Hyppää sisältöön

Maahantulo Suomeen 12.7. alkaen

Julkaisuajankohta 8.7.2021 14.48
Tiedote

Valtioneuvosto on päättänyt jatkaa sisärajavalvontaa 25.7. asti rajojen terveysturvallisuustoimien käyttöönoton varmistamiseksi.

Sisärajavalvontaa eli Schengen-maista Suomeen tulevien matkustajien valvontaa jatketaan 25.7.2021 asti. Henkilöliikenteelle tarkoitetuilla rajanylityspaikoilla EU- tai Schengen maista maahantulo on sallittua, jos esittää todistuksen ennen Suomeen saapumista saadusta koronavirusrokotussarjasta tai alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta koronavirustaudista. Muussa tapauksessa sallittuja maahantulon perusteita ovat Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluu, työmatka sekä muu välttämätön syy. 

Siirtymäkaudella eli 12.-25.7. maahantulon perusteeksi ei vielä käy todistus ennen maahan saapumista tehdystä negatiivisesta koronavirustestistä tai todistus vähintään 14 vuorokautta ennen maahan saapumista saadusta ensimmäisestä rokoteannoksesta.

Uutta maahantulomallia aletaan soveltaa täysimääräisesti 26.7.2021 alkaen.

Ulkorajaliikennettä koskevan päätöksen voimassaoloa jatketaan 22.8.2021 asti covid-19 taudin ja virusmuunnosten leviämisen ehkäisemiseksi. Ulkorajaliikenteellä tarkoitetaan Suomen ja Schengen-alueeseen kuulumattomien kolmansien maiden välistä liikennettä.

Maalistauksia päivitetään 1-2 viikon välein.

Tarkista maakohtaiset rajoitukset ja ajankohtainen tilanne – Rajavartiolaitos

Suomeen pääsyn ehdot

Rajavartiolaitos päästää matkustajan Suomeen 12.-25.7., kun jokin näistä ehdoista täyttyy:

 1. EU-ja Schengen-maista voi saapua Suomeen, jos maan ilmaantuvuusluku on alle 25 tai saavut täysin rokotettuna tai taudin alle 6 kk sitten sairastaneena (todistus vaaditaan).
 2. Muista EU-ja Schengen-maista voi saapua Suomeen välttämättömän syyn vuoksi tai työmatkalle.
 3. Suomeen voi saapua EU:n vihreän listan kolmannesta maasta, jossa ilmaantuvuusluku on alle 25.
 4. Muista kolmansista maista saavuttaessa pitää olla välttämätön syy.
 5. Kauttakulku Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta on aina mahdollista – kauttakulussa ei edellytetä terveysturvallisuustoimenpiteitä, mutta kohdemaan vaatimukset tulee täyttää. 

Jos on maahantulo-oikeus, arvioidaan maahan saavuttaessa toteutettavat terveystoimet tartuntatautilain mukaan seuraavasti:

 1. Saavut alhaisen riskin maasta, jossa koronaviruksen ilmaantuvuusluku on enintään 25 (11.7 saakka) ja 12.7 eteenpäin tartuntatautilain perusteella annetun valtioneuvoston asetuksen listauksen mukaisesta maasta tai alueelta.
 2. Olet täysin rokotettu vähintään 14 vuorokautta ennen matkaasi.
 3. Olet syntynyt vuonna 2006 tai myöhemmin. 
 4. Sinulla on todistus 6 kuukauden sisällä ennen saapumistasi sairastetusta, mutta jo parantuneesta koronavirusinfektiosta ja olet oireeton.
 5. Olet saanut vasta yhden rokoteannoksen. Tällöin sinun tulee käydä koronavirustestissä 72-120 tunnin eli 3-5 päivän kuluttua maahan saapumisesta. Rokote tulee olla otettu vähintään 14 vuorokautta ennen matkaasi. THL:n vahva suositus kontaktien välttämisestä koskee niitä maahantulijoita, joiden tulisi mennä koronatestiin aikaisintaan 72 tunnin kuluttua maahan saapumisesta.
 6. Sinulla on todistus negatiivisesta koronavirustestin tuloksesta. Tällöin sinun tulee käydä uudestaan koronavirustestissä 72-120 tunnin kuluttua maahan saapumisesta. THL:n vahva suositus kontaktien välttämisestä koskee niitä maahantulijoita, joiden tulisi mennä koronatestiin aikaisintaan 72 tunnin kuluttua maahan saapumisesta
 7. Kaikkien muiden henkilöiden tulee hakeutua testiin sekä maahan saavuttaessa, että 3-5 vuorokauden kuluessa maahan saapumisen jälkeen.

Terveysturvallisuustoimista ja Suomeen saapuvien matkustajien terveysturvallisuusohjeista vastaa ja ohjeistaa Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos (THL). Katso ajantasaiset matkustamiseen liittyvät terveysturvallisuuden suositukset THL:n ohjeistuksesta

Ohjeet Suomeen saapuville matkustajille ja työntekijöille

Raja - tiedote Rajavartiolaitos