Hyppää sisältöön

SLMV viikko 21: Suomeen Helsingin sataman kautta saapuva matkustajamäärä jatkaa kasvuaan – Merialueella meripelastustehtävien lisäksi huomattavia ylinopeuksia ja vesiliikennejuopumustapauksia

Julkaisuajankohta 31.5.2021 15.48
Tiedote

Suomenlahden merivartiosto jatkaa sisärajavalvonnan palauttamisen ja rajanylitysliikenteen rajoittamisen toimeenpanoa tällä hetkellä voimassa olevien valtioneuvoston päätösten mukaisesti 15.6.2021 asti.

Helsingin sataman kautta Suomeen saapuva matkustajamäärä jatkaa kasvuaan 

Autoja Länsisatamassa.

Suomenlahden merivartioston rajatarkastustoiminnan painopiste on edelleen sisärajavalvonnan palauttamisen ja rajanylitysliikenteen rajoittamisen seurauksena Helsingin satamassa. Helsingin sataman kautta Suomeen saapui viikolla 21 yhteensä 20 787 henkilöä. Suomeen saapuneita matkustajia oli 438 enemmän kuin viikkoa aiemmin (viikko 20: 20 349). Käännytyspäätösten valmistelu ja tarkemmat, niin sanotut II-linjan rajatarkastukset maahanpääsyn edellytysten selvittämiseksi, työllistivät Suomenlahden merivartioston sataman rajatarkastusyksikköä edelleen huomattavan paljon. Sataman rajatarkastusyksikkö teki kuluneen viikon aikana 199 tarkempaa II-linjan tarkastusta maahanpääsyn edellytysten selvittämiseksi. Suomenlahden merivartiosto käännytti viikon 21 aikana Helsingin satamassa 52 henkilöä takasin Viroon (viikko 20: 68). Yleisimpänä käännytysperusteena oli uhka kansanterveydelle. 

Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että henkilö ei voi itse määrittää työmatkansa välttämättömyyttä. Merivartiosto korostaa, että kausityölupa Suomeen tulee olla myönnetty ennen maahantuloa. Lisäksi on huomioitava, että pelkästään koronatestitodistus, todistus sairastetusta koronasta tai koronarokotustodistus eivät oikeuta ulkomaan kansalaisen maahantuloa. 

Suomenlahden merivartioston rajavartiomiehet informoivat Tallinnan satamassa matkustajia tuloksekkaasti

Suomenlahden merivartioston rajavartiomiehet jatkoivat matkustajien informointia Tallinnan satamassa. Suomeen matkustamista suunnitteleville henkilöille jaettiin tietoa Suomessa voimassa olevista maahanpääsyn edellytyksistä. Tallinnassa toimivat rajavartiomiehet jatkoivat myös yhteistyötä Tallinna - Helsinki välillä operoivien laivayhtiöiden kanssa. Suomenlahden merivartioston viime viikolla Tallinnan satamassa antaman informaation perusteella 59 henkilöä (vko 20: 37) luopui matkustusaikeistaan Suomeen tai päätti siirtää Suomeen suuntautuvan matkansa ajankohtaa. Tallinnassa tapahtuvalla toiminnalla parannetaan rajatarkastusten sujuvuutta Helsingin satamassa ja vähennetään käännytysten lukumäärää. Tämä on matkustajien, liikenteenharjoittajien ja rajavartioviranomaisen edun mukaista.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla muualta kuin Schengen-valtioista Suomeen saapuvien matkustajien määrä kasvoi

Viime viikolla Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteessä suoritettiin 6 086 rajatarkastusta (vko 20: 6 076). Ulkorajaliikenteessä, eli muualta kuin Schengen-valtioista Suomeen saapuvassa liikenteessä, Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui yhteensä 3 400 henkilöä (viikko 20: 3 298). Lähtevässä ulkorajaliikenteessä tarkastettiin 2 686 henkilöä (vko 20: 2 778). Viikolla 21 Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui sisärajaliikenteessä muista Schengen-valtioista 4 396 henkilöä (viikko 20: 4 737). Rajatarkastuksia tehtiin viime viikolla Helsinki-Vantaan lentoasemalla yhteensä 10 482 matkustajalle (viikko 20: 10 813).

