SLMV viikko 14: Rajanylitysliikenteen määrä kasvussa Helsingin satamassa – Merialueella meripelastustehtäviä aiempaa enemmän

12.4.2021 17.09
Tiedote

Suomenlahden merivartiosto jatkaa sisärajavalvonnan palauttamisen ja rajanylitysliikenteen rajoittamisen toimeenpanoa voimassa olevien valtioneuvoston päätösten mukaisesti 30.4.2021 asti.

Rajanylitysliikenne kasvoi Helsingin sataman rajanylityspaikalla

Suomenlahden merivartioston rajatarkastustoiminnan painopiste pysyi sisärajavalvonnan palauttamisen ja rajanylitysliikenteen rajoittamisen seurauksena Helsingin satamassa. Helsingin sataman kautta Suomeen saapui viikolla 14 yhteensä 14 421 henkilöä, mikä on noin 3 300 matkustajaa, eli 30 % enemmän kuin edellisellä viikolla (viikko 13: 11 070). Käännytyspäätösten valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet työllistivät sataman rajatarkastusyksikköä huomattavan paljon.  Tarkempaa selvitystyötä vaativia, niin sanottuja II-linjan rajatarkastuksia maahanpääsyn edellytysten täyttymisen selvittämiseksi tehtiin viikon 14 aikana 205 (viikko 13: 165). Viikon 14 aikana Helsingin Satamassa käännytettiin 58 henkilöä (viikko 13: 46). Yleisimpänä käännytysperusteena oli uhka kansanterveydelle sekä pyrkiminen Suomeen sellaiseen työhön, joka ei kuulu yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta välttämättömien työtehtävien piiriin. Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että henkilö ei voi itse määrittää työmatkansa välttämättömyyttä. Pelkästään koronatestitodistus, todistus sairastetusta koronasta tai koronarokotustodistus ei oikeuta ulkomaan kansalaisen maahantuloa.

Suomenlahden merivartiosto tukee rajatarkastustehtäviensä ohella päivittäin Helsingin ja Vantaan kaupunkeja pakollisia terveystarkastuksia koskevissa järjestelyissä Helsingin satamassa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Helsinki ja Vantaa ovat osoittaneet Suomenlahden merivartiostolle virka-apupyynnöt Helsingin sataman ja Helsinki-Vantaan lentoaseman rajanylityspaikoilla toimeenpantavien pakollisten terveystarkastusten tukemiseksi.

SLMV:n rajavartiomiehet jatkoivat matkustajien informointia Tallinnan satamassa 

Suomenlahden merivartioston rajavartiomiehet jatkoivat matkustajien informointia Tallinnan satamassa. Lisäksi Tallinnassa toimivat rajavartiomiehet tekivät yhteistyötä Tallinna - Helsinki välillä operoivien laivayhtiöiden kanssa. Tallinnassa tapahtuvalla toiminnalla kyetään parantamaan rajatarkastusten sujuvuutta Helsingin satamassa. Näin ollen matkustajien informointi Tallinnassa hyödyttää matkustajien ohella sekä laivayhtiöitä että rajatarkastusviranomaisia. Suomenlahden merivartioston toimesta Tallinnan satamassa annetun informaation perusteella viikon 14 aikana 41 henkilöä (vko 13: 29) luopui matkustusaikeistaan Suomeen, tai päätti siirtää Suomeen suuntautuvan matkansa ajankohtaa. Toiminta Tallinnan satamassa tapahtuu tiiviissä yhteistyössä Viron poliisi ja rajavartioviraston pohjoisen prefektuurin rajavartijoiden kanssa.

Helsinki-Vantaan lentoaseman rajatarkastustoiminta

Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä pysyi suunnilleen viikon 13 tasolla. Viikon 14 aikana Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui sisärajaliikenteessä muista Schengen-valtioista 3 804 henkilöä (viikko 13: 4 089). Ulkorajaliikenteessä (muualta kuin Schengen-valtioista Suomeen saapuvassa liikenteessä) Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui viikolla 14 yhteensä 2 450 henkilöä (viikko 13: 2 395). Rajatarkastuksia tehtiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla viikon 14 aikana yhteensä 8 732 matkustajalle.

