Hyppää sisältöön

SLMV viikko 15: Rajanylityspaikoilla käännytysten lukumäärä kasvoi – merialueen tehtävissä korostuivat avustustehtävät

Julkaisuajankohta 19.4.2021 16.01
Tiedote

Suomenlahden merivartiosto jatkaa sisärajavalvonnan palauttamisen ja rajanylitysliikenteen rajoittamisen toimeenpanoa voimassa olevien valtioneuvoston päätösten mukaisesti 30.4.2021 asti.

Käännytysten lukumäärä kasvussa Helsingin satamassa

Merivartioston rajatarkastustoiminnan painopiste on sisärajavalvonnan palauttamisen ja rajanylitysliikenteen rajoittamisen seurauksena Helsingin satamassa. Sataman rajatarkastusyksikön toimintaa tuettiin Suomenlahden merivartioston muiden yksiköiden ja Kaakkois-Suomen rajavartioston toimesta.

Helsingin sataman kautta Suomeen saapui viikolla 15 yhteensä 12 905 matkustajaa. Tämä on noin 1 500 matkustajaa vähemmän kuin edellisellä viikolla (viikko 14: 14 421). Käännytyspäätösten valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet työllistivät sataman rajatarkastusyksikköä silti edelleen paljon.  Tarkempaa selvitystyötä vaativia, niin sanottuja II-linjan rajatarkastuksia maahanpääsyn edellytysten täyttymisen selvittämiseksi tehtiin viikon 15 aikana 187. Viikon 15 aikana Helsingin Satamassa käännytettiin 60 henkilöä (viikko 14: 58). Yleisimpänä käännytysperusteena oli uhka kansanterveydelle sekä pyrkiminen Suomeen sellaiseen työhön, joka ei kuulu yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta välttämättömien työtehtävien piiriin. Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että henkilö ei voi itse määrittää työmatkansa välttämättömyyttä. Pelkästään koronatestitodistus, todistus sairastetusta koronasta tai koronarokotustodistus ei oikeuta ulkomaan kansalaisen maahantuloa.

Rajavartija työssään.

Suomenlahden merivartioston sataman rajatarkastusyksikkö järjesti 15.4.2021 yhdessä muiden PTR-viranomaisten, Helsingin poliisilaitoksen ja tullin kanssa, raskaaseen liikenteeseen kohdistuneen valvontaiskun Helsingin sataman kautta Suomeen saapuvaan liikenteeseen. Valvontaiskun pääasiallisena tavoitteena oli laittoman maahantulon ja voimassa olevien rajanylitysliikenteen rajoitusten kiertämisyritysten paljastaminen. Valvontaiskussa hyödynnettiin merivartiokoiria. Suomenlahden merivartiosto käännytti valvontaiskun seurauksena kolme henkilöä. Henkilöt eivät täyttäneet kuljetus- ja logistiikkahenkilöstö työtehtävissään -kriteeriä, koska he syyllistyivät luvattomaan tavaraliikenteen harjoittamiseen.

SLMV:n rajavartiomiehet jatkoivat matkustajien informointia Tallinnan satamassa 

Suomenlahden merivartioston rajavartiomiehet jatkoivat matkustajien informointia Tallinnan satamassa. Lisäksi Tallinnassa toimivat rajavartiomiehet tekivät yhteistyötä Tallinna - Helsinki välillä operoivien laivayhtiöiden kanssa. Suomenlahden merivartioston toimesta Tallinnan satamassa annetun informaation perusteella viikon 15 aikana 62 henkilöä (vko 14: 41) luopui matkustusaikeistaan Suomeen tai päätti siirtää Suomeen suuntautuvan matkansa ajankohtaa. Tallinnassa tapahtuvalla toiminnalla kyetään parantamaan rajatarkastusten sujuvuutta Helsingin satamassa. Toiminta Tallinnan satamassa tapahtuu tiiviissä yhteistyössä Viron poliisi ja rajavartioviraston pohjoisen prefektuurin rajavartijoiden kanssa.

Helsinki-Vantaan lentoaseman rajatarkastustoiminta

Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä laski hieman edelliseen viikkoon verrattuna. Viikon 15 aikana Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui sisärajaliikenteessä muista Schengen-valtioista 3 701 henkilöä (viikko 14: 3 804). Ulkorajaliikenteessä (muualta kuin Schengen-valtioista Suomeen saapuvassa liikenteessä) Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui viikolla 15 yhteensä 2 579 henkilöä (viikko 14: 2 450). Rajatarkastuksia tehtiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla viikon 15 aikana yhteensä 8 332 matkustajalle (viikko 14: 8 732).

