Hyppää sisältöön

Eurooppalaisilla suorituskyvyillä tuetaan rannikkovartiostotoimintoja Suomessa

9.6.2021 11.15
Tiedote
Valkoinen kauko-ohjattava ilma-alus asfaltilla meren rannalla

Itämeren taivaalla voi lähiviikkoina nähdä nykyaikaista valvontatekniikkaa. Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSA:n hallinnoimat kauko-ohjattavat lentokoneet (Remotely Piloted Aircraft Systems eli RPAS) ovat melko suurikokoisia droneja, jotka tukevat Rajavartiolaitosta kaikissa rannikkovartiostoiminnoissa. Rannikkovartiostotoiminnot ovat eurooppalainen laaja-alainen käsite, joka sisältää rajojenvalvonnan merialueella, meriturvallisuuden, merenkulun turvatoimet, meripelastuksen, kalastuksen valvonnan, tullivalvonnan, yleisen lainvalvonnan merellä sekä meriympäristön suojelun. RPAS järjestelmän suorituskykyä hyödynnetään laajasti kaikissa näissä tehtävissä joko suoraan Rajavartiolaitoksen toimesta tai tukena muille viranomaisille.

Itämeren toimintaympäristössä eri uhkamallien painotukset vaihtelevat. Lisäksi Itämeri ja erityisesti Suomelle kuuluva saaristo on merenkulullisesti haastava. Rannikkovartiostotoimintojen toteuttaminen edellyttääkin ajantasaista laitteistoa ja tarkkaa suorituskykyä. Modernia teknologiaa hyödyntämällä voidaan entisestään tehostaa sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden rajapinnassa toimivan Rajavartiolaitoksen merellistä vaikuttavuutta.

Rajavartiolaitos sai RPAS-järjestelmän hakemuksesta käyttöönsä Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSAlta viraston rahoittamana kahdeksi kuukaudeksi kesäkuun alusta. 

EMSA on edelläkävijä kauko-ohjattavien lentokoneiden tarjoamisessa jäsenmaille. Kaksi tai kolme kuukautta kestävä prosessi antaa rannikkovartiostoviranomaisille arvokasta käytännön kokemusta siitä, miten kauko-ohjattavat ilma-alukset toimivat erilaisissa operatiivisissa toimintaympäristöissä. Kokemus muutamalta viime vuodelta osoittaa, että kauko-ohjatut ilma-alukset ovat lupaava ja vahva työkalu tilannetietoisuuden parantamiseen, oli kyse sitten meriturvallisuudesta, ympäristön suojelusta tai lainvalvonnasta yleisemmin. Tällä hetkellä erityisen kiinnostava toimintakenttä liittyy päästöjen seurantaan. Kauko-ohjatun ilma-aluksen avulla pystytään selvittämään aluksen pakokaasuista, käyttääkö alus määräysten mukaista polttoainetta.  Ilma-alus pystyy lähettämään lukemansa tiedon maihin, jolloin tieto saastuttavista aluksista merellä tulee tehokkaammin viranomaisten käyttöön, kertoo EMSA:n turvallisuus- ja valvontaosaston päällikkö johtaja Leender Bal

Toiminnan painopisteenä ovat edellä mainitut valvontatehtävät Pohjoisella Itämerellä pääosin saariston ulkopuolella. Merivartiostot suunnittelevat lennot osaksi omaa operatiivista toimintaansa ja toteuttavat ne Hankoniemen alueelta.

RPAS järjestelmän tuottama tieto sopii kaikkiin mahdollisiin turvallisuustehtäviin ja hyödynnämmekin niitä hyvin laaja-alaisesti, painottaa komentaja Mikko Hirvi Rajavartiolaitoksen esikunnasta.  Lisäksi Rajavartiolaitoksen kannalta on hienoa saada käyttöönsä valmis suorituskyky.

Kauko-ohjattavat CAMCOPTER S100 – ilma-alukset ovat vain 200 kilon painoisia ja pystyvät pystysuoraan nousuun ja laskuun. Niiden ja RPAS-lennätystoiminnan sopimustoimittaja on Schiebel Aircraft, ja EMSA tarjoaa palvelua kaikille EU:n jäsenmaille veloituksetta. Alukset on kehitetty nimenomaan merivalvontaoperaatioiden ja alusten päästöjen seurantaan ja ne sopivat erityisen hyvin merellisen tilannekuvan saamiseen Itämeren kaltaisella vilkkaasti liikennöidyllä merialueella. 

Operaation tavoitteena parantaa tilannetietoisuutta

Rajavartiolaitoksen operaation pääasiallisena tavoitteena on muodostaa parempi tilanneymmärrys avomerialueilta.  Valvontatehtävien lisäksi pyritään paljastamaan esimerkiksi mahdollisia luvattomia öljypäästöjä sekä rajat ylittävää rikollisuutta ja tarvittaessa tukemaan meripelastusoperaatioita.

Rajavartiolaitoksen edellinen RPAS-operaatio toimeenpantiin kesällä 2020, jolloin järjestelmän sopivuutta Suomen merialueelle testattiin. Tänä vuonna järjestelmän käytössä hyödynnetään vuonna 2020 saatuja kokemuksia.

Aikaisemmin keväällä Viron poliisi- ja rajavartiovirasto käytti RPAS-järjestelmää Hiidenmaan alueella. Suomi osallistui tähän operaatioon yhtenä operatiivisen tason yhteistyötahona, joiden välillä lennoilla hankittuja tietoja vaihdettiin.

Rajavartiolaitoksen RPAS-operaatio Itämerellä on ensisijaisesti suunniteltu kesä-heinäkuuksi 2021, mutta se saattaa jatkua vielä neljän viikon ajan elo-syyskuussa 2021.

Miehittämättömillä RPAS -ilma-aluksilla ei voida korvata Rajavartiolaitoksen miehitettyjä ilma-aluksia, siis lentokoneita ja  helikoptereita.

Lisätietoja: Suomenlahden merivartioston apulaiskomentaja, komentaja Mikko Simola (puh: 0295426002)

Raja - tiedote