Hyppää sisältöön

Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelmalla selkeytetään eri toimijoiden roolia merellisissä onnettomuuksissa

24.11.2021 13.28
Tiedote

Rajavartiolaitos on johtava meripelastusviranomainen. Rajavartiolaitos hyödyntää meripelastustehtävien suorittamisessa omien resurssiensa lisäksi muiden viranomaisten sekä vapaaehtoisten suorituskykyjä lähimmän ja tarkoituksenmukaisimman yksikön periaatteella, jotta merellä hädässä olijat saisivat avun mahdollisimman nopeasti. Hyvä viranomaisyhteistyö mahdollistaa rajallisten resurssien mahdollisimman tehokkaan hyödyntämisen.

Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelma (MoMeVa) selkeyttää eri viranomaisten rooleja ja yhteistyötä merellisissä suur- ja monialaonnettomuuksissa. Se on laadittu ensisijaisesti johtamisen ja hallinnon tueksi. Ulkomailla vastaavista suunnitelmista käytetään monesti termiä MRO-plan (Mass Rescue Operation Plan). MoMeVa ei korvaa alueellista tai toimialakohtaista tarkempaa varautumissuunnitelmaa, jotka laaditaan MoMeVa:n pohjalta. MoMeVa tarjoaa näille suunnitelmille yhtenäiset perusteet.

Alun perin vuonna 2013 laadittu MoMeVa on nyt valtaosin päivitetty. Suunnitelman päivitetyt osat hyväksyttiin meripelastustoimen Meripelastustoimen neuvottelukunnan kokouksessa 18.11.2021. Toistaiseksi vielä päivitystä vailla olevien osien uusiminen saatetaan loppuun vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. MoMeVa:n päivittämisestä on vastannut Rajavartiolaitos yhdessä meripelastustoimen neuvottelukunnan kanssa. Rajavartiolaitoksen johtama neuvottelukunta kokoaa yhteen meripelastustoimessa mukana olevat tahot. Näin tuetaan meripelastustoimen suunnittelua, kehittämistä ja seurantaa. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina eri meripelastusviranomaiset sekä alan keskeiset vapaaehtoiset toimijat.

MoMeVan päivitystyössä on huomioitu muun muassa kuluneina vuosina tapahtuneet muutokset organisaatioissa, lainsäädännössä ja toimintatavoissa. Päivitetyn suunnitelman ansiosta Suomen varautuminen merellisiin onnettomuuksiin kehittyy.

Suurimmat yksittäiset muutokset ovat seurausta pelastuslaissa ja alusliikennepalvelulaissa tapahtuneista muutoksista. Pelastuslain uudistuksen seurauksena Suomen talousvyöhykkeellä ja aluemerellä aavalla selällä tapahtuvien ympäristövahinkojen torjunta on siirtynyt Rajavartiolaitoksen vastuulle. Alusliikennepalvelulain uudistus vuorostaan on vaikuttanut suojapaikkaprosesseihin.

Päivitetty MoMeVa jalkautetaan käytäntöön meripelastuslohkojen meripelastussuunnitelmilla ja kunkin toimijan sisäisillä varautumissuunnitelmilla. Lisäksi Raja- ja merivartiokoulu järjestää alkuvuodesta 2022 alkaen yhteistoimintakurssin uuden suunnitelman käyttöönottoon liittyen.

Ohjeen päivitetyt osat tulevat jatkossa löytymään Rajavartiolaitoksen verkkosivuilta: Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelma | Rajavartiolaitos

Raja - tiedote