Katsaus Kaakkois-Suomen rajavartioston toimintaan maaliskuussa

6.4.2021 13.30
Tiedote

Kaakkois-Suomen rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla kirjattiin kuluneiden kolmen kuukauden aikana 128 000 rajanylitystä (1 591 000 vuonna 2020, - 92 % ja 1 597 000 vuonna 2019, - 92 %). Koronaviruspandemiasta johtuvien Valtioneuvoston päätösten mukaisten rajoitusten takia rajanylitysmäärät ja muut suoritteet eivät ole vertailukelpoisia edellisvuosiin nähden. Rajanylitykset ovat muodostuneet pääasiassa tavaraliikenteen kuljetushenkilöstöstä, Suomen kansalaisten ja Suomessa oleskeluluvalla oleskelevien paluuliikenteestä sekä muiden EU- ja Schengen-valtioiden kansalaisten kauttakulkuliikenteestä.

Vaalimaan rajanylityspaikalla kirjattiin tammi-maaliskuussa 57 000 (477 000 vuonna 2020 ja 502 000 vuonna 2019), Nuijamaalla 46 000 (619 000 vuonna 2020 ja 608 000 vuonna 2019), Vainikkalassa 0 (123 000 vuonna 2020 ja 131 000 vuonna 2019) ja Imatralla 20 000 (366 000 vuonna 2020 ja 351 000 vuonna 2019) rajanylitystä. Parikkalan tilapäisellä rajanylityspaikalla kirjattiin 4 900 (5 100 vuonna 2020 ja 6 000 vuonna 2019) rajanylitystä. 

Rajavartiosto aloitti maaliskuussa yhden esitutkinnan törkeästä rattijuopumuksesta. Sakkoja rajavartiostossa määrättiin maaliskuussa yhteensä 19 kappaletta, joista kuusi ajoneuvorikkomuksesta ja viisi liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Muita nimikkeitä olivat mm. ulkomaalaisrikkomus ja lievä valtionrajarikos.

Rajatarkastusten yhteydessä havaittiin maaliskuussa yksi väärennetty ADR-ajolupa.

Rajavartiosto esti maahantulon maaliskuussa 30 henkilöltä. Yleisin syy maahantulon estämiseen oli kansanterveyden vaarantuminen ja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaaminen liittyen koronaviruspandemian takia annettuihin rajoituksiin. Lisäksi rajavartiosto toimeenpani neljä muiden viranomaisten tekemää käännytyspäätöstä. 
                    * * *

Rajanylitykset kaakkoisrajalla    

Maaliskuu    2019  2020   2021
Imatran rajanylityspaikka 130 931   76 150   7 216
Lappeenrannan lentoasema 0 0 0
Lappeenrannan satama 0 0 0
Mikkelin lentoasema 0 0 0
Nuijamaan rajanylityspaikka  234 454   133 823   17 662
Nuijamaan satama  0 0 0
Savonlinnan lentoasema  0 0 0
Vaalimaan rajanylityspaikka  179 574   94 189  20 867
Vainikkalan rajanylityspaikka  45 208 22 301  0
Parikkalan rajanylityspaikka  2 179 1 946   2 061
Kaikki yhteensä  592 346  328 409 47 806

Rajanylitykset kaakkoisrajalla  

Tammi-maaliskuu 2019 2020 2021
Imatran rajanylityspaikka 350 510 366 285  20 366
Lappeenrannan lentoasema 221  0 0
Lappeenrannan satama  0 0 0
Mikkelin lentoasema 0 0 0
Nuijamaan rajanylityspaikka  608 156 619 032  45 890
Nuijamaan satama  0 9 0
Savonlinnan lentoasema 0 0 0
Vaalimaan rajanylityspaikka 501 786 477 294  57 106
Vainikkalan rajanylityspaikka   130 711  123 032  0
Parikkalan rajanylityspaikka  5 963 5 089 4 895
Kaikki yhteensä   1 597 347  1 590 740 128 257
Raja - tiedote