Hyppää sisältöön

SLMV viikko 11: Rajatarkastustoiminnan painopiste edelleen Helsingin satamassa - Kansainvälinen Balex 2021 -harjoituskokonaisuus käynnistyi

Julkaisuajankohta 22.3.2021 14.25
Tiedote

Suomenlahden merivartiosto jatkaa sisärajavalvonnan palauttamisen ja rajanylitysliikenteen rajoittamisen toimeenpanoa voimassa olevien valtioneuvoston päätösten mukaisesti 17.4.2021 asti.

Helsingin sataman rajanylityspaikalla edelleen runsaasti rajatarkastusten jatkotoimenpiteitä

Suomenlahden merivartioston rajatarkastustoiminnan painopiste pysyi sisärajavalvonnan palauttamisen ja rajanylitysliikenteen rajoittamisen seurauksena Helsingin satamassa. Helsingin sataman kautta Suomeen saapui viikolla 11 yhteensä 10 594 henkilöä, mikä on noin 100 matkustajaa vähemmän kuin edellisellä viikolla (viikko 10: 10 703). Vähäiset kokonaismatkustajamäärät huomioiden jatkotoimenpiteiden määrät ovat edelleen suuria. Käännytyspäätösten valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet työllistivät sataman rajatarkastusyksikköä merkittävällä tavalla. Tarkempaa selvitystyötä vaativia, niin sanottuja II-linjan rajatarkastuksia maahanpääsyn edellytysten täyttymisen selvittämiseksi tehtiin viikon 11 aikana 203 (viikko 10: 185). Viikon 11 aikana Helsingin Satamassa käännytettiin 64 henkilöä (viikko 10: 66). Yleisimpänä käännytysperusteena oli uhka kansanterveydelle sekä pyrkiminen Suomeen sellaiseen työhön, joka ei kuulu yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta välttämättömien työtehtävien piiriin. Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että henkilö ei voi itse määrittää työmatkansa välttämättömyyttä. Pelkästään koronatestitodistus, todistus sairastetusta koronasta tai koronarokotustodistus ei oikeuta ulkomaan kansalaisen maahantuloa.

Suomenlahden merivartiosto vastaanotti perjantaina 19.3. Helsingin kaupungin tartuntatautilääkärin allekirjoittaman virka-apupyynnön pakollisten terveystarkastusten järjestelyjen tukemiseksi Helsingin satamassa. Suomenlahden merivartioston sataman rajatarkastusyksikkö tukee rajatarkastustehtäviensä ohella Helsingin kaupunkia terveystarkastuksia koskevissa järjestelyissä.

SLMV:n rajavartiomiehet jatkoivat matkustajien informointia Tallinnan satamassa 

Suomenlahden merivartioston rajavartiomiehet jatkoivat matkustajien informointia Tallinnan satamassa. Lisäksi Tallinnassa toimivat rajavartiomiehet tekivät yhteistyötä Tallinna - Helsinki välillä operoivien laivayhtiöiden kanssa. Tallinnassa tapahtuvalla toiminnalla kyettiin parantamaan rajatarkastusten sujuvuutta Helsingin satamassa merkittävällä tavalla. Suomenlahden merivartioston toimesta Tallinnan satamassa annetun informaation perusteella pelkästään viikonlopun aikana 52 Suomeen aikonutta henkilöä luopui matkustusaikeistaan tai päätti siirtää matkansa ajankohtaa, saatuaan tietoa Suomessa tällä hetkellä voimassa olevista maahanpääsyn edellytyksistä. Toiminta Tallinnan satamassa tapahtuu tiiviissä yhteistyössä Viron poliisi ja rajavartioviraston pohjoisen prefektuurin rajavartijoiden kanssa.

