Hyppää sisältöön

SLMV viikko 10: Rajatarkastusten painopiste edelleen Helsingin satamassa – Viranomaisyhteistyö tärkeää ympäristövahinkojen torjunnassa merialueella

Julkaisuajankohta 15.3.2021 17.04
Tiedote

Suomenlahden merivartiosto jatkaa sisärajavalvonnan palauttamisen ja rajanylitysliikenteen rajoittamisen toimeenpanoa voimassa olevien valtioneuvoston päätösten mukaisesti 17.4.2021 asti.

Helsingin sataman rajanylityspaikalla edelleen merkittävä määrä rajatarkastusten jatkotoimenpiteitä

Rajatarkastaja tarkastamassa autojen matkustajia Länsisataman teltassa.

Suomenlahden merivartioston rajatarkastustoiminnan painopiste on edelleen sisärajavalvonnan palauttamisen ja rajanylitysliikenteen rajoittamisen seurauksena Helsingin satamassa. Helsingin sataman kautta Suomeen saapui viikolla 10 yhteensä 10 703 henkilöä (viikko 9: 13 129). Suomeen saapuneiden matkustajien lukumäärän pienen laskun ja maahantuloedellytyksiä koskevan viestinnän sekä Tallinnan satamassa annetun informaation tuloksena käännytyksiä ja II-linjan tarkempia tarkastuksia koskeva työpaine helpotti hieman.

Vähäiset kokonaismatkustajamäärät huomioiden jatkotoimenpiteiden määrät ovat edelleen suuria. Käännytyspäätösten valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet työllistivät sataman rajatarkastusyksikköä edelleen runsaasti. Tarkempaa selvitystyötä vaativia, niin sanottuja II-linjan rajatarkastuksia maahanpääsyn edellytysten täyttymisen selvittämiseksi tehtiin viikon 10 aikana 185 (viikko 9: 285). Viikon 10 aikana Helsingin Satamassa käännytettiin 66 henkilöä (viikko 9: 98). Yleisimpänä käännytysperusteena oli uhka kansanterveydelle sekä pyrkiminen Suomeen sellaiseen työhön, joka ei kuulu yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta välttämättömien työtehtävien piiriin. Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että henkilö ei voi itse määrittää työmatkansa välttämättömyyttä. Koronatestitodistus, todistus sairastetusta koronasta tai koronarokotustodistus ei yksinään oikeuta ulkomaan kansalaisen maahantuloa.

SLMV:n rajavartiomiehet jatkoivat matkustajien informointia Tallinnan satamassa 

Suomenlahden merivartioston rajavartiomiehet jatkoivat matkustajien informointia Tallinnan satamassa. Lisäksi Tallinnassa toimivat rajavartiomiehet tekivät yhteistyötä Tallinna - Helsinki välillä operoivien laivayhtiöiden kanssa. Tallinnassa tapahtuvalla toiminnalla kyettiin parantamaan rajatarkastusten sujuvuutta Helsingin satamassa. Suomenlahden merivartioston toimesta Tallinnan satamassa viikolla 10 annetun informaation perusteella 45 Suomeen aikonutta henkilöä luopui matkustusaikeistaan tai päätti siirtää matkansa ajankohtaa, saatuaan tietoa Suomessa tällä hetkellä voimassa olevista maahanpääsyn edellytyksistä.

Helsinki-Vantaan lentoaseman rajatarkastustoiminta

Myös Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkustajamäärät laskivat hieman viikkoon 9 verrattuna. Viikon 10 aikana Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui sisärajaliikenteessä muista Schengen-valtioista 2 898 henkilöä (viikko 9: 3272). Ulkorajaliikenteessä (muualta kuin Schengen-valtioista Suomeen saapuvassa liikenteessä) Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui viikolla 10 yhteensä 2 228 henkilöä (viikko 9: 2472). 

Tarkempaa selvitystyötä vaativia, niin sanottuja II-linjan rajatarkastuksia maahanpääsyn edellytysten täyttymisen selvittämiseksi, sekä hallinnollisen tutkinnan toimenpiteitä oli alhainen kokonaismatkustajamäärä huomioiden varsin huomattava määrä. Suomenlahden merivartioston Helsingin rajatarkastusosasto käännytti sisärajaliikenteessä viikon 10 aikana Helsinki-Vantaan lentoasemalla yhteensä 26 henkilöä. Käännytysten pääasiallisena syynä oli pyrkiminen Suomeen muussa kuin 27.1.2021 voimaan tulleen valtioneuvoston päätöksen mukaisessa tarkoituksessa, esimerkiksi muussa kuin välttämättömäksi katsottavassa työmatkaliikenteessä. Ulkorajaliikenteen rajatarkastusten seurauksena Helsinki-Vantaan lentoasemalla evättiin viikon 10 aikana yhteensä kolmen henkilön maahanpääsy.

Rikostorjunta on keskeinen osa rajaturvallisuutta

Viikolla 10 Suomenlahden merivartiostossa aloitettiin kuusi uutta esitutkintaa. Rikosnimikkeitä olivat muun muassa törkeä laittoman maahantulon järjestäminen, väärennys ja valtionrajarikos.

Suomenlahden merialueen jäät vaarallisen heikkoja

Suomenlahden merivartiostolla oli viikon 10 aikana yhteensä neljä meripelastus-, avustus- ja virka-aputehtävää merialueella. Merkittävin merellinen tapahtuma oli Kilpilahden sataman alueella tehty öljyhavainto. Suomenlahden merivartiosto tuki ympäristövahinkojen torjuntatoimenpiteitä satama-alueella johtanutta Itä-Uudenmaan pelastuslaitosta. Lisäksi Suomenlahden suoritti tapauksen tutkinnan turvaamiseen tarvittavia näytteenottotoimenpiteitä.

Viime viikolla puhaltaneet kovat tuulet hajottivat ja sulattivat jäitä entisestään Suomenlahden merialueella. Vain itäisimmän Suomenlahden rannikolla ja sisäsaariston merenlahdissa on vielä osittain kiinteää jäätä. Merivartiosto muistuttaa, että Suomenlahden merialueella ei voi olla koskaan varma jäiden kestävyydestä. Myös aivan rantojen välittömässä läheisyydessä on heikkoa jäätä, joka ei kestä edes ihmisen painoa.

Raja - tiedote