Hyppää sisältöön

SLMV viikko 19: Matkustajamäärät kasvoivat selvästi sekä Helsingin satamassa että Helsinki-Vantaan lentoasemalla – merialueen tehtävämäärä tuplaantui

17.5.2021 15.20
Tiedote

Suomenlahden merivartiosto jatkaa sisärajavalvonnan palauttamisen ja rajanylitysliikenteen rajoittamisen toimeenpanoa tällä hetkellä voimassa olevien valtioneuvoston päätösten mukaisesti 25.5.2021 asti.

Helsingin sataman kautta Suomeen saapuva matkustajamäärä jatkoi selkeää kasvuaan 

Rajavartiolaitoksen partio auton kylki Länsisataman terminaalin edessä.

Suomenlahden merivartioston rajatarkastustoiminnan painopiste oli sisärajavalvonnan palauttamisen ja rajanylitysliikenteen rajoittamisen seurauksena Helsingin satamassa. Helsingin sataman kautta Suomeen saapui viikolla 19 yhteensä 19 934 henkilöä. Matkustajia oli 3738 (23 %) enemmän kuin viikkoa aiemmin (viikko 18: 16 196). Pelkästään sunnuntaina 16.5. Suomeen saapui Helsingin sataman kautta 4592 henkilöä. Käännytyspäätösten valmistelu ja tarkemmat, niin sanotut II-linjan rajatarkastukset maahanpääsyn edellytysten selvittämiseksi työllistivät Suomenlahden merivartioston sataman rajatarkastusyksikköä huomattavan paljon. Sataman rajatarkastusyksikkö teki kuluneen viikon aikana yli 300 tarkempaa II-linjan tarkastusta maahanpääsyn edellytysten selvittämiseksi. Viikon 19 aikana Helsingin Satamassa käännytettiin 74 henkilöä (viikko 18: 70). Yleisimpänä käännytysperusteena oli uhka kansanterveydelle. 

Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että henkilö ei voi itse määrittää työmatkansa välttämättömyyttä. Pelkästään koronatestitodistus, todistus sairastetusta koronasta tai koronarokotustodistus eivät oikeuta ulkomaan kansalaisen maahantuloa. Lisäksi merivartiosto muistuttaa, että kausityölupa Suomeen tulee olla myönnetty ennen maahantuloa.

Suomenlahden merivartioston rajavartiomiehet informoivat matkustajia Tallinnan satamassa 

Suomenlahden merivartioston rajavartiomiehet jatkoivat matkustajien informointia Tallinnan satamassa. Suomeen matkustamista suunnitteleville henkilöille jaettiin tietoa Suomessa vallitsevista maahanpääsyn edellytyksistä. Lisäksi Tallinnassa toimivat rajavartiomiehet tekivät yhteistyötä Tallinna - Helsinki välillä operoivien laivayhtiöiden kanssa. Suomenlahden merivartioston viime viikolla Tallinnan satamassa antaman informaation perusteella 25 henkilöä (vko 18: 84) luopui matkustusaikeistaan Suomeen tai päätti siirtää Suomeen suuntautuvan matkansa ajankohtaa. Tallinnassa tapahtuvalla toiminnalla parannetaan rajatarkastusten sujuvuutta Helsingin satamassa ja vähennetään käännytysten lukumäärää.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla rajatarkastusten lukumäärät kasvussa

Viikolla 19 Helsinki-Vantaan lentoasemalla sisärajaliikenteessä tehtyjen rajatarkastusten lukumäärä kasvoi noin 7 % edeltävään viikkoon 18 verrattuna. Viime viikolla Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui sisärajaliikenteessä muista Schengen-valtioista 4 903 henkilöä (viikko 18: 4 591). Ulkorajaliikenteessä, eli muualta kuin Schengen-valtioista Suomeen saapuvassa liikenteessä, Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui viikolla 19 yhteensä 3 388 henkilöä (viikko 18: 2 855). Kasvua viikkoon 18 verrattuna oli lähes 19 %. Rajatarkastuksia tehtiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla viikon 19 aikana yhteensä 10 649 matkustajalle (viikko 18: 9 700).

Suomenlahden merivartioston Helsingin rajatarkastusosasto käännytti sisärajaliikenteessä viikon 19 aikana Helsinki-Vantaan lentoasemalla yhteensä 33 (viikko 18: 48) henkilöä. Käännytysten pääasiallisena syynä oli pyrkiminen Suomeen muussa kuin 27.1.2021 voimaan tulleen valtioneuvoston päätöksen mukaisessa tarkoituksessa, esimerkiksi ei välttämättömäksi katsottavassa työmatkaliikenteessä. Ulkorajaliikenteen rajatarkastusten seurauksena Helsinki-Vantaan lentoasemalla evättiin viikon 19 aikana 15 henkilön maahanpääsy (vko 18: 6 henkilöä). Turvapaikkahakemuksia otettiin vastaan yksi. 

Virka-apua Helsingin ja Vantaan terveysviranomaisille jatketaan 

Suomenlahden merivartiosto tukee rajatarkastustehtäviensä ohella päivittäin Helsingin ja Vantaan kaupunkeja pakollisia terveystarkastuksia koskevissa järjestelyissä Helsingin satamassa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Helsingin ja Vantaan Suomenlahden merivartiostolle osoittamat virka-apupyynnöt Helsingin sataman ja Helsinki-Vantaan lentoaseman rajanylityspaikoilla toimeenpantavien pakollisten terveystarkastusten tukemiseksi ovat voimassa toukokuun loppuun asti. Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin sataman rajanylityspaikoille on luotu prosessi, jossa pakolliset terveystarkastukset tehdään ennen rajatarkastusta. Suomenlahden merivartiosto teki terveystarkastuspisteillä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvontaa, sekä tuki terveysviranomaisia sellaisissa tapauksissa, joissa Suomeen saapuvat matkustajat pyrkivät kieltäytymään pakollisista terveystarkastuksista. 

Havaitut asiakirjaväärennykset työllistivät rikostorjuntayksikköä 

Viikolla 19 Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikössä aloitettiin 34 uutta esitutkintaa (viikko 18: 11). Rikosnimikkeinä olivat muun muassa väärennys, vesiliikennejuopumus ja valtionrajarikos. Uusissa esitutkinnoissa tuli ilmi tapauksia, joissa pyrittiin kiertämään voimassaolevia rajanylitysliikenteen rajoituksia esimerkiksi asiakirjaväärennösten avulla. Havaitut väärennykset koskivat muun muassa koronatestitodistuksia ja todistuksia, joilla pyrittiin osoittamaan työskentely yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta kriittisillä aloilla.

Vilkastunut huvialusliikenne tuplasi tehtävämäärän merialueella

Merivartija partioveneen kannella viittomassa valkoiselle purjeveneelle.

Helatorstai ja aurinkoiset päivät vilkastuttivat merivartioston havaintojen perusteella huvialusliikennettä koko Suomenlahden alueella. Suomenlahden merivartiostolla oli viikon 19 aikana yhteensä 40 meripelastus-, avustus- ja virka-aputehtävää merialueella. Määrä oli lähes kaksinkertainen edeltävään viikkoon verrattuna (viikko 18: 21). Vaikka meripelastustehtäviä oli runsaasti, vakavilta onnettomuuksilta onneksi vältyttiin. Meripelastustapahtumat johtuivat lähinnä teknisistä ongelmista. Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että erityisesti kevään ensimmäisten merimatkojen yhteydessä huomiota kannattaa kiinnittää aluksen tekniikan toimivuuteen sekä navigointi- ja viestivälineiden kuntoon.

Raja - tiedote