Lapin rajavartioston vuosi 2020

12.1.2021 15.24
Tiedote

Vuonna 2020 rajatilanne Lapin rajavartioston valvomalla toimialueella koki muutoksia maailmalla ja Suomessa vallinneen koronatilanteen takia. Maaliskuussa 17. päivä Suomen valtioneuvosto teki päätöksen rajoittaa henkilöliikennettä Suomen rajoilla siten, että sisärajatarkastukset otettiin käyttöön 19.3.2020. Lisäksi ulkorajaliikenteelle asetettiin rajoituksia ja osa rajanylityspaikoista suljettiin. Rovaniemien, Kittilän, Ivalon ja Enontekiön lentoasemilla ja pohjoisen itärajan rajanylityspaikoilla ulkorajaliikenne tyrehtyi melkein kokonaan. Verrattaessa edelliseen vuoteen ulkorajaliikenteen määrä väheni huomattavasti Lapin rajanylityspaikoilla (-75,6 %). Vähennys näkyi varsinkin itärajan rajanylitysliikenteessä maarajoilla (-78,2 %). Sisärajatarkastusten palauttaminen toi keväällä 2020 Lapin rajavartiostolle lisää valvottavaa rajaosuutta 1 224 km ja 11 uutta läpi vuorokauden auki olevaa rajanylityspaikkaa. Normaalisti Lapin rajavartioston toiminta keskittyy pohjoiselle itärajalle 380 km, kahdelle kansainväliselle rajanylityspaikalle ja neljälle lentokentälle. Sisärajavalvonnan palauttamisen toimeenpanon tueksi Lapin rajavartiosto sai merkittävästi tukea muista maarajan rajavartiostoista. Tuen suuruus on ollut noin 70-100 rajavartijaa vuorokaudessa. Lapin rajavartioston käsittelemien rikos- ja rikkomusasioiden määrä nousi huomattavasti edellisvuoteen verrattuna. Suurimpana syynä oli länsi- ja pohjoisrajalle palautettu valvonta. Lisäksi vuoden aikana annetun virka-avun määrä kasvoi 36 % edellisvuodesta johtuen kasvaneesta partioinnista sisärajavalvonnan palautumisen myötä.

Sekä itärajan että lentoasemien ulkorajaliikenne väheni merkittävästi

Vuonna 2020 Lapin rajavartioston valvomilla maarajan rajanylityspaikoilla ja lentoasemilla ulkorajan ylitti yhteensä 102 789 henkilöä. Vuoteen 2019 verrattuna henkilöliikenne väheni -75,6 %. Rajanylittäjät edustivat 117 eri kansallisuutta.

Itärajalla Sallan ja Raja-Joosepin rajanylityspaikoilla liikenne oli alkuvuonna samalla tasolla kuin edellisenä vuonna, mutta 19.3.2020 voimaan tulleet matkustusrajoitukset romahduttivat matkustajaliikenteen molemmilla rajanylityspaikoilla. Vuonna 2020 Sallan rajanylityspaikan kautta rajan ylitti 27 201 henkilöä; laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli noin 77 % (vuonna 2019 rajanylityksiä oli 120 203). Raja-Joosepissa henkilöiden rajanylitysten määrä oli 16 593, mikä on noin 79 % vähemmän kuin vuonna 2019 (jolloin rajanylityksiä oli 16 593).  

Sallan ja Raja-Joosepin rajanylityspaikkojen vuosittaiset rajanylitysmäärät vuodesta 2013 vuoteen 2020, kaaviokuva.

Venäläisten osuus rajanylityspaikan koko henkilöliikenteestä oli Sallassa 63,6 % ja Raja-Joosepissa 81,2 %. Vuoden 2020 aikana ulkorajan ylitti 20 817 ajoneuvoa, mikä on noin 78,5 % vähemmän kuin vuonna 2019.

Lentoasemilla Schengen-alueen ulkorajaliikenne väheni 73,2 % vuoteen 2019 verrattuna. Lentoasemilla ulkorajan henkilöliikenteessä rajanylityksiä kertyi yhteensä 58 995 (Enontekiöllä 4471, Ivalossa 4400, Kittilän lentoasemalla 17999 ja Rovaniemellä 32125). Keväällä, ennen matkustusrajoitusten alkamista, matkustajamäärä oli + 10,4 % kasvussa verrattuna samaan ajanjaksoon edellisvuonna. Silloin henkilöliikenne oli kasvussa kaikilla Lapin rajavartioston valvomilla lentoasemilla Ivaloa lukuun ottamatta. Matkustusrajoitusten tultua voimaan ei lentokentille ole tullut kuin satunnaisia työtehtäviin ja liiketoimintaan liittyviä lentoja. 

Enontekiön, Ivalon, Kittilän ja Rovaniemen lentoasemien vuosittaiset henkilöliikenteen rajanylitysmäärät vuodesta 2013 vuoteen 2020, kaaviokuva.

