SLMV viikko 17: Rajatarkastusten lukumäärä Helsingin satamassa sekä merialueen tehtävämäärät kasvussa

3.5.2021 14.17
Tiedote

Suomenlahden merivartiosto jatkaa sisärajavalvonnan palauttamisen ja rajanylitysliikenteen rajoittamisen toimeenpanoa tällä hetkellä voimassa olevien valtioneuvoston päätösten mukaisesti 25.5.2021 asti.

Helsingin sataman matkustajamäärä jatkoi kasvuaan

Merivartioston rajatarkastustoiminnan painopiste on sisärajavalvonnan palauttamisen ja rajanylitysliikenteen rajoittamisen seurauksena edelleen Helsingin satamassa. Sataman rajatarkastusyksikön resursseja tuettiin viikolla 17 Suomenlahden merivartioston muiden yksiköiden ja Kaakkois-Suomen rajavartioston toimesta. Satamassa erityisesti Helsingin poliisilaitoksen kanssa tehtävä viranomaisyhteistyö oli keskeisessä roolissa muun muassa rajatarkastusten jatkotoimenpiteiden hoitamisessa.

Helsingin sataman kautta Suomeen saapui viikolla 17 yhteensä 15 551 matkustajaa. Tämä on 1391 matkustajaa enemmän kuin edellisellä viikolla (viikko 16: 14 160). Käännytyspäätösten valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet työllistivät Suomenlahden merivartioston sataman rajatarkastusyksikköä huomattavan paljon. Viikon 17 aikana Helsingin Satamassa käännytettiin 50 henkilöä (viikko 16: 56). Yleisimpänä käännytysperusteena oli uhka kansanterveydelle sekä pyrkiminen Suomeen sellaiseen työhön, joka ei kuulu yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta välttämättömien työtehtävien piiriin. Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että henkilö ei voi itse määrittää työmatkansa välttämättömyyttä. Pelkästään koronatestitodistus, todistus sairastetusta koronasta tai koronarokotustodistus eivät oikeuta ulkomaan kansalaisen maahantuloa.

Suomenlahden merivartiosto teki rajatarkastuksia sisärajavalvonnan palauttamisesta johtuen myös Hangon satamassa kolmena päivänä viikon 17 aikana.

SLMV:n rajavartiomiehet jatkoivat matkustajien informointia Tallinnan satamassa hyvin tuloksin

Suomenlahden merivartioston rajavartiomiehet jatkoivat viikonlopun aikana matkustajien informointia Tallinnan satamassa. Suomeen matkustamista suunnitteleville henkilöille jaettiin tietoa Suomessa vallitsevista maahanpääsyn edellytyksistä. Lisäksi Tallinnassa toimivat rajavartiomiehet tekivät yhteistyötä Tallinna - Helsinki välillä operoivien laivayhtiöiden kanssa. Suomenlahden merivartioston toimesta viikon 17 aikana Tallinnan satamassa annetun informaation perusteella 73 henkilöä (vko 16: 25) luopui matkustusaikeistaan Suomeen tai päätti siirtää Suomeen suuntautuvan matkansa ajankohtaa. Tallinnassa tapahtuvalla toiminnalla parannetaan rajatarkastusten sujuvuutta Helsingin satamassa. Tästä hyötyvät matkustajat, liikenteenharjoittajat ja rajavartioviranomaiset.

Helsinki-Vantaan lentoaseman rajatarkastustoiminta

Helsinki-Vantaan lentoasemalla sisärajaliikenteessä tehtyjen rajatarkastusten määrä pysyi lähes samalla tasolla edelliseen viikkoon verrattuna. Viikon 17 aikana Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui sisärajaliikenteessä muista Schengen-valtioista 4 432 henkilöä (viikko 16: 4 553). Ulkorajaliikenteessä Suomeen saapuva matkustajamäärä kasvoi. Ulkorajaliikenteessä (muualta kuin Schengen-valtioista Suomeen saapuvassa liikenteessä) Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui viikolla 17 yhteensä 2 889 henkilöä (viikko 16: 2 379). Rajatarkastuksia tehtiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla viikon 17 aikana yhteensä 9 708 matkustajalle (viikko 16: 8 765).

