Hyppää sisältöön

Inresa till Finland från och med 12.7.2021

Utgivningsdatum 8.7.2021 14.48 | Publicerad på svenska 9.7.2021 kl. 10.00
Pressmeddelande

Bevakning av inre gränstrafik, dvs. trafik till Finland från Schengenstater, fortsätter fram till 25.7.2021.

Inresa från EU-länder eller Schengenstater är tillåtet vid gränsövergångsställen ämnade för persontrafik förutsatt att inresande kan visa upp ett intyg över en godtagbar vaccinationsserie mot covid-19 som erhållits före ankomsten till Finland eller ett intyg över en för mindre än sex månader sedan genomgången covid-19-sjukdom. Andra godkända grunder för inresa är returresor, arbetsresor och andra nödvändiga skäl för personer bosatta inom ett EU-land eller en Schengenstat. 

Under övergångsperioden, dvs. 12–25.7, skall ännu varken intyg över ett negativt coronatest som utförts före ankomst till Finland eller intyg över en första dos av en coronavaccinationsserie som erhållits senast 14 dygn före ankomst i landet godkännas som inresegrund. 

Den nya inresemodellen kommer att tillämpas i sin helhet från och med 26.7.2021.

Beslutet om yttre gränstrafik förlängs fram till 22.8.2021 med syfte att förebygga smittspridningen av covid-19 samt virusvarianterna. Med yttre gränstrafik avses trafik mellan Finland och tredjestater som inte tillhör Schengenområdet.

Landförteckningen uppdateras med 1–2 veckors mellanrum. 

Se landsspecifika restriktioner och lägesuppdateringar här: Gränsbevakningsväsendet

Villkor för inresa till Finland

Gränsbevakningsväsendet tillåter inresa till Finland under tiden 12–25.7., om något av dessa villkor uppfylls:

 1. Inresa till Finland tillåts från EU- och Schengenländer, om avreselandets incidenstal ligger under 25 eller om inresande är fullt vaccinerade eller har genomgått covid-19-sjukdomen för mindre än sex månader sedan (intyg krävs). 
 2. Inresa till Finland tillåts från andra EU- och Schengenländer av nödvändiga skäl eller på grund av arbete. 
 3. Inresa till Finland tillåts från andra tredjestater som finns med på EUs gröna lista och vars incidenstal ligger under 25. 
 4. Inresa från övriga tredjestater tillåts endast av nödvändiga skäl.
 5. Genomresande via Helsingfors-Vanda flygplats är tillåtet – genomresande förutsätter inga hälsosäkerhetsåtgärder, men resande ska ändå uppfylla destinationslandets inresekrav. 

I fall inreserätt har konstaterats, utvärderas vilka hälsoåtgärder som skall vidtas vid ankomsten till landet i enlighet med smittskyddslagen enligt följande:

 1. Du anländer från ett lågriskland, där incidenstalet är högst 25 (t.o.m. 11.7) och från och med 12.7 från ett land eller ett område som listats i förteckningen som sammanställts i enlighet med statsrådets förordning som getts på basis av smittskyddslagen.
 2. Du är fullt vaccinerad senast 14 dygn före inresan.
 3. Du är född år 2006 eller senare.
 4. Du kan visa upp ett intyg om en genomgången covid-19-sjukdom för mindre än sex månader sedan.
 5. Du har endast erhållit ett vaccin. I detta fall bör du ta ett coronatest inom 72–120 timmar eller 3–5 dygn från inresan till landet. Vaccinet måste vara taget senast 14 dygn före resan. Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar starkt att alla de inresande som ska ta ett coronatest tidigast 72 timmar efter ankomsten i landet ska undvika all kontakt med andra personer. 
 6. Du har ett intyg på ett negativt coronatest. I detta fall bör du ta ett nytt coronatest inom 72–120 timmar från och med ankomsten i landet. Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar starkt att alla de inresande som ska ta ett coronatest tidigast 72 timmar efter ankomsten i landet ska undvika all kontakt med andra personer. 
 7. Alla övriga resenärer bör ta ett coronatest både vid ankomsten i landet och efter ca 3–5 dygn efter ankomsten i landet. 
Gränsbevakningsväsendet Raja – pressmeddelande