Katsaus Kaakkois-Suomen rajavartioston toimintaan huhtikuussa

4.5.2021 10.45
Tiedote

Kaakkois-Suomen rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla kirjattiin vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana 177 000 rajanylitystä (1 622 000 vuonna 2020, - 89 % ja 2 176 000 vuonna 2019, - 92 %).

Koronaviruspandemiasta johtuvien Valtioneuvoston päätösten mukaisten rajoitusten takia rajanylitysmäärät ja muut suoritteet eivät ole vertailukelpoisia edellisvuosiin nähden. Rajanylitykset ovat muodostuneet pääasiassa tavaraliikenteen kuljetushenkilöstöstä, Suomen kansalaisten ja Suomessa oleskeluluvalla oleskelevien paluuliikenteestä sekä muiden EU- ja Schengen-valtioiden kansa-laisten kauttakulkuliikenteestä. 

Vaalimaan rajanylityspaikalla kirjattiin tammi-huhtikuussa rajanylityksiä 79 000 (489 000 vuonna 2020 ja 683 000 vuonna 2019), Nuijamaalla 63 000 (631 000 vuonna 2020 ja 834 000 vuonna 2019), Vainikkalassa 9 (123 000 vuonna 2020 ja 181 000 vuonna 2019) ja Imatralla 28 000 (372 000 vuonna 2020 ja 470 000 vuonna 2019). Parikkalan tilapäisellä rajanylityspaikalla kirjattiin tammi-huhtikuussa rajanylityksiä 6 900 (7 100 vuonna 2020 ja 8 300 vuonna 2019). 

Rajavartiosto aloitti huhtikuussa yhden esitutkinnan törkeästä rattijuopumuksesta, yhden esitutkinnan rattijuopumuksesta ja yhden esitutkinnan maahantulokiellon rikkomisesta. Sakkoja rajavartiostossa määrättiin huhtikuussa yhteensä 27 kappaletta, joista seitsemän ajoneuvorikkomuksesta. Muita nimikkeitä olivat mm. lievä valtionrajarikos, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvoverorikkomus.

Rajavartiosto esti maahantulon huhtikuussa 40 henkilöltä. Yleisin syy maahantulon estämiseen oli kansanterveyden vaarantuminen ja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaaminen liittyen koronaviruspandemian takia annettuihin rajoituksiin. Lisäksi rajavartiosto toimeenpani kolme muiden viranomaisten tekemää käännytyspäätöstä. 

* * *


Rajanylitykset kaakkoisrajalla     

Huhtikuu 2019 2020 2021
Imatran rajanylityspaikka 119 392 5 427 7 367
Lappeenrannan lentoasema 0 0 0
Lappeenrannan satama 0 0 0
Mikkelin lentoasema 0 0 0
Nuijamaan rajanylityspaikka 226 026 12 177 17 213
Nuijamaan satama 0 0 0
Savonlinnan lentoasema 0 0 0
Vaalimaan rajanylityspaikka 180 830 11 418 22 012
Vainikkalan rajanylityspaikka 50 435 10 9
Parikkalan rajanylityspaikka 2 385 2 014 1 994
Kaikki yhteensä 579 068 31 055 48 603

Rajanylitykset kaakkoisrajalla

Tammi-huhtikuu 2019 2020 2021
Imatran rajanylityspaikka 469 902 371 712 27 734
Lappeenrannan lentoasema 221 0 0
Lappeenrannan satama 0 0 0
Mikkelin lentoasema 0 0 0
Nuijamaan rajanylityspaikka 834 182 631 209 63 103
Nuijamaan satama 0 17 8
Savonlinnan lentoasema 0 0 0
Vaalimaan rajanylityspaikka 682 616 488 712 79 118
Vainikkalan rajanylityspaikka 181 146 123 042 9
Parikkalan rajanylityspaikka 8 348 7 103 6 889
Kaikki yhteensä 2 176 415 1 621 795 176 861
Raja - tiedote