Käännytysten lukumäärä nousi Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Suomenlahden merivartioston Helsingin rajatarkastusosasto käännytti sisärajaliikenteessä viikon 21 aikana Helsinki-Vantaan lentoasemalla yhteensä 45 (viikko 20: 38) henkilöä. Käännytysten pääasiallisena perusteena oli uhka kansanterveydelle. Ulkorajaliikenteen rajatarkastusten seurauksena Helsinki-Vantaan lentoasemalla evättiin viikon 21 aikana viiden henkilön maahanpääsy (vko 20: 9 henkilöä). Turvapaikkahakemuksia otettiin vastaan yksi (viikko 20: 3).

Merialueella huomattavan suuret ajonopeudet ja vesiliikennejuopumukset huolestuttavat

Partioveneen kannella kaksi merivartijaa. Köysi lentää ilmassa.

Suomenlahden merivartiostolla oli viime viikolla yhteensä 31 meripelastus-, avustus- ja virka-aputehtävää merialueella (viikko 20: 19). Rajojenvalvontapartioinnin yhteydessä havaittiin huvialusliikenteen lisääntyneen huomattavasti. 

Viime viikolla Helsingin edustalla tapahtui kaksi vuokraveneen karilleajoa, joissa onneksi vältyttiin suuremmilta henkilövahingoilta. Molemmissa tapauksissa veneen navigoinnista vastuussa ollutta henkilöä epäillään myös vesiliikennejuopumuksesta. Viikon 21 aikana Suomenlahden merivartiosto aloitti viisi esitutkintaa vesiliikennejuopumuksista.   

Suomenlahden merivartiosto on havainnut merialueella käytettävien vuokraveneiden ja vesijettien lukumäärän kasvaneen. Viikolla 21 paljastettiin huomattavan suuria, vesijeteillä ajettuja, ylinopeuksia. Porkkalan merivartioaseman partio mittasi vesijetille 25.toukokuuta 15 km/h nopeusrajoitusalueella peräti 112 km/h nopeuden. Helsingin merivartioaseman partio puolestaan mittasi 29.5. vesijetin nopeudeksi 73 km/h, rajoituksen ollessa 10 km/h. Molemmista tapauksista avattiin rikosilmoitukset.

Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että hyvään merimiestapaan kuuluu muiden merellä liikkujien asianmukainen huomioiminen. Reittisuunnittelu on olennainen osa turvallista merimatkaa. Näin voidaan selvittää muun muassa nopeusrajoitusalueet. Oma suunniteltu reitti on syytä kertoa omille läheisille ennen merelle lähtöä.

Vilkastunut huvialusliikenne näkyy myös rikostorjunnan tutkinnoissa

Viikolla 21 Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikössä aloitettiin 19 uutta esitutkintaa (viikko 20: 15). Rikosnimikkeinä olivat muun muassa törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, vesiliikennerikos, väärennys, vesiliikennejuopumus, valtionrajarikos ja lievä valtionrajarikos. 

Rajatarkastusten yhteydessä tehdyt havainnot mahdollisista väärennöksistä toimitetaan asiakirjatutkintaryhmän tarkastettavaksi. Suomenlahden merivartioston asiakirjatutkijat havaitsivat neljän tapauksen yhteydessä kuusi väärennettyä asiakirjaa.

Helsinki ja Vantaa ovat osoittaneet Suomenlahden merivartiostolle uudet virka-apupyynnöt

Suomenlahden merivartiosto tukee rajatarkastustehtäviensä ohella päivittäin Helsingin ja Vantaan kaupunkeja pakollisia terveystarkastuksia koskevissa järjestelyissä Helsingin satamassa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Helsingin ja Vantaan kaupungit ovat osoittaneet Suomenlahden merivartiostolle uudet virka-apupyynnöt koskien pakollisten terveystarkastusten tukemista kesäkuun loppuun asti.

Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin sataman rajanylityspaikoille on luotu prosessi, jossa pakolliset terveystarkastukset tehdään ennen rajatarkastusta. Suomenlahden merivartiosto teki kuluneen viikon aikana terveystarkastuspisteillä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvontaa, sekä tuki terveysviranomaisia sellaisissa tapauksissa, joissa Suomeen saapuvat matkustajat pyrkivät kieltäytymään pakollisista terveystarkastuksista.

Raja - tiedote