Hyppää sisältöön

Huviveneiden tai -alusten hakeminen EU- ja Schengen-maiden ulkopuolelta

Julkaisuajankohta 13.5.2022 11.22
Tiedote

Talvihuollosta ja -telakoinnista haettavien huviveneiden tai -alusten hakeminen EU- ja Schengen-maiden ulkopuolelta on mahdollista. Huviveneen tai -aluksen vientiä varten Suomeen voi saapua myös turvallisen merenkulun edellyttämä minimimiehistö.

Huvialusten noutaminen katsotaan Valtioneuvoston tekemän rajanylitysliikenteen rajoituspäätöksen mukaiseksi muuksi välttämättömäksi ja perustelluksi syyksi, joka vaatii henkilökohtaista läsnäoloa. 

Edellä kuvattu menettely koskee vain huviveneiden ja -alusten hakua Suomesta talvisäilytyksestä ja siihen liittyvää henkilöliikennettä rajanylityspaikkojen kautta niiden aukioloaikana. Maassa oleskelua esimerkiksi vuorokausia kestävissä huoltotöissä ei sallita. Ennen huvialuksen noutoa Suomesta maahan saapuvan miehistön tulee tarvittaessa varmistaa Tullilta, että aluksella on maastavientilupa.

Huviveneellä tai -aluksella EU- ja Schengen maiden ulkopuolelle poistuttaessa tulee käydä rajatarkastuksessa huvialusliikenteen rajanylityspaikalla. Huvivenettä tai -alusta noutamaan saapuvien henkilöiden tulee varautua todistamaan maahantulonsa tarkoitus rajatarkastuksen yhteydessä esitettävin dokumentein. Sujuvan rajanylittämisen varmistamiseksi ja mukana tulee pitää asiakirjoja, jotka liittyvät veneen omistamiseen ja sen talvisäilytykseen Suomessa. 

Huviveneiden tai -alusten noutaminen Suomeen edellyttää ennakkoilmoitusta. Huviveneen tai -aluksen noudosta tulee ilmoittaa Rajavartiolaitokselle viimeistään 2 arkipäivää ennen suunniteltua Suomeen saapumisajankohtaa. Ilmoitukset tulee toimittaa:

  • Saimaan kanavan kautta maasta vietävien alusten osalta osoitteeseen: rajatarkastus.nuijamaa(at)raja.fi 
  • Santion rajanylityspaikan tai Haapasaaren merivartioaseman kautta maasta vietävien alusten osalta ositteeseen: slmvjoke(at)raja.fi

Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • miehistön / huvialuksen tai -veneen noutaminen Suomesta: ajankohta ja rajanylityspaikka, myös miehistön Suomeen saapumisen ajankohta ja rajanylityspaikka  
  • miehistön ja aluksen tiedot, jotka tulee toimittaa huvialuksen miehistöluettelolla. Miehistön tietoihin tulee sisällyttää passitietojen lisäksi myös mahdollisen viisumin tiedot.
  • aluksen tiedoissa tulee ilmoittaa rekisterinumeron lisäksi rekisteröintipaikka, veneen malli ja HIN-numero
  • ilmoitukseen tulee liittää telakointia koskeva sopimus ja tiedot aluksen säilytyspaikasta (telakointipaikka ja -paikkakunta, telakointiyritys tai satama). 

Maahantuloedellytysten täyttyminen ratkaistaan aina tapauskohtaiseen harkintaan perustuen rajanylityspaikalla rajatarkastusviranomaisen toimesta. 

Rajanylityspaikoilla suoritettavien terveysturvallisuustoimenpiteiden toimeenpanosta vastaavat terveysviranomaiset. Matkustamisen terveysturvallisuuden varmistamiseksi on tärkeää, että kaikki Suomeen saapuvat perehtyvät maahantuloa koskeviin ohjeisiin ja vaatimuksiin sekä toimintaprosessiin rajanylityspaikoilla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedottaa verkkosivuillaan matkustamiseen liittyvistä terveysturvallisuustoimista Covid-19 -pandemiatilanteessa valtakunnallisella tasolla. On tärkeää huomioida, että rajanylityspaikoilla tehtävissä terveysturvallisuustoimenpiteissä voi olla alueellisia eroavaisuuksia.

Rajavartiolaitos ei ota kantaa muiden valtioiden mahdollisesti asettamiin rajoituksiin maahan saapumiseen tai maasta poistumiseen liittyen. Huviveneen tai -aluksen päällikkö ja/tai omistaja ovat velvollisia selvittämään itse esimerkiksi mahdolliset Venäjän asettamat rajanylitysliikenteen rajoitukset.

Tarkentavat ohjeet rajanylitykseen ja Rajavartiolaitoksen yhteystiedot:

Ohjeet veneilijöille rajanylitykseen

Huvialusten rajatarkastukset Saimaan kanavalla - Rajavartiolaitos

Yhteystiedot - Rajavartiolaitos

Ajantasaiset terveysturvallisuus ohjeet voi käydä tarkastamassa seuraavasta linkistä:

Matkustaminen ja koronaviruspandemia - Infektiotaudit ja rokotukset - THL

Korona Raja - tiedote