Tarkempaa selvitystyötä vaativia, niin sanottuja II-linjan rajatarkastuksia maahanpääsyn edellytysten täyttymisen selvittämiseksi, sekä hallinnollisen tutkinnan toimenpiteitä, oli Helsinki-Vantaan lentoaseman varsin alhainen kokonaismatkustajamäärä huomioiden merkittävän paljon. Käännytysten määrä Helsinki-Vantaalla oli edellisiä viikkoja suurempi. Selittävänä tekijänä on yksittäinen Bukarestista saapunut lento, jonka seurauksena käännytettiin 19 matkustajaa. Suomenlahden merivartioston Helsingin rajatarkastusosasto käännytti sisärajaliikenteessä viikon 17 aikana Helsinki-Vantaan lentoasemalla yhteensä 47 (viikko 16: 25) henkilöä. Käännytysten pääasiallisena syynä oli pyrkiminen Suomeen muussa kuin 27.1.2021 voimaan tulleen valtioneuvoston päätöksen mukaisessa tarkoituksessa, esimerkiksi ei välttämättömäksi katsottavassa työmatkaliikenteessä. Ulkorajaliikenteen rajatarkastusten seurauksena Helsinki-Vantaan lentoasemalla evättiin viikon 17 aikana viiden henkilön maahanpääsy. Turvapaikkahakemuksia otettiin vastaan viisi.

Virka-apua terveysviranomaisille jatketaan – Helsinki ja Vantaa esittivät uudet virka-apupyynnöt

Suomenlahden merivartiosto tukee rajatarkastustehtäviensä ohella päivittäin Helsingin ja Vantaan kaupunkeja pakollisia terveystarkastuksia koskevissa järjestelyissä Helsingin satamassa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Helsinki ja Vantaa osoittivat Suomenlahden merivartiostolle uudet, toukokuun loppuun asti voimassa olevat virka-apupyynnöt Helsingin sataman ja Helsinki-Vantaan lentoaseman rajanylityspaikoilla toimeenpantavien pakollisten terveystarkastusten tukemiseksi. Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin sataman rajanylityspaikoille on luotu prosessi, jossa pakolliset terveystarkastukset tehdään ennen rajatarkastusta. Suomenlahden merivartiosto teki terveystarkastuspisteillä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvontaa sekä tuki terveysviranomaisia tapauksissa, joissa Suomeen saapuvat matkustajat pyrkivät kieltäytymään pakollisista terveystarkastuksista.

Rikostorjunta on osa rajaturvallisuuden ylläpitoa

Viikolla 17 Suomenlahden merivartiostossa aloitettiin 15 uutta esitutkintaa, joissa rikosnimikkeinä oli muun muassa väärän todistuksen antaminen viranomaiselle. Työtä aiemmin avattujen tutkintojen edistämiseksi jatkettiin.

Tehtävämäärät merialueella kasvoivat selvästi

Rajatarkastaja suorittaa rajatarkastusta Länsisatamassa punaiselle henkilöautolle.

Suomenlahden merivartiostolla oli viikon 17 aikana yhteensä 22 (viikko 16: 8) meripelastus-, avustus- ja virka-aputehtävää merialueella. 

Partioinnin yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella huvialusliikenteen määrä merialueella lisääntyi viikon 17 aikana huomattavasti. Purje- ja matkaveneitä liikkui saaristossa ja mökkiläisiä siirtyi mökeilleen vapun viettoon. Tehtävämäärät painottuivat viikonloppuun ja edelliseen viikkoon verrattuna tehtävämäärät kasvoivat erityisesti meripelastuksen ja ensihoidon tehtävien osalta.

Suomenlahden merivartiosto korostaa, että veneilykauden ensimmäisiin merimatkoihin tulee valmistautua erityisellä huolellisuudella. Merivesi on edelleen kylmää ja ilman asianmukaista pukeutumista hypotermian vaara mereen pudottaessa on välitön. Omat läheiset on syytä pitää tietoisina suunnitellusta merimatkasta reitteineen ja arvioituine saapumisaikoineen. Huomiota kannattaa kiinnittää aluksen tekniikan ja navigointivälineiden kuntoon sekä viestivälineiden, kuten kännykän, toimintakuntoon ja asianmukaiseen suojaamiseen. 

Raja - tiedote