Hyppää sisältöön

SLMV viikko 18: Rajatarkastusten ja käännytysten lukumäärä kasvussa Helsingin satamassa – myös merialueella aiempaa enemmän tehtäviä

Julkaisuajankohta 10.5.2021 14.56
Tiedote

Suomenlahden merivartiosto jatkaa sisärajavalvonnan palauttamisen ja rajanylitysliikenteen rajoittamisen toimeenpanoa tällä hetkellä voimassa olevien valtioneuvoston päätösten mukaisesti 25.5.2021 asti.

Helsingin sataman matkustajamäärä jatkoi edelleen kasvuaan – näkyi myös käännytysmäärissä

Rajatarkastaja tutkii kädessään olevia auto matkustajan matkustusasiakirjoja auton vieressä.

Merivartioston rajatarkastustoiminnan painopiste on sisärajavalvonnan palauttamisen ja rajanylitysliikenteen rajoittamisen seurauksena Helsingin satamassa. Helsingin sataman kautta Suomeen saapui viikolla 18 yhteensä 16 196 henkilöä. Tämä on 645 matkustajaa enemmän kuin edellisellä viikolla (viikko 17: 15 551). Käännytyspäätösten valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet työllistivät Suomenlahden merivartioston sataman rajatarkastusyksikköä huomattavasti. Sataman rajatarkastusyksikkö teki kuluneen viikon aikana yhteensä 251 ns. tarkempaa II-linjan tarkastusta maahanpääsyn edellytysten selvittämiseksi. Viikon 18 aikana Helsingin Satamassa käännytettiin 70 henkilöä (viikko 17: 53). Yleisimpänä käännytysperusteena oli uhka kansanterveydelle sekä pyrkiminen Suomeen sellaiseen työhön, joka ei kuulu yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta välttämättömien työtehtävien piiriin. Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että henkilö ei voi itse määrittää työmatkansa välttämättömyyttä. Pelkästään koronatestitodistus, todistus sairastetusta koronasta tai koronarokotustodistus eivät oikeuta ulkomaan kansalaisen maahantuloa. 

Sataman rajatarkastusyksikön resursseja tuettiin viikolla 18 Suomenlahden merivartioston muiden yksiköiden ja Kaakkois-Suomen rajavartioston toimesta. Satamassa erityisesti Helsingin poliisilaitoksen kanssa tehtävä viranomaisyhteistyö on keskeisessä roolissa.

SLMV:n rajavartiomiehet jatkoivat matkustajien informointia Tallinnan satamassa 

Suomenlahden merivartioston rajavartiomiehet jatkoivat matkustajien informointia Tallinnan satamassa. Suomeen matkustamista suunnitteleville henkilöille jaettiin tietoa Suomessa vallitsevista maahanpääsyn edellytyksistä. Lisäksi Tallinnassa toimivat rajavartiomiehet tekivät yhteistyötä Tallinna - Helsinki välillä operoivien laivayhtiöiden kanssa. Suomenlahden merivartioston toimesta viikon 18 aikana Tallinnan satamassa annetun informaation perusteella 84 henkilöä (vko 17: 73) luopui matkustusaikeistaan Suomeen tai päätti siirtää Suomeen suuntautuvan matkansa ajankohtaa. Tallinnassa tapahtuvalla toiminnalla parannetaan rajatarkastusten sujuvuutta Helsingin satamassa ja vähennetään käännytysten lukumäärää. Tästä hyötyvät matkustajat, liikenteenharjoittajat ja rajavartioviranomaiset.

Helsinki-Vantaan lentoaseman rajatarkastustoiminta

Viikolla 18 Helsinki-Vantaan lentoasemalla sisärajaliikenteessä tehtyjen rajatarkastusten lukumäärä kasvoi viikkoon 17 verrattuna. Viikon 18 aikana Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui sisärajaliikenteessä muista Schengen-valtioista 4 591 henkilöä (viikko 17: 4 432). Ulkorajaliikenteessä (muualta kuin Schengen-valtioista Suomeen saapuvassa liikenteessä) Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui viikolla 18 yhteensä 2 855 henkilöä (viikko 17: 2 889). Rajatarkastuksia tehtiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla viikon 18 aikana yhteensä 9700 matkustajalle (viikko 17: 9 708).

