Hyppää sisältöön

SLMV viikko 22: Rajatarkastusten lukumäärät kasvussa Helsingin satamassa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla – SLMV paljastanut ajoneuvoon kätkeytyneitä

7.6.2021 17.03
Tiedote

Suomenlahden merivartiosto jatkaa sisärajavalvonnan palauttamisen ja rajanylitysliikenteen rajoittamisen toimeenpanoa tällä hetkellä voimassa olevien valtioneuvoston päätösten mukaisesti 27.6.2021 asti.

Helsingin sataman kautta Suomeen saapuvien matkustajien ja rajatarkastusten lukumäärä kasvussa

Kaksi rajavartiomiestä istuu hengityssuojaimet kasvoilla Rajavartiolaitoksen partioautossa satamassa.

Suomenlahden merivartioston rajatarkastustoiminnan painopiste on sisärajavalvonnan palauttamisen ja rajanylitysliikenteen rajoittamisen seurauksena Helsingin satamassa (Länsisatama, Katajanokka, Vuosaari). Sataman rajatarkastusyksikkö jatkoi sisärajavalvonnan palauttamista Virosta ja Saksasta Suomeen reittiliikenteessä saapuville matkustaja-aluksille. Helsingin sataman kautta Suomeen saapui viikolla 22 yhteensä 23 184 henkilöä. Suomeen saapuneita matkustajia oli 2 397 eli lähes 12% enemmän kuin viikkoa aiemmin (viikko 21: 20 787). Käännytyspäätösten valmistelu ja tarkemmat, niin sanotut II-linjan rajatarkastukset maahanpääsyn edellytysten selvittämiseksi, työllistivät Suomenlahden merivartioston sataman rajatarkastusyksikköä edelleen merkittävästi. Suomenlahden merivartiosto käännytti viikon 22 aikana Helsingin satamassa 64 henkilöä takaisin Viroon (viikko 21: 52). Yleisimpänä käännytysperusteena oli uhka kansanterveydelle.

Viime aikoina Suomenlahden merivartiosto on paljastanut Helsingin satamassa tekemissään rajatarkastuksissa ajoneuvoihin kätkeytyneitä / kätkettyjä ulkomaalaisia henkilöitä, jotka ovat pyrkineet välttämään rajatarkastuksen voimassa olevan maahantulokieltonsa takia.

Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että henkilö ei voi itse määrittää työmatkansa välttämättömyyttä. Vesiliikenteen rajanylityspaikoilla, kuten Helsingin satama, maahantulo on edelleen sallittua vain yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta välttämättömässä työmatkaliikenteessä.

Suomenlahden merivartioston rajavartiomiehet informoivat matkustajia Tallinnan satamassa

Suomenlahden merivartioston rajavartiomiehet jatkoivat matkustajien informointia Tallinnan satamassa. Suomeen matkustamista suunnitteleville henkilöille jaettiin tietoa Suomessa voimassa olevista maahanpääsyn edellytyksistä. Tallinnassa toimivat rajavartiomiehet jatkoivat lisäksi yhteistyötä Tallinna - Helsinki -välillä operoivien laivayhtiöiden kanssa. Suomenlahden merivartioston viime viikolla Tallinnan satamassa antaman informaation perusteella 47 henkilöä (vko 21: 59) luopui matkustusaikeistaan Suomeen tai päätti siirtää Suomeen suuntautuvan matkansa ajankohtaa. Tallinnassa tapahtuvalla toiminnalla parannetaan rajatarkastusten sujuvuutta Helsingin satamassa ja vähennetään käännytysten lukumäärää. Tämä on matkustajien, liikenteenharjoittajien ja rajavartioviranomaisen edun mukaista.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla tehtävien rajatarkastusten lukumäärä kasvoi

Rajatarkastuksia tehtiin viikolla 22 Helsinki-Vantaan lentoasemalla yhteensä 14 014 matkustajalle (viikko 21: 10 482). Rajatarkastusten määrä kasvoi erityisesti ulkorajaliikenteessä, eli Suomen ja muiden kuin Schengen-valtioiden välisessä liikenteessä. Ulkorajaliikenteessä saapuvien matkustajien määrä kasvoi noin 32 prosenttia, olleen yhteensä 4483 henkilöä (vko 21: 3400). Viime viikolla Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteessä suoritettiin yhteensä 9 002 rajatarkastusta (vko 21: 6 086).

