Hyppää sisältöön

Rajavartiolaitoksen vuosikertomus 2021 julkaistu

3.5.2022 13.53
Uutinen

Vuosikertomus avaa Rajavartiolaitoksen toimintaa katsauksina keskeisiin tehtäviimme ja niiden avainlukuihin.

Rajavartiolaitoksen vuosikertomus 2021 on julkaistu verkkojulkaisuna. Vuosikertomus kertoo avainlukujen, kuvien ja artikkeleiden muodossa poikkeuksellisen vuoden keskeisistä hankkeista ja perustehtävään liittyvästä suoriutumisesta.

Pandemian vaikutukset näkyivät

Vuosi 2021 oli Rajavartiolaitoksen toiminnassa erittäin poikkeuksellinen. Koko vuoden kestänyt ulkorajaliikenteen rajoittaminen, pääosan vuotta kestänyt sisärajavalvonta ja syyskaudella terveysviranomaisille annettu laaja virka-apu, aiheuttivat merkittäviä muutoksia myös Rajavartiolaitoksen tuloksellisuuteen. Toiminnan vaikuttavuus kuitenkin nousi rajaturvallisuudessa ja turvallisuudessa merialueilla. Esimerkiksi partioinnin määrä pysyi suunniteltua korkeammalla tasolla sisärajavalvonnan vuoksi ja merellisten avustus- ja meripelastustehtävien määrä kasvoi kymmenen prosenttia. Sisärajavalvonnan yhteydessä havaittiin huomattava määrä luvattomia rajanylityksiä ja Länsi-Suomen merivartioston alueella vuoden 2021 kesäkausi oli selvästi aiempia kesiä kiireisempi.

Pandemian vaikutukset ulottuivat myös rikostorjuntaan. Kansainvälisesti rikollisuus siirtyi entistä enemmän tietoverkkoihin, joiden käyttö pandemian aikana muutenkin kasvoi merkittävästi. Esimerkiksi Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikön raportoinnissa näkyy selvästi, kuinka väärennysrikosten osuus nousi keväällä 2021. 

Rajavartiolaitoksella on vahva hyvä maine: erityisesti ammattitaitoa ja luotettavuutta arvostetaan

Pandemian mukanaan tuoma lisääntynyt työkuorma ei ole kuitenkaan heilauttanut Rajavartiolaitoksen mainetta. Kyselytutkimusten mukaan Rajavartiolaitoksella on hyvä maine: erityisesti ammattitaitoa ja luotettavuutta arvostetaan. Kansalaisten mielestä Rajavartiolaitos on suoriutunut tehtävistään hyvin ja kaikkia sen lakisääteisiä tehtäviä pidetään tärkeinä. Myös koronapandemiaan liittyvät toimet koettiin pääosin onnistuneiksi. Kehitys on ollut nousujohteista, sillä kansalaisten antamat arviot Rajavartiolaitoksen maineesta ja luottamuksesta ovat parantuneet viime vuosien aikana. 

Tutustu vuosikertomukseen tarkemmin.