Sisärajatarkastukset 2020

Valtioneuvoston palautettua sisärajavalvonnan 19.3.2020 Lapin rajavartiostolla oli sisärajatarkastuksia länsirajalla Ylitornion, Pellon, Kolarin, Muonion ja Karesuvannon rajanylityspaikoilla. Norjan vastaisella rajalla rajatarkastuksia tehtiin Kilpisjärven, Karigasniemen, Kivilompolon, Nuorgamin, Näätämön ja Utsjoen rajanylityspaikoilla. Ruotsin vastaisella rajalla tarkastukset jatkuivat yhtämittaisesti syyskuun 18. päivään asti. Reilun viikon tauon jälkeen tarkastukset palautettiin takaisin ja ne jatkuvat yhä. Länsirajalla valtioneuvoston määrittämät rajoitukset vaikuttivat varsinkin keväällä. Vilkkainta aikaa rajanylityksissä oli kesälomakausi heinäkuussa. Tuolloin rajanylityksiä kirjattiin länsirajalla Lapin rajavartioston valvomalla alueella yhteensä 78067. Rajoitukset ovat muuttuneet useasti ja varsinkin rajayhteisöjen liikkumisen helpottuminen on näkynyt ylikulkijamäärissä. Myös Norja palautti sisärajatarkastukset rajoilleen maaliskuun puolessa välissä. Molemmat maat lopettivat rajavalvonnan kesäkuun puolessa välissä Norjan ja Suomen rajalla. Suomi palautti tarkastukset takaisin elokuun lopussa (24.8.) ja valvonta jatkuu edelleen. Syksyllä Norja on palauttanut valvonnan useampaan kertaan, mikä on näkynyt erityisesti pohjoisen rajan rajanylitysliikenteen määrässä. Rajanylitysliikenne Norjan vastaisella rajalla oli vilkkaimmillaan lokakuussa.

Sisärajaliikenteen kuukausittaiset rajanylitysmäärät sekä Norjan vastaisella rajalla että Ruotsin vastaisella rajalla Lapin rajavartioston valvomalla alueella 19.3.-31.12.2020. Kaaviokuva.

Rikkomusten määrä kaksinkertaistui

Vuonna 2020 Lapin rajavartioston käsittelemien rikosasioiden lukumäärä kasvoi huomattavasti edellisvuoteen verrattuna. Vuoden aikana käsiteltiin yhteensä 118 rikosasiaa (57 tapausta vuonna 2019). Aikaisempina vuosina suurin osa havaituista rikoksista ja rikkomuksista on havaittu Suomen ja Venäjän välisillä raja-asemilla Raja-Joosepissa ja Sallassa. Sisärajavalvonnan palauttaminen ja poikkeuksellinen vuosi aiheutti sen, että huomattava osa rikkomuksista havaittiin sisärajavalvonnan yhteydessä. Tyypillisimmät puutteet liittyivät ajoneuvojen liikennekelpoisuuteen, katsastukseen ja ajoneuvoverojen maksamiseen. Sisärajatarkastusten yhteydessä todettiin myös rattijuopumuksia, tavaran maahantuontiin liittyviä rikkomuksia sekä tavoitettiin lukuisia etsintäkuulutettuja. Rikosasioista noin kolmannes käsiteltiin sakon ja rikesakon määräämisestä säädetyssä menettelyssä. 

Muita lukuja Lapin rajavartioston toimintavuodelta 2020                                           

Rajatarkastusten yhteydessä maahanpääsy estettiin 20 ulkomaalaiselta (25 kpl v. 2019). Sisävalvontaan liittyen tehtiin 13 käännytyspäätöstä EU-kansalaiselle ja kaikissa näissä tapauksissa henkilön katsottiin ulkomaalaislain 156 a §:n mukaisesti muodostavan uhan Suomen kansanterveydelle. Maarajan rajanylityspaikoilla annettiin tiedoksi 16 automaattiseen liikennevalvontajärjestelmään liittyvää ylinopeussakkoa.

Vuonna 2020 Lapin rajavartioston valvomalla itärajan rajaosuudella havaittiin 2 luvatonta rajanylitystä. Lievempiä rajajärjestyssopimuksen rikkomuksiksi luokiteltavia kotieläinten tai luonnonolosuhteiden aiheuttamia tapauksia havaittiin 30 kappaletta. Sisärajavalvonnan yhteydessä keväällä havaittiin lukuisia luvattomia maastorajan ylityksiä. 

Toimintavuoden aikana Lapin rajavartiosto antoi virka-apua poliisille ja pelastusviranomaiselle yhteensä 60 kertaa. Määrä kasvoi 36 % ja suurin osa virka-avunannoista tapahtui sisärajavalvonnan tehtävien yhteydessä. Kadonneen henkilön etsintään Lapin rajavartioston partiot osallistuivat 15 kertaa. 
 

Raja - tiedote