Tarkempaa selvitystyötä vaativia, niin sanottuja II-linjan rajatarkastuksia maahanpääsyn edellytysten täyttymisen selvittämiseksi, sekä hallinnollisen tutkinnan toimenpiteitä, oli Helsinki-Vantaan lentoaseman melko alhainen kokonaismatkustajamäärä huomioiden huomattavan paljon. Suomenlahden merivartioston Helsingin rajatarkastusosasto käännytti sisärajaliikenteessä viikon 18 aikana Helsinki-Vantaan lentoasemalla yhteensä 48 (viikko 17: 47) henkilöä. Käännytyspäätöksiä tehtiin eniten Amsterdamista ja Bukarestista Suomeen saapuneiden lentojen matkustajille. Käännytysten pääasiallisena syynä oli pyrkiminen Suomeen muussa kuin 27.1.2021 voimaan tulleen valtioneuvoston päätöksen mukaisessa tarkoituksessa, esimerkiksi ei välttämättömäksi katsottavassa työmatkaliikenteessä. Ulkorajaliikenteen rajatarkastusten seurauksena Helsinki-Vantaan lentoasemalla evättiin viikon 18 aikana kuuden henkilön maahanpääsy. Turvapaikkahakemuksia otettiin vastaan yksi. 

Virka-apua Helsingin ja Vantaan terveysviranomaisille jatketaan 

Suomenlahden merivartiosto tukee rajatarkastustehtäviensä ohella päivittäin Helsingin ja Vantaan kaupunkeja pakollisia terveystarkastuksia koskevissa järjestelyissä Helsingin satamassa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Helsingin ja Vantaan Suomenlahden merivartiostolle osoittamat virka-apupyynnöt Helsingin sataman ja Helsinki-Vantaan lentoaseman rajanylityspaikoilla toimeenpantavien pakollisten terveystarkastusten tukemiseksi ovat voimassa toukokuun loppuun asti. Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin sataman rajanylityspaikoille on luotu prosessi, jossa pakolliset terveystarkastukset tehdään ennen rajatarkastusta. Suomenlahden merivartiosto teki terveystarkastuspisteillä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvontaa sekä tuki terveysviranomaisia tapauksissa, joissa Suomeen saapuvat matkustajat pyrkivät kieltäytymään pakollisista terveystarkastuksista. Eräässä tapauksessa Virosta Suomeen pyrkinyt henkilö käännytettiin kansanterveysuhkaperusteisesti takaisin Viroon, henkilön kieltäydyttyä Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräämästä pakollisesta terveystarkastuksesta.

Rikostorjunta on osa rajaturvallisuuden ylläpitoa

Viikolla 18 Suomenlahden merivartiostossa aloitettiin 11 uutta esitutkintaa, joissa rikosnimikkeinä olivat muun muassa väärennys, vesiliikennejuopumus, maahantulokiellon rikkominen ja lievä valtionrajarikos. Työtä aiemmin avattujen tutkintojen edistämiseksi jatkettiin.

Huvialusliikenteen kasvusta havaintoja

Suomenlahden merivartiostolla oli viikon 18 aikana yhteensä 21 (viikko 17: 20) meripelastus-, avustus- ja virka-aputehtävää merialueella.

Huvialusliikenteen määrä kasvoi rajojenvalvontapartioinnin yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella Helsingin merialueella. Erityisesti suurempikokoisista matka- ja purjeveneistä tehtiin aiempaa kevättä enemmän havaintoja. Huvialusliikenne painottui viikonloppuun. Itäisellä Suomenlahdella huvialusliikenne vilkastui pääosin kaupunkien läheisyydessä, mutta muualla saaristossa vesiliikenne oli vielä hiljaista. Tehtävämäärät painottuivat viikonloppuun. 

Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että veneilykauden ensimmäisiin merimatkoihin tulee valmistautua kunnolla. Merivesi on edelleen kylmää ja ilman asianmukaista pukeutumista hypotermian vaara mereen pudottaessa on välitön. Omat läheiset on syytä pitää tietoisina suunnitellusta merimatkasta reitteineen ja arvioituine saapumisaikoineen. Erityisesti kevään ensimmäisten merimatkojen yhteydessä huomiota kannattaa kiinnittää aluksen tekniikan sekä navigointi- ja viestivälineiden kuntoon.

Suomenlahden merivartiosto harjoitteli merellisten erityistilanteiden hallintaa

Meripelastushelikopteri vinssaamassa koiranohjaajaa koira sylissään meren yllä. Merellä partiovene ja nopea vene.

Suomenlahden merivartiosto järjesti ja johti merellisten erityistilanteiden hallintaan keskittyvän harjoituksen pääkaupunkiseudulla ja Porvoo-Kirkkonummi välisellä merialueella 3. -7.5.2021. Harjoituksen päätavoitteena oli harjoitella merellisten erityistilanteiden hallintaa yhteistyössä keskeisten viranomaistoimijoiden ja yhteistyötahojen kanssa. Harjoitukseen osallistuvat lisäksi Kaakkois-Suomen rajavartiosto, Vartiolentolaivue, Helsingin poliisilaitos, sekä puolustusvoimien joukkoja Utin jääkärirykmentistä ja rannikkoprikaatista. Harjoitukseen sisältyi lentotoimintaa muun muassa joukkojen kohteelle kuljettamisen yhteydessä. Finnlines -varustamon kanssa tehty yhteistyö oli tärkeässä roolissa tehokkaan harjoitustoiminnan mahdollistajana.

Raja - tiedote