharjoittajien kanssa. Tallinnassa tapahtuvalla toiminnalla kyettiin erityisesti viikolla 4 voimaanastuneet valtioneuvoston päätöksiin perustuvat muutokset huomioiden parantamaan merkittävästi rajatarkastusten sujuvuutta Helsingin satamassa.  Viikon 4 aikana 115 henkilöä päätti jättää pyrkimättä Suomeen saatuaan Tallinnan satamassa Suomenlahden merivartioston rajavartijoilta tietoa Suomessa tällä hetkellä vallitsevista maahanpääsyn edellytyksistä. Keskiviikkona 27.1.2021 voimaan tulleiden, entistä tiukempien rajanylitysliikenteen rajoitusten johdosta, Suomenlahden merivartioston rajavartiomiesten toimintaa Tallinnan satamassa jatkettiin aiempaa intensiivisempänä muutosten vaikutuksesta informoimiseksi.

Rikostorjunta on keskeinen osa rajaturvallisuuden ylläpitoa

Viikolla 4 Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikkö aloitti 16 (edellinen viikko kaksi) uutta esitutkintaa, joista 15 käsiteltiin suppeassa menettelyssä. Rikosnimikkeinä mm. valtionrajarikos ja väärän henkilötiedon antaminen.

Asiakirjatutkintaryhmän toimesta havaittiin viikolla 4 kahden (2) tapauksen yhteydessä kolme (3) väärennettyä/väärinkäytettyä asiakirjaa.

Jäät Suomenlahdella vaarallisen heikkoja

Suomenlahden merivartiostolla oli viikon 4 aikana yhteensä viisi (5) meripelastus-, avustus- ja virka-aputehtävää. Tehtävistä yksi liittyi moottorikelkan jäihin vajoamiseen Virolahdella. Kelkkaa ajanut henkilö oli pelastautunut jäälle. Jäät tapahtumapaikalla olivat heikkoja, eikä henkilö päässyt liikkumaan kestävälle jäälle. Hurpun merivartioaseman partio pelasti henkilön jääkulkuneuvolla. Henkilövahingoilta onneksi vältyttiin.

Jäät ovat Suomenlahdella edelleen erittäin heikkoja ja tilanne vaihtelee alueittain. Pakkasista huolimatta jäät ovat monin paikoin sulaneet ja/tai kulkeutuneet avomerelle. Esimerkiksi Kotkan edustalla on laajoja sulia alueita. Keskisellä ja läntisellä Suomenlahdella saaristossa on paikoin heikko jääpeite, mutta saariston ulkoreunalla meri on vielä täysin sula. Jään laatu vaihtelee runsaasti, eikä kiintojäätä ole lumipeitteen vuoksi muodostunut kaikkialla edes sisäsaaristossa. Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että jäät ovat paikoitellen merialueella vaarallisen heikkoja. Mereen jouduttaessa hypotermia uhkaa välittömästi.

Kansainvälinen yhteistoiminta 

Vartiolaiva Turva harjoitteli hätähinausta Viron poliisi- ja rajavartioviraston vartiolaiva Kindral Kurvitsin kanssa sunnuntaina 31.1. Käytännön harjoitukset palvelevat molempia osapuolia ja ovat tärkeitä yhteistoiminnan sujuvuuden edistämiseksi myös mahdollisessa onnettomuustapauksessa.

Raja - tiedote