Hyppää sisältöön

Katsaus Kaakkois-Suomen rajavartioston toimintaan maaliskuussa 2022

Julkaisuajankohta 4.4.2022 11.30
Tiedote

Kaakkois-Suomen rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla kirjattiin vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana 222 000 rajanylitystä (128 000 vuonna 2021, + 73 % ja 1 591 000 vuonna 2020, - 86 %).

Koronaviruspandemiasta johtuvien Valtioneuvoston päätösten mukaisten rajoitusten takia rajanylitysmäärät ja muut suoritteet eivät ole vertailukelpoisia edellisvuosiin nähden. 

Rajanylitykset ovat muodostuneet Valtioneuvoston rajanylitysliikenteen rajoituspäätöksen mukaisesta sallitusta liikenteestä. 

Vaalimaan rajanylityspaikalla kirjattiin tammi-maaliskuussa rajanylityksiä 93 000 (57 000 vuonna 2021 ja 477 000 vuonna 2020), Nuijamaalla 79 000 (46 000 vuonna 2021 ja 619 000 vuonna 2020), Vainikkalassa 32 000 (0 vuonna 2021 ja 123 000 vuonna 2020) ja Imatralla 14 000 (20 000 vuonna 2021 ja 366 000 vuonna 2020). Parikkalan tilapäisellä rajanylityspaikalla kirjattiin tammi-maaliskuussa rajanylityksiä 3 300 (4 900 vuonna 2021 ja 5 100 vuonna 2020). 

Rajavartiosto aloitti maaliskuussa kuusi esitutkintaa valtionrajarikoksesta, neljä esitutkintaa vaarallisen esineen hallussapidosta, kaksi esitutkintaa rattijuopumuksesta sekä yhden esitutkinnan laittoman maahantulon järjestämisestä, väärennyksestä ja törkeästä kätkemisrikoksesta. Rajatarkastusten yhteydessä havaittiin maaliskuussa yksi anastetuksi epäilty ajoneuvo. Edellä mainitun tapauksen esitutkinta on kesken.

Sakkoja rajavartiostossa määrättiin maaliskuussa yhteensä 42 kappaletta, joista kahdeksan liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, seitsemän tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisesta ja seitsemän paljastinlaiterikkomuksesta. Muita nimikkeitä olivat mm. ajoneuvorikkomus, lievä ampuma-aserikos ja ulkomaalaisrikkomus.

Rajatarkastusten yhteydessä havaittiin maaliskuussa yksi väärennetty passi, yksi väärennetty viisumi ja yksi väärennetty liikennevakuutus.

Rajavartiosto esti maahantulon maaliskuussa 148 henkilöltä. Yleisin syy maahantulon estämiseen oli kansanterveyden vaarantuminen ja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaaminen liittyen koronaviruspandemian takia annettuihin rajoituksiin. Lisäksi rajavartiosto toimeenpani kaksi muiden viranomaisten tekemää käännytyspäätöstä. Turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua haki maaliskuussa 229 henkilöä.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto havaitsi 4.3. yhden henkilön luvattoman rajanylityksen Venäjältä Suomeen Suokumaanjärven alueella, ja 19.3. yhden henkilön luvattoman rajanylityksen Venäjältä Suomeen Lappeenrannan Hujakkalan alueella. Tapauksien selvittämiseksi Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut yhteydessä Viipurin alueen rajavaltuutettuun.

Rajanylitykset kaakkoisrajalla

Maaliskuu 2020 2021 2022
Imatran rajanylityspaikka 76 150 7217 4057
Lappeenrannan lentoasema 0 0 0
Lappeenrannan satama 0 0 0
Mikkelin lentoasema 0 0 0
Nuijamaan rajanylityspaikka 133 823 17 664 27 874
Nuijamaan satama 0 0 0
Savonlinnan lentoasema 0 0 0
Vaalimaan rajanylityspaikka 94 189 20 874 37 367
Vainikkalan rajanylityspaikka 22 301 0 18 928
Parikkalan rajanylityspaikka 1946

2061

775

Kaikki yhteensä

328 409

47 816

89 001

Rajanylitykset kaakkoisrajalla

Tammi-maaliskuu 2020 2021 2022
Imatran rajanylityspaikka 366 285 20 369 14 111
Lappeenrannan lentoasema 0 0 611
Lappeenrannan satama 0 0 0
Mikkelin lentoasema 0 0 0
Nuijamaan rajanylityspaikka 619 032 45 896 79 106
Nuijamaan satama 8 0 0
Savonlinnan lentoasema 0 0 3
Vaalimaan rajanylityspaikka 477 294 57 144 92 983
Vainikkalan rajanylityspaikka 123 032 0 32 176
Parikkalan rajanylityspaikka 5089 4895 3287

Kaikki yhteensä

1 590 740

128 304

222 277

Raja - tiedote