Katsaus Kaakkois-Suomen rajavartioston toimintaan vuonna 2020

11.1.2021 16.52
Tiedote

Kaakkois-Suomen rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla kirjattiin kuluneen vuoden aikana 1 938 000 rajanylitystä (7 758 000 vuonna 2019, - 75 % ja 7 238 000 vuonna 2018, - 73 %). Koronaviruspandemiasta johtuvien Valtioneuvoston päätösten mukaisten rajoitusten takia rajanylitysmäärät ja muut suoritteet eivät ole vertailukelpoisia edellisvuosiin nähden. Rajanylitykset ovat muodostuneet pääasiassa tavaraliikenteen kuljetushenkilöstöstä, Suomen kansalaisten ja Suomessa oleskeluluvalla oleskelevien paluuliikenteestä sekä muiden EU- ja Schengen-valtioiden kansalaisten kauttakulkuliikenteestä.

Vaalimaan rajanylityspaikalla kirjattiin vuoden 2020 aikana 631 000 (2 463 000 vuonna 2019 ja 2 411 000 vuonna 2018), Nuijamaalla 741 000 (3 003 000 vuonna 2019 ja 2 695 000 vuonna 2018), Vainikkalassa 123 000 (656 000 vuonna 2019 ja 560 000 vuonna 2018) ja Imatralla 421 000 (1 589 000 vuonna 2019 ja 1 526 000 vuonna 2018) rajanylitystä. Parikkalan tilapäisellä rajanylityspaikalla kirjattiin 21 400 (24 000 vuonna 2019 ja 24 500 vuonna 2018) rajanylitystä. Kokonaisliikennemäärään sisältyvät myös Lappeenrannan, Mikkelin ja Savonlinnan lentoasemien sekä Nuijamaan ja Lappeenrannan satamien matkustajat.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto aloitti vuoden 2020 aikana 91 esitutkintaa (360 kpl vuonna 2019). Määrällisesti eniten esitutkintoja suoritettiin vaarallisen esineen hallussapitorikoksista, joita oli 37 kpl (165). Eriasteisista liikennejuopumuksista aloitettiin 12 (69) esitutkintaa ja valtionrajarikoksista 12 (12) esitutkintaa. Väärennysrikoksista aloitettiin 4 (18) esitutkintaa, maahantulokiellon rikkomisista 8 (30) esitutkintaa ja laittoman maahantulon järjestämisrikoksista 3 (7) esitutkintaa.

Rajatarkastusten yhteydessä havaittiin vuonna 2020 yhteensä 40 (217 vuonna 2019) väärennöstä. Näistä 19 (73) kohdistui matkustusasiakirjoihin ja 12 (99) ajoneuvon asiakirjoihin. Valtaosa matkustusasiakirjaväärennöksistä oli edellisvuosien tapaan väärennettyjä rajatarkastusleimoja. Ajoneuvojen asiakirjaväärennökset kohdistuivat liikennevakuutuksiin, rekisteriotteisiin ja ajokortteihin. Lisäksi havaittiin kahdeksan (0) väärennettyä kutsukirjettä ja yksi (43) väärennetty tullausleima.

Rajanylityspaikoilla havaittiin vuoden 2020 aikana neljä (17 vuonna 2019) anastetuksi epäiltyä ajoneuvoa.

Sakkoja rajavartiosto kirjoitti vuoden 2020 aikana yhteensä 916 kpl (2 676 kpl vuonna 2019). Suurimmat rikkomusnimikkeet olivat paljastinlaiterikkomus 340 kpl (1 191), ajoneuvorikkomus 71 kpl (143), ulkomaalaisrikkomus 63 kpl (122) ja liikennerikkomus 52 kpl (227).

Rajavartiosto esti maahantulon kuluneena vuonna 615 henkilöltä (880 vuonna 2019). Yleisin syy maahantulon estämiseen oli kansanterveyden vaarantuminen ja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaaminen liittyen koronaviruspandemian takia annettuihin rajoituksiin. Lisäksi rajavartiosto toimeenpani yhteensä 87 (221) muiden viranomaisten tekemää käännytyspäätöstä. Turvapaikkaa rajatarkastusten tai tutkinnan yhteydessä haki 17 (28) henkilöä. Luvattomia rajanylityksiä maastorajalla tai rajanylityspaikoilla havaittiin yhdeksän kappaletta (14) ja tapauksiin liittyi yhteensä 14 henkilöä. 


Rajanylitykset kaakkoisrajalla

Joulukuu 2018 2019 2020
Imatran rajanylityspaikka 138 323 149 066 7 393
Lappeenrannan lentoasema 0 5 0
Lappeenrannan satama 0 0 0
Mikkelin lentoasema 0 0 0
Nuijamaan rajanylityspaikka 243 284 269 195 15 678
Nuijamaan satama 6 2 6
Savonlinnan lentoasema 0 7 0
Vaalimaan rajanylityspaikka 195 546 200 585 21 105
Vainikkalan rajanylityspaikka 46 992 57 017 0
Parikkalan rajanylityspaikka 1 470 1 514 1 586
Kaikki yhteensä 625 621 677 391 45 768

Rajanylitykset kaakkoisrajalla

Tammi-joulukuu 2018 2019 2020
Imatran rajanylityspaikka 1 525 701 1 588 874 421 086
Lappeenrannan lentoasema 726 972 2
Lappeenrannan satama 15 857 18 874 0
Mikkelin lentoasema 31 2 0
Nuijamaan rajanylityspaikka 2 695 405 3 002 711 741 250
Nuijamaan satama 2 731 2 379 193
Savonlinnan lentoasema 1 180 312 0
Vaalimaan rajanylityspaikka 2 411 380 2 463 417 630 767
Vainikkalan rajanylityspaikka 560 124 656 107 123 046
Parikkalan rajanylityspaikka 24 518 24 011  21 384
Kaikki yhteensä 7 237 653 7 757 659 1 937 728
Raja - tiedote