Hyppää sisältöön

Huviveneiden tai -alusten tuonti talvihuoltoon ja -telakointiin EU- ja Schengen-maiden ulkopuolelta on mahdollista 15.9.– 31.10.2021

Julkaisuajankohta 2.9.2021 14.38
Tiedote

Talvihuoltoon ja -telakointiin saapuvien huviveneiden tai -alusten Suomeen tuonti EU- ja Schengen-maiden ulkopuolelta mahdollistetaan 15.9. - 31.10.2021 välisenä aikana. Huviveneen tai -aluksen mukana voi saapua myös turvallisen merenkulun edellyttämä minimimiehistö.

Huviveneiden tai -alusten tuominen Suomeen talvisäilytykseen ja niiden turvalliseen merenkulkuun tarvittavan minimimiehistön maahan saapuminen rajanylityspaikan kautta sen aukioloaikoina luetaan ulkorajaliikennettä koskevan Valtioneuvoston tekemän rajanylitysliikenteen rajoituspäätöksen rajoitusluokan 2 (rajoitusluokka 2 koskee muun muassa Venäjää) mukaiseksi muuksi välttämättömäksi ja perustelluksi syyksi, joka vaatii henkilökohtaista läsnäoloa.

Edellä kuvattu menettely koskee vain huviveneiden ja -alusten tuontia Suomeen talvisäilytykseen ja siihen liittyvää henkilöliikennettä rajanylityspaikkojen kautta niiden aukioloaikana. Maassa oleskelua esimerkiksi vuorokausia kestävissä huoltotöissä ei sallita.

Suomeen huviveneellä tai -aluksella EU- ja Schengen maiden ulkopuolelta tultaessa tulee käydä rajatarkastuksessa huvialusliikenteen rajanylityspaikalla. Huvivenettä tai -alusta Suomeen siirtävien henkilöiden tulee varautua todistamaan maahantulonsa tarkoitus rajatarkastuksen yhteydessä esitettävin dokumentein. Sujuvan rajanylittämisen varmistamiseksi ja mukana tulee pitää asiakirjoja, jotka liittyvät veneen omistamiseen ja sen talvisäilytykseen Suomessa. Edellä mainitun lisäksi heidän tulee ilmoittaa miehistöä Suomesta noutamaan tulevan henkilön ja ajoneuvon tiedot. 

Huviveneiden tai -alusten tuominen Suomeen edellyttää ennakkoilmoitusta. Huviveneen tai -aluksen maahan tuonnista tulee toimittaa Rajavartiolaitokselle viimeistään 2 arkipäivää ennen suunniteltua Suomeen saapumisajankohtaa. Ilmoitukset tulee toimittaa:

  • Saimaan kanavan kautta maahan saapuvien alusten osalta osoitteeseen: rajatarkastus.nuijamaa (at) raja.fi 
  • Santion rajanylityspaikan tai Haapasaaren merivartioaseman kautta maahan saapuvien alusten osalta ositteeseen: kotkanmerivartioasema (at) raja.fi

Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • miehistön / huvialuksen tai -veneen saapuminen Suomeen: ajankohta ja rajan ylityspaikka.  
  • miehistön ja aluksen tiedot, jotka tulee toimittaa huvialuksen miehistö luettelolla. Miehistön tietoihin tulee sisällyttää passitietojen lisäksi myös mahdollisen viisumin tiedot.
  • ilmoitukseen tulee liittää telakointia koskeva sopimus tai tiedot aluksen säilytyspaikasta (telakointipaikkakunta, telakointiyritys tai satama). 
  • huviveneen tai -aluksen miehistöä Suomesta noutamaan tulevan henkilön ja ajoneuvon tiedot.

Maahantuloedellytysten täyttyminen ratkaistaan aina tapauskohtaiseen harkintaan perustuen rajanylityspaikalla rajatarkastusviranomaisen toimesta. 

Rajanylityspaikoilla suoritettavien terveysturvallisuustoimenpiteiden toimeenpanosta vastaavat terveysviranomaiset. Matkustamisen terveysturvallisuuden varmistamiseksi on tärkeää, että kaikki Suomeen saapuvat perehtyvät maahantuloa koskeviin ohjeisiin ja vaatimuksiin sekä toimintaprosessiin rajanylityspaikoilla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedottaa verkkosivuillaan matkustamiseen liittyvistä terveysturvallisuustoimista Covid-19 -pandemiatilanteessa valtakunnallisella tasolla. On tärkeää huomioida, että rajanylityspaikoilla tehtävissä terveysturvallisuustoimenpiteissä voi olla alueellisia eroavaisuuksia.

Rajavartiolaitos ei ota kantaa muiden valtioiden mahdollisesti asettamiin rajoituksiin maahan saapumiseen tai maasta poistumiseen liittyen. Huviveneen tai -aluksen päällikkö ja/tai omistaja ovat velvollisia selvittämään itse esimerkiksi mahdolliset Venäjän asettamat rajanylitysliikenteen rajoitukset.

Tarkentavat ohjeet rajanylitykseen ja Rajavartiolaitoksen yhteystiedot:

Ohjeet veneilijöille rajanylitykseen - Rajavartiolaitos

Huvialusten rajatarkastukset Saimaan kanavalla - Rajavartiolaitos

Yhteystiedot - Rajavartiolaitos

Ajantasaiset terveysturvallisuus ohjeet voi käydä tarkastamassa seuraavasta linkistä:

Matkustaminen ja koronaviruspandemia - Infektiotaudit ja rokotukset - THL

Raja - tiedote Rajavartiolaitos