Tarkempaa selvitystyötä vaativia, niin sanottuja II-linjan rajatarkastuksia maahanpääsyn edellytysten täyttymisen selvittämiseksi, sekä hallinnollisen tutkinnan toimenpiteitä oli alhainen kokonaismatkustajamäärä huomioiden edelleen huomattavasti. Suomenlahden merivartioston Helsingin rajatarkastusosasto käännytti sisärajaliikenteessä viikon 14 aikana Helsinki-Vantaan lentoasemalla yhteensä 18 henkilöä. Käännytysten pääasiallisena syynä oli pyrkiminen Suomeen muussa kuin 27.1.2021 voimaan tulleen valtioneuvoston päätöksen mukaisessa tarkoituksessa, esimerkiksi ei välttämättömäksi katsottavassa työmatkaliikenteessä. Ulkorajaliikenteen rajatarkastusten seurauksena Helsinki-Vantaan lentoasemalla evättiin viikon 14 aikana yhden henkilön maahanpääsy.

Rikostorjunta on osa rajaturvallisuuden ylläpitoa

Viikolla 14 Suomenlahden merivartiostossa aloitettiin 12 uutta esitutkintaa, joissa rikosnimikkeinä olivat mm. valtionrajarikos ja väärän henkilötiedon antaminen. Suomenlahden merivartioston asiakirjatutkinnan toimesta havaittiin viikolla 14 yhden tapauksen yhteydessä yksi väärennetty / väärin käytetty asiakirja.

Meripelastustehtävien lukumäärässä kasvua

Suomenlahden merivartiostolla oli kuluneen viikon 14 aikana yhteensä 14 meripelastus-, avustus- ja virka-aputehtävää merialueella. Tehtävissä oli mukana myös jäihin putoamisia. Kaikissa jäihin vajoamisissa oli ainekset tragediaan, mutta kuolonuhreilta onneksi vältyttiin. Vakavin tapahtuma sattui tiistaina 6.4. Kotkan Kaarniemenlahdella, jossa henkilö vajosi jään läpi ja ehti olla veden alla useita minuutteja. Uhri saatiin elvytettyä Kymenlaakson pelastuslaitoksen ensihoidon toimesta ja kuljetettiin jatkohoitoon. 

Jäiden lähdön myötä huvialusten vesiliikenne Suomenlahdella on alkanut. Suomenlahden merivartiosto korostaa, että veneilykauden ensimmäisiin merimatkoihin kannattaa valmistautua erityisellä huolellisuudella. Huomiota tulisi kiinnittää aluksen tekniikan ja navigointivälineiden kuntoon sekä viestivälineiden, kuten kännykän, toimintakuntoon ja asianmukaiseen suojaamiseen. Lämpimän pukeutumisen merkitys korostuu jääkylmässä merivedessä veneiltäessä. Ilman asianmukaista pukeutumista hypotermia uhkaa mereen pudottaessa välittömästi. Merimatkasta reitteineen ja arvioituine saapumisaikoineen kannattaa informoida jotakuta läheisistä etukäteen.

Suomenlahden merivartiostolla oli tammi-maaliskuussa 2021 yhteensä 45 meripelastustehtävää. Vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana tehtävien lukumäärä oli käytännössä sama (tammi-maaliskuu 2020: 44 meripelastustehtävää). Alkuvuoden tehtävät erosivat kuitenkin merkittävästi vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen tehtävistä sisällöltään. Vuoden 2021 alun talvisista olosuhteista johtuen meripelastustehtävissä oli huomattava määrä (26 kpl) jäihin putoamisten aiheuttamia pelastustilanteita. Vuotta aiemmin, vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä meripelastustehtävissä korostuivat mm. ajelehtivien / irti päässeiden veneiden aiheuttamat epävarmuustilanteet. Vuoden 2021 tammi-maaliskuussa Suomenlahden merivartiostolla oli yhteensä 23 hätätilannetta (Q1 / 2020: 13 kpl).

SLMV:n komentaja luovutti merivartiolinjan varusmiehille rajajoukko -tunnukset

Merivoimien rannikkoprikaati yhteistyössä Suomenlahden merivartioston rajavartiomiesten kanssa kouluttaa varusmiehiä merivartioston reserviin. Koulutusta annetaan omalla merivartiokoulutushaaralla. Koulutuskokonaisuus on monipuolinen ja sen myötä varsin suosituksi osoittautunut tapa suorittaa varusmiespalvelus. Koulutuksen sisältöön kuuluu mm. tiedustelua, valvontaa sekä etsintä- ja kiinniottotehtäviä vaativissa saaristo-olosuhteissa. Koulutus jakautuu 165 päivän miehistötehtäviin, sekä 347 päivän aliupseeri- ja reserviupseeritehtäviin. Palveluksensa päätteeksi koulutushaaran käyneet varusmiehet sijoitetaan merivartioston reserviin. Suomenlahden merivartioston komentaja, kommodori Risto Jääskeläinen, luovutti perjantaina 9.4. Porkkalan merivartioasemalla merivartiotukinnon suorittaneille varusmiehille rajajoukko -tunnukset.
 

Raja - tiedote