Hyppää sisältöön

Älykkäät rajat – liikenteenharjoittajien rekisteröityminen ja ohjeistus velvoitteiden toteuttamiseksi

Julkaisuajankohta 7.10.2021 15.38
Tiedote

Hyvät liikenteenharjoittajien edustajat, lähestyimme teitä kesäkuussa liikenteenharjoittajien tarkastusvelvollisuuksiin liittyvällä asialla.

Rajanylitystietojärjestelmän (EES) ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) käyttöönotot edellyttävät toimenpiteitä kolmansista maista Euroopan unionin tai Schengen-valtioiden alueelle matkustajia kuljettavilta lento- ja meriliikenteenharjoittajilta sekä liikenteenharjoittajilta, jotka kuljettavat linja-autolla ryhmämatkaliikennettä ulkorajan yli. Kesäkuussa lähettämämme kirjeet ovat luettavissa internet-sivuiltamme.

Aikataulu on parhaillaan uudelleen arvioitavana.* Järjestelmien käyttöönotto edellyttää sekä keskusjärjestelmän että kaikkien jäsenmaiden valmiutta käyttöönottoon. Järjestelmät otetaan käyttöön komission vahvistamana ajankohtana, kun asetuksissa säädetyt käyttöönoton edellytykset täyttyvät. 

Euroopan unionin laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava virasto (eu-LISA) on edennyt liikenteenharjoittajien kyselyrajapintojen kehityksessä ja on aloittanut liikenteenharjoittajien rekisteröinnin. Liikenteenharjoittajien tulee rekisteröityä saadakseen tarvittavat tiedot ja tekniset ohjeet kyselyiden toteuttamisesta. Ohjeet rekisteröitymiseen ja kuvaus tietojen jakamisesta ovat tämän kirjeen liitteinä sekä eu-LISAn internet-sivuilla:

Pyydämme teitä tutustumaan ohjeisiin ja rekisteröitymään, jotta saisitte velvoitteidenne edellyttämät lisätiedot. Mahdolliset kysymykset eu-LISA:lle sekä sähköisesti täytetyt rekisteröintilomakkeet tulee toimittaa sähköpostitse osoitteella: [email protected]

Rajavartiolaitoksen esikunnassa lisätietoja asiassa antavat:
Rajatarkastusyksikön päällikkö Tuomas Laosmaa (puh. 0295 42 1191)
Lainsäädäntöasioissa lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus (puh. 0295 42 1608)

Älykkäät rajat | Rajavartiolaitos

*Aikataulua päivitetty 6.6.2022 ja 25.1.2023.

Raja - tiedote Rajavartiolaitos Älykkäät rajat