Katsaus Kainuun rajavartioston toimintaan maaliskuussa 2021

1.4.2021 15.01
Tiedote

Rajatilanne oli Kainuussa ja Koillismaalla vakaa, rajaliikenteen rajoitukset näkyivät rajanylityksissä. Kainuun rajavartiosto teki maastoliikenteen valvontaa viranomaisyhteistyönä ja osallistui harvaturva-tehtäviin.

Rajatilanne säilyi maaliskuun aikana Kainuussa ja Koillismaalla vakaana. Rajanylitysliikenne oli edelleen vähäistä rajaliikenteen rajoitusten takia ja koostui pääosin raskaasta liikenteestä. Maaliskuussa poliisin kanssa suoritettiin yhteisiä maastoliikenteen valvontaan suunnattuja viranomaisyhteistyöpartioita Kainuun ja Koillismaan alueilla. Valvonnassa havaittiin muun muassa puuttuvia uralupia, moottorikelkan luovuttamisia alle 15-vuotiaille sekä yksi liikenneturvallisuuden vaarantaminen. Harvaan asutun alueen turvallisuustehtävissä Kainuun rajavartioston partiot osallistuivat mm. tieliikenneonnettomuustilanteen hoitoon. Kainuun rajavartiosto jatkoi sisärajavalvonnan tehtävien tukemista Ruotsin ja Norjan vastaisilla rajoilla.

Rajaliikenne

Kainuun rajavartioston valvomien rajanylityspaikkojen kautta matkusti maaliskuussa rajaliikenteen rajoituksista johtuen 4.661 (2019/3: 36.445) henkilöä, mikä oli noin 87 % vähemmän kuin vuoden 2019 maaliskuussa. Rajanylittäjistä matkusti Vartiuksen rajanylityspaikan kautta 4.234 (2019/3: 31.753) ja Kuusamon rajanylityspaikan kautta 422 (2019/3: 4.692) henkilöä. Kuusamon lentoaseman kautta saapui ja lähti yksi sisärajatarkastettu pienkone, tarkastettujen määrä oli 5 henkilöä. Kajaanin lentoasemalla ei ollut rajaliikennettä maaliskuun aikana.

Rajaliikenteen rajoitukset ovat voimassa ja Vartiuksen rajanylityspaikan aukiolo henkilöliikenteelle on edelleen rajoitettua. Kainuun rajavartioston komentajan, eversti Mika Rytkösen päätöksen mukaisesti Vartiuksen rajanylityspaikka on avoinna päivittäin henkilöliikenteelle kello 8.00 – 19.00 välisenä aikana. Aukioloajan rajoitus ei koske tavaraliikennettä eikä henkilöitä, joilla on välttämätön ja kiireellinen tarve rajan ylittämiseen rajoitetun aukioloajan ulkopuolella.

Kainuun SOTE toteutti edelleen maahan saapuvien matkustajien vapaaehtoista pikatestausta Vartiuksen rajanylityspaikalla. Testauksissa ei ilmennyt positiivisen testituloksen antaneita. Kuusamon rajanylityspaikalta ohjattiin henkilöliikenteen matkustajia vapaaehtoiseen koronatestiin Kuusamon terveyskeskukseen.

Rikkomuksia ja rikoksia

Maaliskuun aikana Kainuun rajavartiosto paljasti yhteensä seitsemän epäiltyä rikosta ja rikkomusta. Tapaukset liittyvät tie- sekä maastoliikennerikkomuksiin. 

Harvaan asutun alueen turvallisuustehtävät

Kainuun rajavartiosto osallistui maaliskuun aikana yhteistyössä Oulun poliisilaitoksen kanssa maastoliikenteen valvontaan, mitä jatketaan suunnitellusti myös pääsiäisen yli. Lisäksi rajavartioston partiot osallistuivat maaliskuussa yhteen tieliikenneonnettomuuden avustustehtävään ja siihen liittyvään tapahtumapaikka tutkintaan sekä kolmelle ensivastetehtävälle.


Lisätietoja: Kapteeni Mauri Nygård puh +358 295 424 000 (vaihde)

Raja - tiedote