Viikolla 22 Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui sisärajaliikenteessä muista Schengen-valtioista 5 012 henkilöä (viikko 21: 4 396).

Suomenlahden merivartioston Helsingin rajatarkastusosasto käännytti sisärajaliikenteessä viikon 22 aikana Helsinki-Vantaan lentoasemalla yhteensä 36 henkilöä (viikko 21: 45). Käännytettävät olivat pääosin EU-kansalaisia ja käännytysten pääasiallisena perusteena oli uhka kansanterveydelle. Ulkorajaliikenteen rajatarkastusten seurauksena Helsinki-Vantaan lentoasemalla evättiin viikon 22 aikana kahdeksan henkilön maahanpääsy (vko 21: 5 henkilöä). Turvapaikkahakemuksia otettiin vastaan kaksi (vko 21: 1). 

Helsingin rajatarkastusosasto tärkeässä roolissa liikenteenharjoittajien informoinnissa

Suomenlahden merivartioston Helsingin rajatarkastusosasto vastaa päivittäin lentoyhtiöiden kyselyihin koskien maahanpääsyn edellytyksiä Suomeen. Helsingin rajatarkastusosaston toimesta lentoyhtiöille on toistaiseksi vuonna 2021 annettu 680 suositusta, joista yhteensä 254 on ollut negatiivisia (ns. estosuositus maahanpääsyn edellytysten täyttymisen jäädessä vajaaksi). Keskimäärin lentoyhtiöille on annettu suosituksia noin kuusi vuorokautta kohti. Viime vuonna suosituksia annettiin yhteensä 2 666 kappaletta, joista negatiivisia (ns. estosuositus) oli 499 kappaletta.

Lämmin sää houkutteli liikkujia merialueille ja lisäsi tehtävämääriä

Merivartija seisoo veneessä ja mittaa veneen nopeutta tutkalla Porkkalan merialueella.

Suomenlahden merivartiostolla oli viime viikolla yhteensä 37 meripelastus-, avustus- ja virka-aputehtävää merialueella (viikko 21: 31). Rajojenvalvontapartioinnin yhteydessä havaittiin, että huvialusliikenteen määrä on edelleen lisääntynyt. Hälytystilanteissa korostuivat kone- ja sähköviat sekä lievät karilleajot, mutta vakavilta hätätilanteilta onneksi vältyttiin. Suomenlahden merivartiosto osallistui merialueella poliisin apuna koulujen päättäjäisviikonloppuna toimeenpantuun valvontaan Porkkalan ja Helsingin edustalla.

Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että reittisuunnittelu on olennainen osa turvallista merimatkaa. Oma suunniteltu reitti ja arvioitu merellä liikkumisaika on syytä kertoa omille läheisille ennen merelle lähtöä.

Rikostorjunnassa paljastettiin laittoman maahantulon järjestämistä ja valtionrajarikoksia

Viikolla 22 Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikössä aloitettiin 25 uutta esitutkintaa (viikko 21: 19). Rikosnimikkeinä olivat muun muassa laittoman maahantulon järjestäminen, valtionrajarikos, maahantulokiellon rikkominen, väärän henkilötiedon antaminen ja vesiliikennejuopumus. 

Suomenlahden merivartiosto jatkaa virka-avun antamista Helsingin ja Vantaan kaupunkien terveysviranomaisille

Suomenlahden merivartiosto tukee rajatarkastustehtäviensä ohella päivittäin Helsingin ja Vantaan kaupunkeja pakollisia terveystarkastuksia koskevissa järjestelyissä Helsingin satamassa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Molemmat virka-apupyynnöt ovat voimassa kesäkuun loppuun asti. 

Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin sataman rajanylityspaikoille on luotu prosessi, jossa pakolliset terveystarkastukset tehdään ennen rajatarkastusta. Suomenlahden merivartiosto teki kuluneen viikon aikana terveystarkastuspisteillä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvontaa sekä tuki terveysviranomaisia sellaisissa tapauksissa, joissa Suomeen saapuvat matkustajat pyrkivät kieltäytymään pakollisista terveystarkastuksista.

Raja - tiedote