Helsinki-Vantaan lentoaseman rajatarkastustoiminta

Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkustajamäärät nousivat noin sadalla matkustajalla edelliseen viikkoon verrattuna. Viikon 11 aikana Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui sisärajaliikenteessä muista Schengen-valtioista 2 902 henkilöä (viikko 10: 2898). Ulkorajaliikenteessä (muualta kuin Schengen-valtioista Suomeen saapuvassa liikenteessä) Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui viikolla 11 yhteensä 2 319 henkilöä (viikko 10: 2228). Rajatarkastuksia tehtiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla viikon 11 aikana yhteensä 5221 matkustajalle.

Tarkempaa selvitystyötä vaativia, niin sanottuja II-linjan rajatarkastuksia maahanpääsyn edellytysten täyttymisen selvittämiseksi, sekä hallinnollisen tutkinnan toimenpiteitä oli alhainen kokonaismatkustajamäärä huomioiden edelleen varsin huomattava määrä. Suomenlahden merivartioston Helsingin rajatarkastusosasto käännytti sisärajaliikenteessä viikon 11 aikana Helsinki-Vantaan lentoasemalla yhteensä 29 henkilöä. Käännytysten pääasiallisena syynä oli pyrkiminen Suomeen muussa kuin 27.1.2021 voimaan tulleen valtioneuvoston päätöksen mukaisessa tarkoituksessa, esimerkiksi muussa kuin välttämättömäksi katsottavassa työmatkaliikenteessä. Ulkorajaliikenteen rajatarkastusten seurauksena Helsinki-Vantaan lentoasemalla evättiin viikon 11 aikana yhteensä viiden henkilön maahanpääsy.

Rikostorjunta on keskeinen osa rajaturvallisuutta

Viikolla 11 Suomenlahden merivartiostossa aloitettiin yhdeksän uutta esitutkintaa, joissa rikosnimikkeenä oli muun muassa törkeä väärennys.

Suomenlahden merialueen jäät vaarallisen heikkoja

Suomenlahden merivartiostolla oli viikon 11 aikana yhteensä kolme meripelastus-, avustus- ja virka-aputehtävää merialueella. Merkittävin meripelastustehtävä sattui keskiviikkona 17.3. Kyseisessä tapauksessa henkilö oli pudonnut jäiden läpi Espoon Kallvikissa. Tehtävään hälytettiin useita Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja ensihoidon yksiköitä sekä FinnHEMS:n lääkärihelikopteri. Uhri saatiin pois avannosta ja toimitettiin kriittisessä tilassa sairaalaan jatkohoitoon. Merenjäät pelastuspaikalla eivät kestäneet edes pintapelastajien painoa. 

Viime viikon aikana jäätilanne Suomenlahden merialueella heikentyi entisestään tuulisten ja lämpimien säiden takia. Jäätilanne Suomenlahdella vaihtelee Hangon avovedestä itäisen Suomenlahden Hurpun sisälahtien kiintojäähän. Merivartiosto muistuttaa, että Suomenlahden merialueella ei voi olla koskaan varma jäiden kestävyydestä. Myös aivan rantojen välittömässä läheisyydessä on heikkoa jäätä, joka ei kestä edes ihmisen painoa.

Kansainvälisen yhteistyön keskiössä varautuminen ympäristövahinkojen torjuntaan 

Vartiolaiva Turva merellä. Meripelastushelikopteri laskeutumassa helikopterikannelle.

Suomi isännöi vuonna 2021 kansainväliseen Balex -harjoituskokonaisuuden. Harjoitus käynnistyi Suomenlahden merivartioston johdolla videokokousjärjestelyin 17.3.2021 toteutetulla kartta- ja suunnitteluharjoituksella. Vuoden 2021 Balex -kokonaisuus huipentuu Kotkassa 24.-25.8.2021 järjestettävään meriharjoitukseen. Vuosittain eri Itämeren rantavaltioiden isännöiminä järjestettävillä kansainvälisillä Balex -harjoituksilla pyritään edistämään merellisiin monialaonnettomuuksiin ja ympäristövahinkojen torjuntaan varautumista Itämerellä.

Raja - tiedote