Saapuminen Suomeen EU- ja Schengen -alueen ulkopuolelta huvialuksen noutamista varten mahdollista 15.4. - 31.5.2021

8.4.2021 13.18
Tiedote

Suomeen on mahdollista saapua EU- ja Schengen -alueen ulkopuolelta huvialuksen noutamista varten 15.4. - 31.5.2021 välisenä aikana.

Suomessa talvisäilytyksessä olleen huvialuksen noutoon ja turvalliseen merenkulkuun tarvittavan minimimiehistön maahan saapuminen rajanylityspaikan kautta sen aukioloaikoina luetaan ulkorajaliikennettä koskevan rajoitusluokan 2 (rajoitusluokka 2 koskee muun muassa Venäjää) mukaiseksi muuksi välttämättömäksi ja perustelluksi syyksi, joka vaatii henkilökohtaista läsnäoloa.

Rajanylitysliikenteen rajoitukset perustuvat valtioneuvoston päätöksiin ja edellä kuvattu menettely koskee vain huvialusten noutoon ja siirtoon liittyvää henkilöliikennettä rajanylityspaikkojen kautta niiden aukioloaikana. Maassa oleskelua esimerkiksi vuorokausia kestävissä huoltotöissä ei sallita.

Maahantuloedellytysten täyttyminen ratkaistaan aina tapauskohtaiseen harkintaan perustuen rajanylityspaikalla rajatarkastusviranomaisen toimesta. Huvialusta Suomesta noutamaan saapuvien henkilöiden tulee rajatarkastuksessa todistaa maahantulonsa tarkoitus asiakirjoin. Sujuvan rajanylityksen varmistamiseksi mukana tulee olla asiakirjat, joilla voidaan todentaa huvialuksen tai -veneen omistussuhde sekä huvialuksen talvisäilytyspaikkakunta ja -telakka Suomessa.

Suomesta huvialuksella EU- ja Schengen maiden ulkopuolelle poistuttaessa tulee käydä rajatarkastuksessa huvialusliikenteen rajanylityspaikalla. Tarkemmat ohjeet rajatarkastuksia koskevista menettelyistä, kuten rajanylityspaikalle annettavasta ennakkoilmoituksesta, löytyvät Rajavartiolaitoksen internetsivuilta.

Rajanylityspaikoilla suoritettavien terveysturvallisuustoimenpiteiden toimeenpanosta vastaavat terveysviranomaiset. Matkustamisen terveysturvallisuuden varmistamiseksi on tärkeää, että kaikki Suomeen saapuvat perehtyvät maahantuloa koskeviin ohjeisiin ja vaatimuksiin sekä toimintaprosessiin rajanylityspaikoilla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedottaa verkkosivuillaan matkustamiseen liittyvistä terveysturvallisuustoimista Covid-19 -pandemiatilanteessa valtakunnallisella tasolla. On tärkeää huomioida, että rajanylityspaikoilla tehtävissä terveysturvallisuustoimenpiteissä voi olla alueellisia eroavaisuuksia.

Matkustaminen ja koronaviruspandemia - Infektiotaudit ja rokotukset - THL

Rajavartiolaitos ei ota kantaa muiden valtioiden mahdollisesti asettamiin rajoituksiin maahan saapumiseen tai maasta poistumiseen liittyen. Huvialuksen päällikkö ja/tai omistaja ovat velvollisia selvittämään itse esimerkiksi mahdolliset Venäjän asettamat rajanylitysliikenteen rajoitukset.

Huvialusten siirtomahdollisuus Saimaalta merelle ja päinvastoin Saimaan kanavan kautta on mahdollista 1.-31.5.2021 välisenä aikana. Siirrossa on huomioitava mahdollinen jäätilanne, jota voi seurata esim. seuraavilta sivuilta www.vesi.fi/jäätilanne sekä www.ymparisto.fi - Vesistöjen jäänpaksuus.
 

Korona Raja - tiedote