Tarkempaa selvitystyötä vaativia, niin sanottuja II-linjan rajatarkastuksia maahanpääsyn edellytysten täyttymisen selvittämiseksi sekä hallinnollisen tutkinnan toimenpiteitä oli alhainen kokonaismatkustajamäärä huomioiden edelleen huomattavasti. Suomenlahden merivartioston Helsingin rajatarkastusosasto käännytti sisärajaliikenteessä viikon 15 aikana Helsinki-Vantaan lentoasemalla yhteensä 32 henkilöä. Käännytysten pääasiallisena syynä oli pyrkiminen Suomeen muussa kuin 27.1.2021 voimaan tulleen valtioneuvoston päätöksen mukaisessa tarkoituksessa, esimerkiksi ei välttämättömäksi katsottavassa työmatkaliikenteessä. Ulkorajaliikenteen rajatarkastusten seurauksena Helsinki-Vantaan lentoasemalla evättiin viikon 15 aikana kahden henkilön maahanpääsy. Turvapaikkahakemuksia otettiin vastaan neljä.

Virka-apua terveysviranomaisille jatketaan – työn tuloksia havaittavissa käytännössä

Suomenlahden merivartiosto tukee rajatarkastustehtäviensä ohella päivittäin Helsingin ja Vantaan kaupunkeja pakollisia terveystarkastuksia koskevissa järjestelyissä Helsingin satamassa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Helsinki ja Vantaa ovat osoittaneet Suomenlahden merivartiostolle virka-apupyynnöt Helsingin sataman ja Helsinki-Vantaan lentoaseman rajanylityspaikoilla toimeenpantavien pakollisten terveystarkastusten tukemiseksi. Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin sataman rajanylityspaikoille luotu prosessi, jossa pakolliset terveystarkastukset tehdään ennen rajatarkastusta, osoitti jälleen toimivuutensa. 14.4. Helsinki-Vantaan lentoasemalla osa erään EU:n ulkopuolelta ulkorajaliikenteessä saapuneen lennon matkustajista pääsi ohittamaan pakollisen terveystarkastuspisteen. Terveystarkastuksen ohittaneet henkilöt ohjattiin Suomenlahden merivartioston rajavartiomiesten toimesta rajatarkastuksesta takaisin pakolliseen terveystarkastukseen ennen maahan saapumista.

Rikostorjunnassa aloitettujen esitutkintojen lukumäärä kasvussa

Viikolla 15 Suomenlahden merivartiostossa aloitettiin 13 uutta esitutkintaa, joissa rikosnimikkeinä olivat mm. laittoman maahantulon järjestäminen, väärennys, lievä valtionrajarikos ja niskoittelu rajavartiomiestä vastaan. Lisäksi rikostorjuntayksikkö jatkoi työtään aiemmin käynnistettyjen esitutkintojen ja
tiedonhankintaprojektien loppuun saattamiseksi.

Veneilykauden ensimmäisiin merimatkoihin kannattaa valmistautua huolella – kaluston toimivuus tarkastettava

Laivoja satamassa.

Suomenlahden merivartiostolla oli kuluneen viikon 15 aikana yhteensä 10 meripelastus-, avustus- ja virka-aputehtävää merialueella. Yksi tehtävistä luokiteltiin hätätilanteeksi. Tehtävissä korostuivat aikaiselle kevätkaudelle varsin tyypilliseen tapaan avustustehtävät. Suomenlahden merivartiosto korostaa, että veneilykauden ensimmäisiin merimatkoihin kannattaa valmistautua erityisellä huolellisuudella. Huomiota tulisi kiinnittää aluksen tekniikan ja navigointivälineiden kuntoon sekä viestivälineiden, kuten kännykän, toimintakuntoon ja asianmukaiseen suojaamiseen. Lämpimän pukeutumisen merkitys korostuu jääkylmässä merivedessä veneiltäessä. Ilman asianmukaista pukeutumista hypotermia uhkaa mereen pudottaessa välittömästi. Merimatkasta reitteineen ja arvioituine saapumisaikoineen kannattaa informoida jotakuta läheisistä etukäteen.
 

Raja - tiedote