Rajaliikenteen rajoitukset jatkuneet jo vuoden – liikennemäärät ennätyksellisen alhaalla

19.3.2021 15.08
Tiedote

Rajaliikennettä alettiin vuosi sitten rajoittaa voimakkaasti valtioneuvoston päätöksellä. Rajoituksia on säädelty tautitilanteen kehityksen mukaan. Tammikuun lopulla rajoituksia kiristettiin jälleen, kun pyrittiin vähentämään rajan yli saapuvaa liikennettä entisestään. Tämä oli tarpeen uusien koronavirusmuunnosten leviämisen estämiseksi. Rajoitusten kiristämisen jälkeen rajaliikenne on ollut noin 95% vähäisempää kuin normaalisti. Luku sisältää tavaraliikenteen, jota ei ole rajoitettu pandemian aikana.

Kulunut vuosi on ollut koko yhteiskunnalle ja samalla Rajavartiolaitoksen toiminnalle täysin poikkeuksellinen covid-19-pandemian vuoksi. Tasan vuosi sitten tulivat voimaan valtioneuvoston päätökset sisärajavalvonnan aloittamisesta ja matkustajaliikenteen voimakkaasta rajoittamisesta Suomeen sisä- ja ulkorajaliikenteessä. Rajoitusten vaikutuksesta rajaliikenne vähentyi nopeasti jopa 95 % normaalista. Suomeen on saapunut rajoitusten aikana arvion mukaan 29 miljoonaa matkustajaa normaalia vähemmän.

Rajapäätösten toteuttaminen on vaatinut Rajavartiolaitokselta laajoja sisäisiä henkilöstösiirtoja itärajalta länsi- ja pohjoisrajalle sekä satamiin. Sisärajakomennuksilla on ollut jatkuvasti 600 – 700 rajavartijaa. Liki koko Rajavartiolaitoksen operatiivinen henkilöstö on vuorollaan osallistunut sisärajan tehtäviin. Sisärajojen kattavan valvonta on ollut mahdollista koska ulkorajaliikenteen rajoitukset ovat vähentäneet liikennettä itärajalla ja lentokentillä jopa 95 %.

Valtioneuvoston päätösten mukaisesti sisärajavalvontaa on vuoden kuluessa joko poistettu tai palautettu eri maiden osalta kulloinkin vallinneen epidemiatilanteen mukaisesti. Tammikuussa 2021 rajoituksia kiristettiin jälleen, kun pyrittiin vähentämään rajan yli saapuvaa liikennettä entisestään. Tämä tehtiin uusien koronavirusmuunnosten leviämisen ehkäisemiseksi. Samalla rajoituksilla luotiin terveysviranomaisille paremmat edellytykset toteuttaa terveysturvallisuustoimenpiteet rajalla. Rajaliikenne on ollut viime viikkoina vähäisintä koko pandemian aikana. 

Kuluneen vuoden aikana valtioneuvosto on tehnyt 46 rajapäätöstä. Nykyiset päätökset ovat voimassa 17.4.2021 asti. Pandemiatilanteen muutokset Suomessa ja muualla sekä rajoilla tehtävät terveysturvallisuustoimet vaikuttavat siihen, miten rajaliikenteen rajoituksia jatketaan tuon jälkeen.  
Rajavartijat hymyilevät puomien luona

Kaaviokuva Suomeen saapuvasta liikenteestä helmikuussa 202
Suomeen saapuva liikenne helmikuussa 2021. Muutos kuukausikeskiarvoon 2019 nähden

Yhteistyö terveysviranomaisten kanssa on tiivistä

Rajoilla tehdään tiivistä yhteistyötä terveysturvallisuudesta vastaavien terveysviranomaisten kanssa. Työnjako on selvä ja toimiva. Rajavartiolaitos vastaa rajatarkastuksista ja ohjeistaa rajatarkastuksiin liittyvissä kysymyksissä. Terveysviranomaiset vastaavat tarpeellisista terveystoimenpiteistä maahan saapuville ja ohjeistavat terveysturvallisuuden toimista.

Kansalaisia autetaan ja neuvotaan rajaliikenteeseen liittyvissä kysymyksissä

Rajaliikenteen rajoituspäätöksiä on jouduttu soveltamaan kymmenissä tuhansissa yksilöllisissä tapauksissa. Monet asiat voivat vaikuttaa matkustusedellytyksiin. Haastetta on lisännyt tautitilanteen seurauksena muuttuneet päätökset ja niiden perusteella muuttunut ohjeistus. 
Rajavartiolaitos tunnisti kansalaisten kasvavan tiedontarpeen keväällä 2020 ja perusti kansalaisinfonumeron, jossa asiantuntijat opastavat kansalaisia, yrityksiä ja yhteisöjä maahantuloon liittyvissä kysymyksissä. Kansalaisinfoon on puhelimitse ja sähköpostitse tullut vuoden aikana noin 60 000 yhteydenottoa. Rajanylityspaikoilla rajavartijat ovat tukeneet terveysviranomaisia myös jakamalla THL:n koronaohjeistusta kohta vuoden ajan, sekä ohjaamalla matkustajia terveysviranomaisten ohjeiden mukaan terveystarkastuksiin.

Tästä linkistä pääset Rajavartiolaitoksen kansalaisneuvontaan. 

Tästä linkistä pääset Valtioneuvoston koronainfoon.
 

Raja - tiedote