Hyppää sisältöön

SLMV viikko 20: Suomeen saapui yli 20 000 matkustajaa Helsingin sataman kautta – Rikostorjunnassa paljastettiin laittoman maahantulon järjestämistä ja väärennöksiä

24.5.2021 15.56
Tiedote

Suomenlahden merivartiosto jatkaa sisärajavalvonnan palauttamisen ja rajanylitysliikenteen rajoittamisen toimeenpanoa tällä hetkellä voimassa olevien valtioneuvoston päätösten mukaisesti 15.6.2021 asti.

Helsingin sataman kautta Suomeen saapuva matkustajamäärä ylitti 20 000 matkustajan rajan 

Rajatarkastajaa tarkastaa henkilöauton matkustajien matkustusasiakirjoja Länsisatamassa.

Suomenlahden merivartioston rajatarkastustoiminnan painopiste on edelleen sisärajavalvonnan palauttamisen ja rajanylitysliikenteen rajoittamisen seurauksena Helsingin satamassa. Helsingin sataman kautta Suomeen saapui viikolla 20 yhteensä 20 349 henkilöä. Suomeen saapuneita matkustajia oli 415 enemmän kuin viikkoa aiemmin (viikko 19: 19 934). Käännytyspäätösten valmistelu ja tarkemmat, niin sanotut II-linjan rajatarkastukset maahanpääsyn edellytysten selvittämiseksi, työllistivät Suomenlahden merivartioston sataman rajatarkastusyksikköä huomattavan paljon. Sataman rajatarkastusyksikkö teki kuluneen viikon aikana yli 260 tarkempaa II-linjan tarkastusta maahanpääsyn edellytysten selvittämiseksi. Viikon 20 aikana Helsingin Satamassa käännytettiin 68 henkilöä (viikko 19: 74). Yleisimpänä käännytysperusteena oli uhka kansanterveydelle. 

Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että henkilö ei voi itse määrittää työmatkansa välttämättömyyttä. Pelkästään koronatestitodistus, todistus sairastetusta koronasta tai koronarokotustodistus eivät oikeuta ulkomaan kansalaisen maahantuloa. Lisäksi merivartiosto muistuttaa, että kausityölupa Suomeen tulee olla myönnetty ennen maahantuloa.

Suomenlahden merivartioston rajavartiomiehet informoivat matkustajia Tallinnan satamassa 

Suomenlahden merivartioston rajavartiomiehet jatkoivat matkustajien informointia Tallinnan satamassa. Suomeen matkustamista suunnitteleville henkilöille jaettiin tietoa Suomessa voimassa olevista maahanpääsyn edellytyksistä. Tallinnassa toimivat rajavartiomiehet jatkoivat myös yhteistyötä Tallinna - Helsinki välillä operoivien laivayhtiöiden kanssa. Suomenlahden merivartioston viime viikolla Tallinnan satamassa antaman informaation perusteella 37 henkilöä (vko 19: 34) luopui matkustusaikeistaan Suomeen tai päätti siirtää Suomeen suuntautuvan matkansa ajankohtaa. Tallinnassa tapahtuvalla toiminnalla parannetaan rajatarkastusten sujuvuutta Helsingin satamassa ja vähennetään käännytysten lukumäärää.

Helsinki-Vantaan lentoaseman rajatarkastustoiminta

Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteen rajatarkastusmäärä kasvoi ollen 6 076 (vko 19: 5 746). Ulkorajaliikenteessä, eli muualta kuin Schengen-valtioista Suomeen saapuvassa liikenteessä, Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui yhteensä 3298 henkilöä (viikko 19: 3 388). Lähtevässä ulkorajaliikenteessä tarkastettiin yhteensä 2778 henkilöä. Viime viikolla Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui sisärajaliikenteessä muista Schengen-valtioista 4 737 henkilöä (viikko 19: 4 903). Rajatarkastuksia tehtiin viime viikolla Helsinki-Vantaan lentoasemalla yhteensä 10 813 matkustajalle (viikko 19: 10 649).

Suomenlahden merivartioston Helsingin rajatarkastusosasto käännytti sisärajaliikenteessä viikon 20 aikana Helsinki-Vantaan lentoasemalla yhteensä 38 (viikko 19: 33) henkilöä. Käännytysten perusteena oli useimmiten uhka kansanterveydelle. Ulkorajaliikenteen rajatarkastusten seurauksena Helsinki-Vantaan lentoasemalla evättiin viikon 20 aikana yhdeksän henkilön maahanpääsy (vko 19: 15 henkilöä). Turvapaikkahakemuksia otettiin vastaan kolme. 

Rikostorjunnassa paljastettiin laittoman maahantulon järjestämistä ja väärennöksiä

Viikolla 20 Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikössä aloitettiin 15 uutta esitutkintaa (viikko 19: 34). Rikosnimikkeinä olivat muun muassa laittoman maahantulon järjestäminen, väärennys, valtionrajarikos ja väärän henkilötiedon antaminen.

Merialueella meripelastustehtäviä ja tuloksellista tilannevalvontaa

Merivartija laiturilla johon on saapumassa partiovene.

Suomenlahden merivartiostolla oli viime viikolla yhteensä 19 meripelastus-, avustus- ja virka-aputehtävää merialueella (viikko 19: 40). Porkkalassa sattuneessa karilleajossa yksi henkilö loukkaantui lievästi. Itäisellä Suomenlahdella Suomenlahden merivartioston johtokeskuksen tilannevalvonta huomasi Pukkion väylällä idästä Santiota lähestyvän purjeveneen olevan matkalla kohti karia Pukkion eteläpuolella. Veneeseen saatiin radiolla yhteys SLMV:n johtokeskuksesta. Näin saatiin estettyä varsin todennäköinen karilleajo.

Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että erityisesti kevään ensimmäisten merimatkojen yhteydessä huomiota kannattaa kiinnittää aluksen tekniikan toimivuuteen sekä navigointi- ja viestivälineiden kuntoon. On syytä tiedostaa, että kaikki merimerkit eivät välttämättä ole talven jäljiltä vielä oikeilla paikoillaan.

Virka-apua Helsingin ja Vantaan terveysviranomaisille jatketaan 

Suomenlahden merivartiosto tukee rajatarkastustehtäviensä ohella päivittäin Helsingin ja Vantaan kaupunkeja pakollisia terveystarkastuksia koskevissa järjestelyissä Helsingin satamassa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Helsingin ja Vantaan Suomenlahden merivartiostolle osoittamat virka-apupyynnöt Helsingin sataman ja Helsinki-Vantaan lentoaseman rajanylityspaikoilla toimeenpantavien pakollisten terveystarkastusten tukemiseksi ovat voimassa toukokuun loppuun asti. Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin sataman rajanylityspaikoille on luotu prosessi, jossa pakolliset terveystarkastukset tehdään ennen rajatarkastusta. Suomenlahden merivartiosto teki terveystarkastuspisteillä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvontaa, sekä tuki terveysviranomaisia sellaisissa tapauksissa, joissa Suomeen saapuvat matkustajat pyrkivät kieltäytymään pakollisista terveystarkastuksista.

Raja - tiedote